Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. november 8.

2021.11.08. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Pót hadi kórház. Amint már egyik előbbi számunkban hírt adtunk róla, nagyobb számú sebesültet hoznak városunkba. A „Hullám” és „Balaton” szálloda helyiségeit pótkórházzá már átalakították. A kémények elkészültek, a kályhák be vannak állítva, az ágyak felszerelve. Értesülésünk szerint a napokban érkezik az első transport sebesült.

Az apa és négy fia egy században. Németországban – mint tudjuk – több mint kétmillió férfiút soroztak be a hadseregbe, önkéntes jelentkezésük alapján. Szövetségeseink lelkes harci kedvét bizonyítja ez az eset is, amely Berlinben történt. Az egyik nagy áruház alkalmazottja a háború kitörésekor jelentkezett önkéntesnek. Hosszas fáradozás után sikerült nemrégiben bejutnia az egyik gyalogezredbe. Három bátyja is önként jelentkezett ugyanannál az ezrednél és a parancsnokság beleegyezésével mind a négyen egy századhoz kerültek. Apjuk, aki kiszolgált őrmester, özvegy ember, nem akart egyedül otthon maradni és meg akarta mutatni, hogy benne is van annyi hazaszeretet és áldozatkészség, mint fiaiban, ugyanehhez az ezredhez fordult és megengedték neki, hogy abban a században szolgáljon, ahol a fiai. Így tehát öten küzdenek egymás mellett az ellenség ellen.

kh_141108_ad

A népfölkelő és újonc harca. Vasárnap este véres tragédia játszódott le az alsólendvai vasúti állomás mellett. Egy ittas állapotban lévő, duhaj legény fegyverrel támadt rá egy csendőrszolgálatot teljesítő népfölkelőre, aki szintén fegyvert használt és agyonlőtte a támadóját. A véres eset részletei a következők: Somogyi József csendőr és Ratkovics József, csendőri szolgálatra beosztott népfölkelő katona vasárnap este őrsön azt a parancsot kapta, hogy a fél 9 órai személyvonathoz menjenek ki, nehogy a tömegben elutazó újoncok ott valami botrányt csináljanak. Amint a csendőrök a Blau-féle vendéglőhöz közeledtek, egy asszony azzal állította meg őket, hogy bent a vendéglőben nagy verekedés van. A vendéglőben mintegy harminc ember – többnyire újoncok és ezek hozzátartozói – püfölték egymást, s az üvegek és sótartók csak úgy repültek a levegőben. Mikor a két csendőr a korcsmába lépett, a verekedők egyszerre rájuk támadtak – Ki innen! Most nincs törvény! – Üssük agyon őket! kiáltották a csendőrök felé. – A kiabálók közt leghangosabb volt Berdén István felsőlaki 22 éves legény, aki folyton azt ordította a csendőrőrs felé, hogy „még mielőtt elutazik a vonattal lendvai vért akar inni.” Somogyi csendőr a kiabáló legényt kivezettette Ratkoviccsal, ő maga pedig bent maradt a szobában, hogy rendet csinálhasson. Az utcán Berdén hirtelen kést rántott és a Ratkovicsot mellbeszúrta. A kés a népfölkelőnek szerencséjére csak a köpönyegét és a zubbonyát vágta át, de sebet nem ejtett. A legény ekkor futásnak eredt, s a korcsmával szemben lévő földek felé szaladt. A katona persze utána futott, hogy elfogja. A korcsmától mintegy négyszáz lépésnyire Berdén egyszerre megállott és így kiáltott Ratkovics felé: - Büdös baka, most meghalsz! Ugyanekkor Berdén revolverrel egy lövést tett Ratkovics felé, de a golyó nem talált. Ratkovics most célba vette fegyverével a tőle 12 lépésnyire lévő legényt és lőtt. A golyó Berdént a jobb szeme fölött találta. A legény jajszó nélkül holtan esett össze. A vizsgálat megállapította, hogy Ratkovics önvédelemből jogosan használta fegyverét, Berdén, az áldozat, verekedő természetű, duhaj legény volt. Vasárnap a véres esetet megelőzően egész nap a korcsmákat járta, s már délelőtt mindenáron verekedni akart a Lenarics-féle vendéglőben. Öreg szüleit több ízben véresre verte, s számos kocsmai verekedést provokált. Berdénnek ezen a héten kellett volna bevonulnia Nagykanizsára.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 45. szám – 1914. november 8.

Fejér György Városi Könyvtár PDM