Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. augusztus 9.

2021.08.09. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A tábori posta működése. – Hogy kell leveleket, csomagokat küldeni.

A hadrakelt sereggel való postai forgalom lebonyolítására a kereskedelemügyi minisztérium hirdetményt tett közzé, mely tájékoztatást nyújt a tábori posták működéséről, s a postai küldemények föladásának módjáról.
A kereskedelmi minisztérium a hadrakelt sereggel való postaforgalom lebonyolítására tábori postahivatalokat állított föl. A tábori posta hivatalos- és magán küldeményeket szállít, a hadbavonulók családtagjai tehát ezentúl is értesülhetnek a bevonult hozzátartozóik hollétéről és hogy létéről, azonban valamennyi a harctérről küldött levél feladása nyitva kell, hogy történjék. Pénzküldeményeket is továbbít a tábori posta, ezer korona összegig, a hatóságok és intézetek útján. Postautalványok és hasonló űrlapok útján küldött pénzt nem továbbít a tábori posta. Csomagok, hogy küldhetők-e, arra nézve később történik intézkedés. Levelek és levelezőlapok, akár a sereghez intézik azokat, akár onnan jönnek, augusztus hó elsejétől portómentesek.
Egyéb küldeményért a következő díjtételek fizetendők:
Pénzeslevelekért: 48 fillér
Csomagokért 5 kg.-ig: 60
Minden további kg-ért: 10
A hadbavonulók kötelesek hozzátartozóikkal közölni, hogy mely tábori postahivatalhoz, vagy hadtáppostahivatalhoz vannak utalva.
Mindent a legpontosabban kell feltüntetni. A címzés ilyenformán szóljon:
kh_140809_ad
Az illető csapattest (parancsnokság, intézet) felettes parancsnokságát megjelölni tilos. Azoknak a címzetteknek küldeményeit, akik valamely magasabb parancsnoksághoz vannak beosztva, csak ez utóbbit kell jelezni. Hiányos, vagy meg nem engedett címzésű küldemények nem továbbíttatnak.
Ha a viszonyok megengedik, a tábori postával szállítható tárgyak körét kiterjesztik.

Elmentek a huszárok. A keszthelyi honvédhuszárok gróf Batthyány őrnagy vezetése alatt tegnap, szombaton d. e. 10 órakor a városi közönség kísérete, s lelkes éljenzése között teljes hadifelszereléssel tábori szerkocsik és konyhákkal kivonult városunkból. Keszthely lelkes hölgyei sok virágot és egész csokrot adtak a katonáknak. A harcraindulók arcán bizony meglátszott a válás fájdalma. Balatonszentgyörgyig tart a vonulás, a honnét vonaton szállítják kedves vitézeinket. Ki tudná megmondani hova? Azt csak a hadvezetőség tudja.

Az első segély. Dr. Illés törzsorvos a zárdában ingyenes tanfolyamot nyitott, hogyan kell megsebesüléseknél az első segélyt nyújtani. A tanfolyamnak 35 hallgatója van.

Fogytán a zsemlyeliszt. Pékjeinknél és kereskedőinknél a finomabb fajta lisztek kezdenek kifogyni. Értesülésünk szerint a kereskedők összeállnak és kocsikon hozatnak lisztet Budapestről. A cukor is fogytán van az üzletekben, ezen is úgy segítenek, hogy a legközelebbi cukorgyárakból (Bükk, Vasm.) kocsin hozatnak cukrot.

kh_140809_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 32. szám – 1914. augusztus 9.

Fejér György Városi Könyvtár PDM