Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. december 6.

2021.12.09. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Gyűjtés a katonák karácsonyfájára. A keszthelyi községi elemi iskola tanulói a katonák karácsonyfájára 70 K 61 fillért gyűjtöttek, mely összeg továbbítás végett kir. tanfelügyelőséghez küldetett.

Megjöttek a sebesültek. Izgalmas várakozás és egy éjjeli hiábavaló virrasztás után végre tegnap, szombaton reggel 8 órakor megjöttek a várva-várt sebesültek városunkba, és kocsin, sőt legtöbben gyalogosan bejöttek a városba, hogy a számunkra berendezett iskolákat, vendéglőket elfoglalják. Összesen 430 beteg érkezett, s ezek a Közs. fiúiskolába, a Hullámba, a Csányi-szállóba helyezték el. Bizony szívet facsaró látvány volt végignézni a szenvedő arcú, gyűrött ruhás, kimerült alakokat. A parancsnokság a kórházakul berendezett helyiségekbe a közönséget nem bocsátja be, majd később kiírják a látogató időt. Ajánljuk a közönség szeretetébe szegény sebesültjeinket.

kh_141206_ad

Arab jövendölés a mostani háborús évről. A romániai trónváltozás alkalmából érdekes lesz megemlékezni arról a jövendölésről, melyet egy híres arab sejk és csillagász az 1913. év novemberében Konstantinápolyban megjelent könyvében tett, s amely jövendölésekből idáig egy és más már be is teljesedett. Abban az időben, amikor a sejk jövendölése napvilágot látott, még senkisem sejthette a bekövetkezendő eseményeket. A római „Gironale d’Italia” kivonatos ismertetést közöl ezekből a jövendölésekből, amelyekben már a sinaiai tragikus eset is szerepel, azzal a megjegyzéssel, hogy a király előzőleg súlyosan meg fog betegedni. Meg jövendölte a sejk azt is, hogy egyik közeli esztendőben egy európai uralkodóház darját külföldön szőtt összeesküvés következtében meg fogják gyilkolni, s a nagy világháború, amelyről már annyi szó esett, ebben az évben ki fog törni. Az arab sejk a háború kimenete felől azt jövendölte, hogy Németország és Ausztria-Magyarország fognak győzni. Olaszországra vonatkozólag azt jósolta, hogy Lybiában nyugalom fog beállani, a tengeren azonban Olaszországnak nehézségei lesznek Franciaországgal. Franciaország és Olaszország nagy veszteségeket fognak szenvedni. Franciaországban azonkívül forradalom is lesz, pár év múlva azonban visszatér az országban a régi állapot. Oroszországnak háborúja lesz Ázsiával, s ennek végeztével valóban alkotmányos állammá válik. A legnagyobb veszteségek Angliát fogják érni, különösen gyarmati birtokain. Megkezdődik hatalmának letűnése, s nagy nyugtalanságok lesznek Indiában. Törökországot földarabolják. Az intrikák azonban meghiúsulnak, az izlam-világ pedig nagy jövő előtt fog állani, ha a padisahnak engedelmeskedik. Nem lehet tagadni, hogy az arab jövendőmondó, ebben az ismételjük, 1913 novemberében Konstantinápolyban megjelent könyvében legalább is meglepő politikai éleslátást árul el.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 49. szám – 1914. december 6.

Fejér György Városi Könyvtár PDM