Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. október 11.

2021.10.11. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Sorozás. A háborús idők okozta második sorozást okt. 5. és 6-án ejtették meg Nagykanizsán. A keszthelyi hadkötelesek közül 114 beidézett 1892, 1893, 1894-beli állt mérték alá, s hogy a sorozóbizottság ezúttal nem volt olyan válogatós, mint csendes időkben, bizonyítja az eredmény, 68 fiú érkezett meg városunkba felpántlikázott kalapokkal vagy egy diszkrét nemzetiszínű kokárdával büszke mellén, és ami fődolog ilyenkor, hangos dalolással. Örvendeztek a derék fiúk, kiknek hazaszeretettől, harcvágytól dobog hangosabban szívük. Sokan lementek az állomásra az örömtől ujjongó fiúk elé. A járás többi községéből is hasonló arányban váltak be honvédő vitézeknek. Mint megható, lelkes honszeretetről tanúskodó epizódot említjük meg, hogy egy kis földink, kinek testi fejlettsége nem áll arányban honszeretetével, keserű könnyeket hullatott bánatában, hogy őt nem találta alkalmasnak a sorozó bizottság a 30-36 kilós katonai felszerelés elviselésére. Oly szépen vígasztalta pedig az a jó ezredorvos a helyes fiút, hogy ne szomorkodjék fiam, hiszen a hazát békés polgári munkával is igen jól lehet szolgálni (sőt!...), de mi hős fiunk csak nem nyugszik meg, hogy nem vadászhat muszkákra vagy legalább rácokra. Legendás időket élünk!...

kh_141011_ad

Keszthelyi Hírlap legújabb táviratai. (Közli a miniszterelnöki sajtóiroda.)

Döntő csapás a szerbek fölött.

Budapest, október 8.. Hivatalos jelentés érkezett este 7 órakor: Boszniának az ellenségtől való megtisztítása céljából folyamatban tett akciónk további eredményekkel járt. A montenegrói csapatokkal szemben elért és már jelentett sikereinkhez most egy döntő csapás fűződik, amelyet Visegradon keresztül harc nélkül betört szerb csapatokra mértünk. Északi oszlopunkat Srebrenica felől Bajna-Basta felé a Drinán át már visszavetettük, miközben vonatjukat és lőszeroszlopukat elvettük. A Bomanya Plamia felé előrehatolt főerejüket, amely Bozanovic Milos tábornok, volt hadügyminiszter parancsnoksága alatt állott, a mi seregünk két napos csatában teljesen megverte, és az ellenség csak gyors futással menekült meg a részünkről tervezett elfogatástól. A tizenegyedik népfelkelő ezredünk egyik zászlaját elfogtuk, több gyorstüzelő ágyút zsákmányoltunk. Potiorek táborszernagy.

Az oroszok veresége és visszavonulása.

Budapest, okt. 9., A főhadiszállásról: Előrenyomulásunk kényszerítette az oroszokat, hogy abbahagyjanak a Premysl ellen kifejtett hiábavaló erőfeszítéseket, melyek október 8-án éjszaka érték el tetőpontjukat, és az ostromlóknak rettentő áldozatába kerültek, tegnap délelőtt gyengült a tüzérségi tűz a vár ellen, és a támadó orosz megkezdte erői egy részének visszavonását. Lancutnál a mi előrenyomuló oszlopainkkal erős ellenség szállott harczba, ez a harcz még tart. Roswadonból az ellenséget már kiűztük. A Kárpátokban is jól állunk, az ellenségnek Máramarosmegyéből való visszavonulása futássá fajult. Becskónál erős kozákosztagot  ugrasztottunk szét, ezekben a harczokban az ukrajnai önkéntes csapat is kitüntette magát, saját előnyomulásunk a Beszkideken és a Vereczkei szoroson keresztül Slawosko és Tuc Holka irányában előre halad, az uzsoki szorosból visszavetett ellenségek Turkán át tovább szorítjuk. Hőfer vezérőrnagy  a vezérkari főnök helyettese.

Antwerpen elesett.

Otóber 10. A német hadiszállás jelenti: Antwerpen ma délelőtt belső védelmi több erődje elesett. A város ma dél óta a németek birtokában van. A vár parancsnoka és a védősereg elhagyták az erőd területét, csak még egyes erődítményeket tart. Az ellenség megszállotta, ami azonban Antwerpen birtokába vételét nem gátolja.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 41. szám – 1914. október 11.

Fejér György Városi Könyvtár PDM