Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. június 28.

2021.06.28. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Szomorú sorozás. Hogy Zalamegyében mily óriási arányokban pusztít a kivándorlás, mi se bizonyítja megdöbbentőbben, mint az alsólendvai járásban megejtett sorozás eredménye. A katonaköteleseknek majdnem fele elmaradt a sorozásról. Ezek az amerikai gyárakban és bányákban keresik kenyerüket.

Képkiállítás. A jóhírnévnek örvendő Nagy Ernő festőművész, ki már nálunk több ízben kiállított, a jövő hét folyamán ismét ellátogat hozzánk, hogy művészetének legújabb termékeit bemutassa, Bemutatásra kerül 70 drb. kép, a melyek között minden genre képviselve lesz. A kiállítás a Fehér György-utcai elemi leányiskolában lesz, melyet teljesen díjtalanul mindenki megtekinthet.

kh_140628_ad

Cserkésztábor Keszthelyen. Olvasóink már sokat hallottak a cserkészekről, cserkészdiákokról, cserkészhadakról és talán sokan vannak, akik ezen üdvös intézményt nem ismerik. Mai vezető cikkünk ezzel a tárggyal foglalkozik, ismertetve a cserkészet célját, testet edző és lelket nemesítő hatását. Július 2-án érkezik Keszthelyre egy 35 főből álló cserkészhad. Tas József főparancsnok vezetése alatt. A cserkészhad a Fehér György-utcai iskolában nyer elhelyezést és innét indul naponként portyázásra és kirándulásokra.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 25. szám – 1914. június 28.

Fejér György Városi Könyvtár PDM