Utazás a Balaton körül

Eötvös Károly Munkái I. Első kötet. Ötödik kiadás.

szöveg

Az ​"Utazás a Balaton körül" nem egyszerűen csak egy regény. Nem is az. Anekdotagyűjtemény, történelemkönyv, útikönyv is egyben. Olvasása olyan, mintha egy kedves, bőbeszédű, sokat látott öreg barátunkat hallgatnánk hajnalba nyúló borozgatás közben a lugas vagy borospince asztalánál. Az öt XIX. századi utazó balatoni élményei köré font történetekben egyaránt megelevenednek történelmi alakok – Széchenyi István, Ranolder János püspök, Kisfaludy Sándor, Sobri Jóska – és egyszerű parasztemberek, borosgazdák, halászok. Megtudhatjuk, miért párbajozott a tihanyi várkapitány a jégen, tanúi lehetünk a balatoni csúcstalálkozónak Jellasiccsal, a beavatottjai számtalan más történelmi esemény háttértörténetének. Megismerhetjük az első balatonfüredi kőszínház létrehozását, a korabeli vendégszeretetet, az akkor még csak az ide érkező vendégek által élvezett fürdőéletet, a borospincék világát, a gyönyörű tájat, a gőzhajózás megindításának nem ismert körülményeit, és azt is, miféle jelentősége volt valaha a balatonalmádi Határ csárda mestergerendájának. A könyv régi kedvenc, többszöri idézet-források, felolvasások tárgya. Bár a XX. század elején igen sikeres és népszerű volt, igen sokszor kiadták, napjainkban kevésbé ismert. Veszprémi-balatoni lelkű emberként meggyőződésem, hogy az „Utazás a Balaton körül” jóízű történeteivel, anekdotáival, bölcsességeivel, hagyományokból merítő leírásaival méltán tarthat számot országos érdeklődésre, és minden, a Balatont kedvelő ember kötelező, de legalábbis ajánlott olvasmánya kellene, hogy legyen. Az általa nyújtott élménnyel az ismert helyek múltja olyan, melegséget sugárzó emlékekkel egészül ki, melyek mindannyiunk életét teljesebbé teszik.Részlet a könyvből: KÉSZÜLÜNK AZ UTAZÁSRA. Nem szeretem kerülgetni a kérdést. Egyenesen neki a dolog közepének: ez a természetem. Most mégis más kép cselekszem. Előre tájékoztatnom kell az olvasót; miről lesz szó. Az utazás, a melyet leirok, ezelőtt huszonöt esztendővel történt. Az utazók hirneves emberek. Négyen voltak s mind a négy erdélyi ember. Salamon Ferencz az egyik. Gyulai Pál ur a másik. Szilágyi Sándor a harmadik. Nagy Miklós a negyedik. Volt még ötödik és hatodik is. Szentirmay József volt az ötödik és én magam voltam a hatodik...

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy magyar irodalom
tárgy szépirodalom
tárgy novella- anekdotagyűjtemény
tárgy Balaton és környéke
tárgy helytörténet
tárgy néprajz
tárgy honismeret
tárgy útleírás
tartalomjegyzék
Tartalom I. kötet Készülünk az utazásra 1 Kik azok, a kik utaznak? Miért késett ez az utleírás? Napkelet felől napnyugat felé A Balaton költői Midnenütt szép, de legszebb a Balatonnál János püspök 13 János püspök uraságaJános püspök szegényei Kis városi nagy ebéd A nemesség eredete A szarvasbika A reggeli rengetegben János püspök az én falumban A római szent zsinat A római pápa és a somlyai borSalamon Ferencz 35 Az indulás Béla király Névtelenje Miként kell megírni a nemzet törétnetét Mikor Salamon Ferencz követejelölt volt A bujdosó Salamon Mikor szép a bölényborju? A siket-néma beszél Meglátjuk a Balatont A magyarok fája 50 A csárda A fogas király az öreg szilfa Melyik rosszabb: a török-e vagy a német? Kinek hány őse van? Van-e még magyar, van-e még zsidó? Papi birtok, zsidó birtok Balaton-Füred 65 Miért német a magyar fürdő? Hogy menekült emg Kecskemét a német szótól Nyári orvos, téli orvos, csavargó orvos Nemes fiu, nemes leány A mamák visszaemlékezése A régi Balaton-Füred Magyar fürdő, amgyar orvos 79 Magyar orvosok pusztítják a amgyar fürdőket Országos fürdőbiztos Emlékezések 87 AZ 1825-iki országgyűlés Balaton-Füreden Bihari és a khórus-német Balaton-Füred nagyjai Az első szobor AZ első nemezti színház Az első gőzhajó Széchenyi és a gépek csősze Somogy és Zala Vas uram Az almádi csárda A kígyók tanyája Az első magyar nemzeti színház 102 Száműzött a magyar színjáték Magyarországon A költő társasága Balaton-Füreden Hol lakik a magyar színész? Kisjókai Szabó István Az adakozás A füredi uraságok A papság adakozása A vármegye gyűlése A taps A tihanyi apátúr föltételei A költő és Vasvármegye A kisczelli gyűlés A kanczamente Miért nyitották meg kétszer a színházat? A népnek szent ünnepe A kötlő diadala Szegedy Róza rózsája Hogy utaztak régen? 142 A nemes ember utazása A gyorskocsi Az öreg Pitli és ifju felesége A szép asszony története megkezdődik Csányi László A mit nem tud a történetirás 153 Brachfeld Alovak tanyája A sáfárok és a kpeczek A czeczei öreg Braun Hogy született a Kossuth-huszár? A zsidó Haynau és a hadisarcz A szép asszony története 165 Hol fizetik ki a lovak árát? Brachfeld Debreczenbe megy A bankócsináló gép A barkhend ujjas A szép asszony ereje Az enyéngi követválasztás Az abauj-szántói zsid orvos az orosz nagyherczeg nem lesz magyar király Duschek megmenekül A szép aszsonyra alkonyodik A nemzet bárója Vörösmarty 185 Mi a költő? A nagy költő alakja A halász-ebéd Az utosló dal Tamassa Pál A vén táblabiró erényei Gyűjtsétek össze a nagy költő emlékeinek nyomait Jókai 202 Jókai apjának betegsége Az öröklött betegség A váltószivesség Hogy készült az "Arany Ember"? Hogy készült a magyar büntető törvény? A hogy a költő alkot A Balaton 212 A nyári Balaton Az éjszaka ZA álom és a hullámmoraj A téli Balaton Vőlegény, menyasszony együtt a halálban Az utolsó szó Istenhez 218 Az alsó-őrsi halászok A vihar szeszélye Az utolsó zsolozsma Örökké! A vihar a jégen 226 A balaton-fő-kajári halászok Mennyit ér a háló? A szegény ember annyit se ér Egy ember megmenekült A kiliti kanczellista A köd a jégen 233 Pörbe száll két halászgazda Az a biró, a ki sohase hoz itéletet Mit csinál a mérnök a nagy ködben? nem segit a mappa Mit ér a tudomány kutya nélkül? A Turcsi kutyával való bezsélgetés Hogy lett igazság a pörben Magyary Kossa Eszter 252 A nagy pör A végrehajtás Az első ellenség A második ellenség A darumadár A harmadik ellenség De a darut nem felejti A nemzet története a viz szinén 267 Jön Jellasich A nádorispán Veszprémben A Kisfaludy-gőzös A hajó gépe erősebb, mint a becsületszó A becsület a politikában, az adósságban és a szerelemben Mi volt a nádorispán, mi volt a bán, A horvátoknak jó kedvük van Elbujdosott az utolsó nádorispán A nádfedelű kastélyban Tihany 289 A kecskeöröm Hol szeretett volna Csokonai meghalni? A remetebarlang és Berzsenyi A remete, a fejedelem és az isten Mirevaló az isten dicsérete
teljes tartalomjegyzék
célközönség általános
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Eötvös Károly
kiadó Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.-T.
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest,1908.
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Sümeg
Jellemzők
hordozó papír
méret 298 p.
méret 14 x 20 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Kisfaludy Sándor Emlékház
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Kisfaludy Sándor Emlékház
leltári szám/regisztrációs szám M-H-92-70.