Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. szeptember 13.

2021.09.13. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A hadipilóta ötlete. A német főhadiszálláson sokat beszélnek az egyik német katonai pilóta ötletéről. A pilótának Lütrich egyik erődje fölé kellett fölszállnia éjszaka, és az volt a föladata, hogy az erődre bombát dobjon le. Miután háromezer méternél nem szállhatott magasabbra, könnyű célpontja lett volna az ellenséges golyóknak. A pilóta egy 75 méter hosszú zsinór végére kis piros lámpát kötött, amely messzire repült utána, és amelyet a belgák összelövöldöztek, mialatt a pilóta nyugodtan repült tovább.

Német asszony, német hűség. Egy lap írja a következőket: Egy berlini leány levelezőlapot kapott a minap a vőlegényétől, aki két héttel ezelőtt indult hadba. Írja a vőlegénye, hogy könnyű sebesüléssel hozták haza a harctérről, s ha látni óhajtja, látogassa meg őt a kórházban. Boldog, de mégis fájdalmas viszontlátás volt az: könnyű sebesülés helyett csonka karral került haza a szeretett férfi! Másnap ismét levelet hozott a posta a menyasszony címéra: azt írta benne a vőlegénye, hogy tartozik még egy vallomással: a lábát is amputálták… Minthogy pedig őt ép és teljesen egészséges férfi korában ismerte és szerette meg: ő, a nyomorék ember, nem kívánhatja, hogy menyasszonya egész életre hozzáláncolja sorsát. Visszaadja tehát a gyűrűjét és a szavát, amit egészséges, ép embernek adott… Nos, a menyasszony két óra múlva megjelent a kórházban, mégpedig a kerületi anyakönyves kíséretében, s annak rendje és módja szerint örök hűséget fogadott a csonka hősnek.

kh_140913_ad

Az új pápa. A kath. egyház fejének elhunyta után Rómában megválasztották a szokásos szertartások között az új pápát Chiesa bíboros személyében. Sajnos, hogy a világ figyelme a vérfergeteg és harcterek felé irányul ez idő szerint. Az lenne szép és ezredévek hálájára méltó dolog, ha a szeretet magasztos vallásának főpapja egy világra szóló tekintélyének és erkölcsi súlyának nagyságával ezt a borzalmas emberírtást meg tudná állítani!

A monarkia katonai ereje. Sokan azon a véleményen vannak, hogy a monarchia katonailag számokban gyengébbek az orosznál. Erre megfelel egy magas rangú katona. Tévedés azt hinni, hogy a monarkia katonai ereje számbeli kisebbségben van az orosz haderővel szemben. A monarkia pesszimisztikus számítás mellett is legalább akkora haderőt tud kiállítani, mint Oroszország. Már eddig is tudtunk volna az orosz seregnek megfelelő erejű katonaságot összpontosítani a kelet-galíciai harctérre, ha haditervünk, amelyet már évek előtt földolgoztunk, így kívánta volna ezt. A látszólagos erőkülönbözeteket az idézte elő, hogy míg a monarkia helyőrségi állomásain jelenleg jóval több mint egy millió hadkötelest részesítenek a legprecízebb, leggondosabb katonai kiképzésben, addig Oroszország katonailag kiképzetlen, teljesen hasznavehetetlen tömegeket vetett azonnal a harctérre, hogy látszólagos számbeli túlsúlyával biztosítsa ideig-óráig a maga fölényét. Innen van, hogy az orosz katonaság képtelen minden nagyobb stílű akcióra, s csupán nagyobb tömegekben meri a harcot felvenni. Éppen ezért az oroszok látszólagos fölénye csak ideig-óráig tarthat. Abban a pillanatban, amikor a mi tartalék seregeink a harctérre érnek, ez ideig csak rövid napok kérdése a helyzet teljesen megváltozik, és kezdődik az orosz haderő könyörtelen végpusztulása. Az orosz haderő ugyanis a rossz utak és a vasúthiány miatt nem egészítheti ki magát állandóan, mint a mi hadseregünk.

kh_140913_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 37. szám – 1914. szeptember 13.

Fejér György Városi Könyvtár PDM