Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. november 1.

2021.11.01. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Hősi halál. Elérkezett az ideje, hogy a háborúban elesetteknek állandó rovatot nyissunk lapunkban. Eddig több keszthelyi származású fiatalember és munkás polgártársunk elestének híre jutott tudomásunkra, de nem lévén bizonyosak a hírről, nem közöltük; most már azonban ez alól a szomorú kötelesség alól nem térhetünk ki, s mély részvéttel tudatjuk olvasóinkkal, hogy Sági Dezső gazdatiszt, Stegmaller Károly polgártársunk fia Szerbiában elesett. Gadácsi Miklós cipész segéd Galíciában esett el, Cvetkovics Antal, csáktornyai születésű, a 4. vadászezred egyéves önkéntese a harctéren, hősies küzdelem közben szerzett betegségében, a kassai katonai kórházban elhunyt.

kh_141101_ad

A trónörököspár gyilkosait elítélték. Sarajevo. A bíróság csütörtökön vonult vissza ítélethozatalra a trónörököspár gyilkosainak bűnperében. Ilicset, Cubrilovicsot, Nedjo Kerovicsot, Ivanovicsot, Milovicsot, Jancinkosokat kötéláltali halálra, Mitar Kerovicsot életfogytiglani, Principet, Csabrinovicsot és Grabest húsz évi börtönre ítélték. Az ítélet hazaárulásban és orgyilkosságban mondja bűnösnek a merénylőket.

Négyszer termő körtefa. Monda Ferenc alsólendvai nyug. karbantartó kertjében áll egy csudaszámba menő körtefa, mely az idén négyszer termett. Először augusztusban, s másodszor szeptemberben termett szépen kifejlett, érett gyümölcsöt, míg az október eleji és az október végi, harmadszori és negyedszeri termés már nem tudott megérni, piciny és zöld maradt. Ez a csodafa a napokban kezdett virágozni, ebben az esztendőben immár ötödször. – A természet ezen ritka számba menő csudáját Keszthelyen is láttuk Neumark Ignác fő-utcai házának kertjében, a hol egy körtefa másod gyümölcsét hozta. A gyümölcs szépen fejlődésnek indult és ha az idő így maradna, talán meg is érne. A szépen kifejlődött körték Mérei kirakatában láthatók. A nép azt mondja, hogy az ilyen másod termés hosszú és szép őszt jelez. Bárcsak így történne, sok szegény ember könnyen túlesne a télen.

Prémet a katonáknak. A téli háború borzalmai ellen katonáinknak prémre van szükségük, akinek tehát régi karmantyúja, bundája, cicája van, az küldje következő címre: Hadsegélyező Hivatal, Budapest, Váci-utca 38- A posta ezen csomagokat díjmentesen szállítja.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 44. szám – 1914. november 1.

Fejér György Városi Könyvtár PDM