Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. november 29.

2021.11.29. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Nagy betörés Zalaegerszegen. Kínos meglepetés érte múlt héten a zalaegerszegi Korona-szálló hadbavonult bérlőjének, Scheier Károlynak nejét. Amint a szálló épületében lévő lakásába lépett, azt feldúlva, s a család minden értékes holmiját tartalmazó szekrényt feltörve találta. A szekrényből hiányzott egy pléhdoboz és két nagy bőrtárca, melyek nagyösszegű készpénzt és ékszert tartalmaztak. Alig ocsúdott fel kínos meglepetésből Scheier Károlyné, azonnal értesítette a rendőrséget, mely nyomban megjelent a helyszínen és megkezdte a tettes nyomozását. Pontos megállapítás szerint 2800 korona értékű briliáns fülbevalót, egy 300 korona értékű briliáns-köves gyűrűt, egy arany jegygyűrűt, egy vastag arany férfi óraláncot és egy arany karkötőt vitt el a betörő, aki a házbeli viszonyokkal nagyon ismerős lehetett, amit a betörés összes körülményei igazolnak. A rendőrkapitányság a tettes kézrekerítése végett az összes szükséges és célszerű intézkedéseket megtette.

kh_141129_ad

Két kaposvári baka szökése orosz fogságból. Megesik az is néha, hogy magyar baka, vagy huszár ellenség kezébe kerül. Ez persze nem valami gyakori eset, s ahhoz képest, hogy nálunk ezerszám hozzák a vonatok az orosz és szerb foglyokat a harcterekről, igazán elenyésző szám az a néhány katona, aki rendszerint sebesülten fogságba kerül. A galíciai harctéren történt mostanában, hogy két 44-es baka valahogy elszakadt a csapatától és az oroszok elfogták. Éjszakának idejére valamiféle csűrbe zárták őket, amelynek négy sarka mellé szuronyos őröket állítottak. A két bakának azonban sehogy sem volt kedve muszka fogságban maradni. Éjnek idején egyszerre csak kiugrottak a csűrből, a két közelben álló muszkát hatalmasan arcul teremtették, úgy, hogy a földre estek, amire aztán a másik kettő magához tért meglepetéséből és megtudta, mi történt, a két 44-es baka már eltűnt a sötétben és szerencsésen visszatalált ezredéhez. Az ehhez hasonló esetek igen gyakoriak; a magyar katona, ha véletlenül fogságba is kerül, mindent elkövet, hogy megugorhasson. Mivel pedig a magyar baka eszén még kevesen jártak túl, ez rendszerint sikerülni is szokott nekik.

Belgrád bombázása. Zimonyból jelentik: Belgrád bombázása innen egyre tart. Igaz, hogy ritkán szólalnak meg ágyúink, csak akkor, amikor jó a helyzet és jó célpont kínálkozik. A minap három ágyú dördült el és három gránát röpült Belgrád felé. Kaszárnyát gyújtott fel a magyar tüzérek gránátja. Majd újra megszólaltak az ágyúk és a belgrádi vár megfigyelőhelye és szikratávíró állomása került veszedelembe. A szerbek reggel, délben és vacsora idején lövöldöznek vissza nem sok eredménnyel. Volt nekik egy jól belőtt ágyújuk, a „szőke Marcsa”. Ezt a bujkáló szörnyeteget a magyar tüzérek jó ideig nem tudták megtalálni. Csütörtökön este végre egy tartalékos főhadnagy ráakadt a „szőke Marcsa” célpontjára és egy jól irányzott gránátlövéssel porrá törte a szerbek híres ágyúját. Nemsokára párja akadt a „szőke Marcsá”-nak. A négyszáznyolcvan francia tüzérből, akik Szkutarin át juthattak Szerbiába, Belgrádba is jutott egy ütegre való. Parancsnokuk merész lépésre határozta magát. A Cigány-szigetre akart ágyúkat elhelyezni, hogy onnan tüzeljenek ágyúinkra. A mieink észrevették ezt és beengedték a francia tüzéreket a Cigány-szigetre. Mikor aztán dolgozni kezdtek a franciák, megjelentek a mi monitorjaink, szétlőtték az ágyúkat, a francia tiszteket pedig elfogták és áthozták Zimonyba.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 48. szám – 1914. november 29.

Fejér György Városi Könyvtár PDM