Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. július 12.

2021.07.12. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Requiem. A róm. kath. templomban f. hó 4-én Ferenc Ferdinánd trónörökös és neje lelkiüdvéért dr. Dunst Ferenc apátplébános fényes segédlettel gyászmisét mondott. – A keszthelyi izr. templomban d. hó 3-án este tartottak gyászistentiszteletet, melyen dr. Büchler Sándor rabbi megemlékezett Ferenc Ferdinánd trónörökös és neje tragikus haláláról és imát mondott lelkiüdvükért.

Megtartják a hadgyakorlatokat. Az összes ezredek, amelyeknek a tervezett dunántúli hadgyakorlatokon részt kell venni, értesítést kaptak, a hadtestparancsnokságtól, hogy a megkezdett előkészületeket folytassák, mert a hadgyakorlatokat okvetlenül megtartják.

kh_140712_ad

Meghalt Pósa bácsi. A gyermekvilág aranyszívű, galamblelkű költője, Pósa bácsi hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. Pósa Lajos karrierje Szegedről indult ki, ahol sokáig újságíróskodott. Már ekkor feltűnt csengő-bongó rímű gyermekverseivel, amelyek rövid idő alatt népszerűvé tették az ország gyermekvilágában. Budapesten Az Én Ujságom címen gyermeklapot indított, amelynél kedveltebb olvasmánya ma sincs a gyermekseregnek.

Rendőrkutyák. A belügyminiszter érdekes leiratot küldött le Zalavármegye alispánjához. A miniszter – ismertetve a rendőrkutyák nagy hasznát a rendőrség szolgálatában – arra hívja fel a hatóságokat, hogy küldjenek ki az Esztergomban ez év szeptemberében kezdődő rendőrkutyatanfolyamra egy-egy rendőrtisztet, – akinek a kitűnő ebekkel való operálás tanfolyamáért, hat heti ellátásért, utazási, tanulmányi, kutyabeszerzési és fölszerelési költségei fejében összesen 600 koronát kell fizetnie. Ezt a kiadást természetesen a városok viselik. A 600 koronáért a város egy kitűnő német juhászkutya birtokába is jut.

Új üstökös. Neujmin a simeisi csillagvizsgálón június 30-án reggel 1 óra 35 perckor egy új üstököst fedezett fel, mely a felfedezés pillanatában a Kígyó csillagképében tartózkodott. Fénye igen gyenge, úgy, hogy csak nagyobb távcsővel figyelhető.

kh_140712_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 28. szám – 1914. július. 12.

Fejér György Városi Könyvtár PDM