Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. október 4.

2021.10.04. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A keleti marhavész veszedelme. Közvetlenül keleti marhavésznek Bulgáriában megállapított kitörése után a földmívelésügyi miniszter fölhívta a hatóságok figyelmét a behurcolás veszedelmére, és megadta a kellő utasítást a betegség gyanújára utaló jelenségek felmerülése esetén követendő eljárásra. A kitört háború tetemesen fokozta a keleti marhavész behurcolásának veszedelmét, különösen az e betegséggel szintén fertőzött Oroszország felől is. Ezért Ghillány báró földmívelésügyi miniszter legújabb kiadott rendeletével újból fölhívja a közigazgatás összes első tisztviselőinek figyelmét a fenyegető veszedelemre, és rendeletében kötelezi a polgármestereket, hogy a legkiterjettebb módon figyelmeztessenek mindenkit, a kit illet, hogy az állatok megbetegedését és elhullását a legkisebb késedelem nélkül jelentsék be a községi elöljáróságnak. A betegség felismerésének megkönnyítése céljából a miniszter megküldötte a hatóságnak Hutyra Ferencz dr.-nak a keleti marhavészről írott munkáját, a melyet az állatorvosok között szét kell osztani.

Hatósági intézkedés kolerajárvány ellen. Sándor János belügyminiszter ma hosszabb és részletesebb utasításokat közölt Zalamegye alispánjával, s Nagykanizsa várossal, a beteg és sebesült katonák vasúti szállítása alkalmával fölmerülhető fertőző betegségek esetén követendő eljárás tárgyában. „Háborúban számot kell vetni azzal a veszedelemmel – írja a belügyminiszter rendeletében –, hogy a vasúti forgalom, különösen pedig a sebesült és beteg katonák szállítása révén fertőző betegségek terjednek el; szükséges tehát, hogy a fertőző betegségek elleni óvórendszabályok a vasúti forgalomban szigorúan és pontosan végrehajtassanak”. Ezért fertőző betegeket és fertőző gyanús beteg katonákat a sebesültszállító vonatokra nem vesznek föl, és menetközben szigorú egészségügyi ellenőrzés alá veszik a katonai vonatokat, hogy amint egy gyanús eset mutatkozik, nyomban intézkedjenek. A gyanús betegeket útközben a legközelebbi állomáson leszállítják, és az illető község járványkórházában, vagy kolera barakkjaiban helyezik el és felügyelet alatt tartják. Ezért a miniszteri rendelet szigorúan meghagyja a hatóságoknak, hogy járványkórházakat, vagy elkülönítő helyiségeket az esetleges betegek fogadására teljesen előkészítsenek. Zalamegye hatóságai már készen állnak minden lehetséges járványveszedelem ellen.

kh_141004_ad

Kivándorlás Zalában. Zalamegyéből a folyó év második negyede, ápr., május és június hónapokban összesen 333 egyén kért útlevelet, kik közül 234-en kaptak. A kiállított útlevelekből legtöbb, 41 az alsólendvai, 36 a letenyei, 37 a sümegi, 23 a nagykanizsai, 19 a perlaki, 17 a pacsai és 15 a novai járásra esik. A többi kisebb 2-11 számban a fel nem sorolt járások között oszlik meg.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 40. szám – 1914. október 4.

Fejér György Városi Könyvtár PDM