Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. július 5.

2021.07.05. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A trónörököspár halála. A múlt vasárnap délelőtt 11 órakor, Szarajevó városában, Ferenc Ferdinand trónörökös és felesége Hohenberg Zsófia hercegnő gyilkos merénylet áldozata lett. Egy gonosz kéz elvetemült cselekedete megfosztotta Ausztria-Magyarországot trónörökösétől, aki az uralkodás gondjaira erős, férfias akarattal és becsvággyal készült. Két elvetemült szerb követte el a merényletet, bombával és pisztollyal. A bombáról megállapították, hogy a szerb hadsereg felszereléséből való, a borzalmas bűntényt pedig a szerbek egy nemzeti ünnepén követték el. A Habsburg házat és Ausztria-Magyarországot mélységes gyászba döntötte a megrendítő tragédia, s a trónörökösének kihűlt teteme fölött aggodalommal szemléljük azokat a hullámokat, amelyek az osztrák-magyar monarchiát körülcsapdossák, s a melynek áldozata lett Ferenc Ferdinand is. A szerencsétlen halállal kimúlt trónörökös jövendő céljait sűrű homály fedi, melyre váratlanul bekövetkezett halála most az örök titok fátyolát borította. Mi, magyarok remény és kétség között vergődünk, mint ahogy vergölődünk már 400 év óta. De bármik voltak is céljai a tragikus végű trónörökösnek, mélységes részvétet érezünk szegény, ártatlan kis gyermekei iránt, akiket egy elvetemült gyilkos ily korán tett apátlan, anyátlan árvákká. Ferenc Ferdinandot Festetics Tassiló herceghez benső baráti viszony fűzte. Ezen baráti viszonyból kifolyólag többször volt vendége, feleségével, Hohenberg Zsófia hercegnével együtt. Egy ízben Keszthelyen, kilencszer pedig Berzencén, mely alkalmakkor nagyszabású vadászatokat rendeztek tiszteletére.

Angolok a lellei vitorlásversenyen. A lellei Jacht-klub jövő hónapi vitorlás túra-versenye iránt Magyarország határain túl is élénk érdeklődés nyilatkozik meg. A versenyre sokan jelentették be érkezésüket Angliából. Ez a távoli érdeklődés igazolja legjobban, hogy a lellei vitorlásverseny minden tekintetben nagyszabásúnak ígérkezik.

kh_140705_ad

A balatoni napfény és levegő hatása. A balatoni ég derültsége, a sima víztükrű, majd ringó hullámú Balatonon való csónakázás, vitorlázás, a fárasztó munka után ide jövő üdülőbe, betegbe új erőt önt, kedélyállapotát felfrissíti, jókedvét, jóérzését fokozza. A városoknak poros, füstös levegőjében, az irodákban, a kereskedésekben, s a foglalkozás más terein tartózkodó a Balaton partján, vízpárákkal telítettebb, oxigéngazdagabb, pormentes levegőt élvez. Megállapítás szerint a főváros levegőjében, az ásványi részektől bomló szerves és egyéb anyagokból keletkező por mennyisége 0,40 milligram köbméterenkint, itt a Balaton mellett azonban csupán 0,14 milligram, tehát úgyszólván semmi.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 27. szám – 1914. július. 5.

Fejér György Városi Könyvtár PDM