Magyar Népmesekatalógus 10. Összefoglaló Bibliográfia I.

Cigány Mesemondók Repertoárjának Bibliográfiája

szöveg

MNK10/I Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája. A 11, 1982 óta készített mesekatalógusban a meseanyag típusonként volt bemutatva, ebben a bibliográfiában megfordul az anyagbemutatási mód: itt a rendszerezés alapja az egyes gyűjtemény, s a tartalmat a rendezés tartalommutatói számsorrendjében tárja fel. A felhasznált meseközlések köteteinek, kézirat fondjainak tartalommutatói gyűjtői abc-ben és időrendben követik egymást. A különböző nyelvi dialektusokat képviselő, egyetlen etnikum, a cigány népcsoportok narratív termését, teljes meseanyagát bemutató rész a magyar nyelvterületen, határainkon belül és kívül élő cigányság népmeséinek bibliográfiáját nyújtja. A ma még virágzásában gyűjthető, élő folklórt reprezentáló kötet szövegei, mint a népmesei korpusz önálló, mégis integráns részei, tartalmi-tematikai, formai, nyelvi, etnikai sajátszerűségei és sokszínűségük mellett ugyanezen paraméterek mentén sűrű szálakkal kapcsolódnak össze a magyar anyaggal. Ebbe az anyagba beletartoznak a legnagyobb részt magnófelvételeken rögzített, sőt egyre nagyobb mértékben a ma legmegbízhatóbb szövegrögzítésként és archiválási mód gyanánt CD tárba vett meseszövegek éppúgy, mint a fellelhető hagyományos archiválásban fennmaradt és a nyomtatott szövegek. A feltüntetett idegen nyelvű fordítások a nemzetközi szakkutatás számára tárják fel, teszik megismerhetővé a meseanyagot, kitérve a közkézen forgó külföldi antológiákra is. A mesemondók szociális hovatartozására utal foglalkozásuk számbavétele, ahol ismeretes volt, közölve van, hogy melyik nyelvjáráshoz tartozik a mesélő. A gyűjtőkre vonatkozó megállapítások fényt vetnek az alkalmazott gyűjtőmódszerre, ezen belül pedig gyűjtött anyag folklorisztikai milyenségére, szöveghűségre, vagy adaptált voltára, illetve a hagyományozás folyamatában szerepet játszó ponyvai-írásos befolyásolásra. Mindezek csoportosításával a nemzetközi népmesekutatásban is hiányt pótlónak mondható kiadással kívántunk hozzájárulni a szétszórt, heterogén, belső összefüggéseit elrejtő meseanyag rendszerezéséhez, kezelhetőségéhez, segédeszközül szolgálva a mélyebb összefüggések feltárásához, ismertté téve a népköltészeti motívumkincset a magyar és nemzetközi szakkutatás számára éppúgy; mint a nagyközönség számára. Mivel a kiadvány első a maga nemében, sok határon kívüli kis példányszámú kötetből származó anyagot tár fel, a már elkészített kézirat szélesebb körű hasznosíthatósága érdekében szükségesnek mutatkozott az anyagbemutatást a korábban elképzelt mélységnél még egy fokkal közelebb vinni a szövegekhez: úgy elmélyíteni a témamutató feltárását, hogy annak is jó áttekintése lehessen a kötetben rendszerezett meseanyagról, aki nincs birtokában a sokszor nehezen, vagy egyáltalán hozzá nem férhető szövegeknek. Írta: Benedek Katalin

The Catalogue of Hungarian Folktales 10/I. BENEDEK K. in collaboration with ANGYAL, K. and CSERBÁK, A., : Bibliography of the Catalogue of Hungarian Folktales I. Bibliography of the Repertoire of Gypsy Storytellers. Based ont he Material of Barabás Gy., Bernát L. Dömötör, Á., Kovács Á., Süvegh V., Vehmas M., Vöő G. (in Hungarian with in English Summary)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy szellemi kultúra
tárgy népmese
tárgy Magyar népmesekatalógus összefoglaló bibliográfiája 10/I. Cigány mesemondók repertoárjának bibliográfiája.
tartalomjegyzék
Bevezetés.....11. old.
Rövidítésjegyzék...29. old.
Tartalommutatók . 33. old.
a) Cigány nyelvű szövegek, illetve romungrók magyarul mondott narratíváinak
tartalommutatói
Lelőhely. archívum/kötet könyvtári címleírással. Tételenként sorszám, lapszám, cím, AaTh/MNK típusszám
Mesélő neve (kora), mesemondás helye, ideje –tételszám
Mesefordítás
Másod-, (többed) közlés
Megjegyzés: Gyűjtő módszerére, lejegyzés, közlés körülményeire vonatkozó észrevételek, a szöveg folklorisztikai értékelése, a mesélő társadalmi státusa
b)Cigányul és magyarul mondott narratívák tartalommutatói idegen nyelvű (angol, német, francia) szöveggyűjteményekből – leírás mint fent.

Földrajzi mutató 145. old.
a) Gyűjtőpontok szerint
b) Vármegyék szerint
Megye (Vármegye az 1913-as Helységnévtár beosztása alapján egységesítve)
mesemondás helye magyar és idegen helységnév azonosítással (Lelkes György Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja, 1998 alapján)
Mesemondás ideje
Mesélő neve (kora),
Lelőhely rövidített címleírással – tételszám

Mesélők mutatója 163. old.
(mesélőkre vonatkozó rövid monográfiával, ahol a gyűjtők feljegyezték a meséléssel kapcsolatos észrevételeiket)
mesélés helye, ideje, gyűjtő
Lelőhely rövidített címleírással, tételenként sorszám, lapszám, cím, AaTh/MNK
típusszám, nyelvjárás, tételszám

Tárgymutató 220. old.
Kulcsszavak (a közkeletű mesei fogalomkörök mesei frazémák, narratív témák, hősnevek, közelebbről nem osztályozott, csak műfajilag besorolt tételek alapján)

Type and motif-index of Gypsy folk-literature 329. old.
Titles of folktales and motives in English, AaTh/MNK/MHK/MI numbers, items
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Benedek Katalin (összeállító, bevezető), Angyal Katalin, Cserbák András (bibliográfus, informatikus) közreműködésével
kiadó Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
közreműködő Kovács Ágnes Ϯ (sorozatszerkesztő), Barabás Györgyi, Bernát László, Dömötör Ákos, Kovács Ágnes, Süvegh Veronika, Vehmans Marja, Vöő Gabriella (katalógus összeállítók)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye 1250 Budapest
térbeli vonatkozás Egész magyar nyelvterület
az eredeti tárgy földrajzi fekvése 1014 Budapest, Országház utca 30
hivatalos kibocsátás 2001-01-01
időbeli vonatkozás 1800 - tól napjainkig
Jellemzők
hordozó papír
méret 492 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet