Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. szeptember 27.

2021.09.27. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Kevés az ágy a beteg legénység részére. Nemes szívű emberek, a hadsereg, illetve a vörös-keresztnek tekintélyes számú ágyat bocsátottak rendelkezésére a sebesült legénység és a tisztikar részére. Minthogy azonban a tisztek közül sokan saját otthonukban részesülnek ápolásban, a tisztek részére kijelölt ágyak üresek maradnak, míg a legénység részére rendelkezésre bocsátott ágyakban máris hiány mutatkozik. Minthogy katonáink, tisztek és legénység egyaránt kockáztatták életüket a hazáért, úgy csak helyes volna, hogy ápolásukban ne tegyünk különbséget. Bizonyára lesz mindenki oly hazafias, hogy éppen a fent vázolt körülményekre való tekintettel beleegyezik a felajánlott ágy rendeltetésének megváltoztatásába. Az ügy sürgősségére való tekintettel felkérjük az illetőket, hogy ebbéli beleegyezésüket a helyőrségi kórház, illetve azon tartalékkórháznál bejelentsék, melynek köribe annak idején utaltattak.

Elmaradnak az ipari továbbképző tanfolyamok. A m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatósága az ipari továbbképző-tanfolyamok működését az 1914/15. évre felfüggesztette, mert az iparosok és munkásaik nagyobb részét katonai szolgálat köti le, az állam anyagi erejét pedig a háborúval járó költségek veszik teljesen igénybe.

kh_140927_ad

Sebesültek száma. Keszthely a mint tudjuk, nem tartozik a nagyobb városok közé az ő tízezer lakójával, mégis köztudomású dolog, hogy úgy kulturális, mint humánus tekintetben nagyobb helyekkel is kiállja a versenyt. Ezt bizonyítja az is, hogy városunkban egy híján 100 sebesültet ápolnak, akik így osztattak el: a zárdában 40, a kórházban 31, az akadémia conviktuson 28; összesen 99.

Csomag küldés a katonáknak. A miniszterelnökségi sajtóiroda táviratozza: A hadügyminisztérium engedélyével a tábori postán a mai naptól kezdve ismét szállíthatnak a katonáknak csomagokat. A csomag legfeljebb tíz kilogramm súlyú, nyolcvan centiméter hosszú lehet és csak katonai felszerelést, egyenruházati cikkeket, cipőt, fehérneműt, továbbá a hideg időjárás ellen védelmezésre alkalmas tárgyakat tartalmazhat. A csomag pakolásának vízhatlannak kell lenni, tehát ládának, vagy viaszos vászonnak. A címet magára a burkolatra vagy ezzel elválaszthatatlanul összefüggő papírlapra kell írni. A címirat kellékei ugyanazok, mint a tábori levelezőlapoknál. Bérmentesítés kötelező. Bérmentesítési díj fejében 5 kilogrammig 60 fillér, minden további kilogrammért 10 fillér jár. A hadvezetőség a nehézségekkel nem törődve lehetővé teszi a csomagok szállítását, hogy ezzel a lakosság erre vonatkozó óhajának eleget tegyen. – Hangsúlyozza azonban, hogy a csomagok megérkezése a rendeltetési helyükre nem tekinthető biztosítottnak, s ezért különösen a szegényebb néposztályokat figyelmezteti, hogy drága dolgokat ne küldjön, már csak azért sem, mert a hadbavonult katonákat majd annak idején maga a vezetőség látja el a hideg elleni védekezésre alkalmas felszereléssel.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 39. szám – 1914. szeptember 27.

Fejér György Városi Könyvtár PDM