Magyar Népmesekatalógus 9

A magyar formulamesék katalógusa AaTh 2000 - 2399

szöveg

MNK 9. A nemzetközi ATU (=Aarne-Thompson : The Types of the Folktale, Hans Jörg Uther által 2004-ben javított, bővített, átdolgozott kiadású) katalógusrendszerében elhelyezett, az egész magyar nyelvterületről az 1800-as évektől napjainkig gyűjtött formulamesék összefoglaló terminus alá halmozó és láncmesék, állathangutánzó mondókák, bevezető és befejező mesei formulák, hirtelen befejezett és csali mesék, cirkulusok, nyelvtörők, játékképpen alkalmazott mesék, halandzsa szövegek vannak besorolva. Mindezen műfajok számottevően eltérnek egymástól genezisükben, történetüket illetően, korukat tekintve, de mindegyikükre jellemző, hogy nemcsak hangzó sajátságaikban, de tartalmi szempontból is a látszólagos egyszerűségtől a fokozódó bonyolódottság felé tartó skálán döntő, vagy jelentős szerepet játszanak bennük az ismétlés fonológiai, szintaktikai, szemantikai, pragmatikai alakzatai. Írta: Benedek Katalin

The Catalogue of Hungarian Folktales 9. KOVACS, A. - BENEDEK, K. (eds. by): The Types of Hungarian Formula Tales. AaTh 2000-2399. (in Hungarian with in English & in German Summary)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Szellemi kultúra, népmese. A magyar formulamesék katalógusa.
tartalomjegyzék
A Formulamesék (Bevezető) 9. old.
Jegyzetek 26. old.
Bibliográfia 31. old.
A formulamesék típusmutatója 35. old.
AaTh 2000 – 2399 Formulamesék 45. old.
AaTh 2000 – 2199 Halmozómesék 45. old.
AaTh 2200 – Beugrató mesék 227. old.
AaTh 2250 – 2299 Befejezetlen mesék 233. old.
AaTh 2250 – Hirtelen befejezett mesék 233. old.
AaTh 2271- Csali mesék 234. old.
AaTh 2300-2399 Egyéb formulamesék 237. old.
AaTh 2300-Végtelen mesék 237. old.
AaTh 2320 – Circulusok 242. old.
MNK 2323x Azonos betűvel kezdődő szavakból alkotott 242. old.
vagy, azonos illetve hasonló hangot tartalmazó mesék.
Gyorsmondókák, nyelvtörők.
AaTh 2330 – Eljátszott mesék 267. old.
MNK 2360x Halandzsa mesék 281. old.
AaTh 2400-2499 Be nem sorolt mesék
Felhasznált művek bibliográfiája 283. old
Nyomtatott források 283. old.
Kéziratos források 302. old.
1961 óta megjelent népmesekatalógusok 310. old.
Rövidítésjegyzék 312. old.
Földrajzi mutató 315. old.
Formula Tales – Summary 413- old.

teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kovács Ágnes, Benedek Katalin (összeállító és bevezető)
kiadó Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport
közreműködő Kovács Ágnes (Sorozatszerkesztő)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye 1250 Budapest
térbeli vonatkozás Egész magyar nyelvterület
az eredeti tárgy földrajzi fekvése 1014 Budapest, Országház utca 30
hivatalos kibocsátás 1990-01-01
időbeli vonatkozás 1800 - tól napjainkig
Jellemzők
hordozó papír
méret 463 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Tudományos Akadémia Bölcsésztudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető