Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. október 25.

2021.10.25. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Hőseink. Városunkban állomásozott huszárosztályunk tudvalevően hősi harcot vívott orosz földön ellenségeinkkel. A megsebesült tisztek közül a napokban érkeztek haza: Moys Elemér és Buttykay Béla századosok, már megelőzőleg hazatért Trsztyánszky Géza főhadnagy, aki már felgyógyulva a napokban bevonul ezredéhez, hogy folytassa az oroszok elleni dicső harcot.

Történet a harctérről. Egy magyar katona írta a következő érdekes levelet a harctérről: „Volt az ezredünkben egy igénytelen, sovány kis emberke, nem is tudjuk már, hogy honnan való. A kis sovány emberke szabó volt a polgári életében, és a táborban is szabó maradt, ruhákat foltozott, javított az ezrednek. Mi csak keresztnevén szólítottuk, Ferencnek hívták. Nyugodtan, halálfélelem nélkül jött velünk mindenüvé, a munkáját szorgalmasan elvégezte és nem sokat beszélt. Egyszer aztán egy nagy ütközetben, amikor a spanellek csaptak le, golyók sivítottak, elhagyta őt is a nyugalma kis műhelyében a trén-kocsik mögött, ahol biztos helye volt neki. Hirtelen óriási hurrázás, amely megremegtetett mindenkit, a kürtök, dobok szólnak, a gyalogságnak rohamot vezényelnek. Mindenki előre szaladt, izgatott, lelkes a hangulat. És a kis szabó biztos jó helyén leteszi a tűt és a cérnát és ő is rohan a többiekkel. Úgy nekivágtat, hogy elhagyja maga mögött a rajvonalat és már egészen közelről látja az ellenséget. Nem törődik vele, csak bátran előre, azt sem veszi észre, hogy még fegyver sincs nála. Végre szembekerül egy hatalmas orosszal. Támadó állásba helyezkedik, majd meg akarja kerülni, hogy a földre teperje. A kis vézna emberke birkózik a nagy orosz óriással. Egy kozák hirtelen ott terem és kardjával fejbesújtja a magyar katonát. A szegény szabó holtan rogy össze. Ez a mi szabómesterünk hősi halálának egyszerű, de megindító története.

kh_141025_ad

A hadvezetőség és a búza ára. A gabonatőzsdén ma nagy feltűnést keltett az a hír, hogy a délvidéken a katonai hatóságok nagy mennyiségű búzakészletet vásároltak. A katonaság részére vásárolt búzáért nem fizettek annyit, mint amennyit a malmok a tőzsdén mostanában fizetnek. Közel kilenc koronával olcsóbban fizették a búzát. Ennek a vásárlásnak a híre a gabonatőzsdén a forgalom csökkenését eredményezte, s vallószínű, hogy ez az első lépés a maximális árak megállapítása felé.

Mozi. Hosszú szünetelés után a Hungária nagytermében ma ismét megkezdi az előadásokat. Amint a falragaszokról olvassuk, a műsor elég érdekesnek ígérkezik. A mozi tulajdonos a mai előadások tiszta jövedelmét Kurucz Jóska zenekarának segélyezésére adja. Ezen nemesített nem szorul dicséretre.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 43. szám – 1914. október 25.

Fejér György Városi Könyvtár PDM