Magyar Népmesék I. kötet

szöveg

Ortutay Gyula (szerk., bev.): Magyar népmesék I-III. Dégh Linda és Kovács Ágnes (vál., jegyz.). Bp., 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó Az 1960-ban megjelent, máig utól nem ért színvonalú, három kötetes Magyar népmesék antológia társszerkesztői, Dégh Linda és Kovács Ágnes számot adnak az első kötet utószavában arról a szakmai célkitűzésükről, hogy a magyar népmese-anyagnak nemcsak tematikai változatosságát, hanem a történeti fejlődését tekintve is a lehetőségekhez képest teljes panorámáját nyújtsák az olvasóiknak. Minden mesetípus legszebb, legjellemzőbb változatát válogatták ki, úgy, hogy valamennyi nevezetesebb gyűjteményt legalább egy szöveggel szerepeltettek. A szövegek sorrendbe állítását a nemzetközi Aarne-Thompson mesetípus katalógus és a Magyar népmese katalógus számsorrendjének figyelembe vételével alakították ki. Megállapították, hogy a magyar mesekincs tematikus gazdagsága és bizonyos értelembe vett összekötő szerepe a Nyugat- és Dél-Európa, valamint Kelet-Európa és Belső Ázsia meserégiói közt nagy jelentőséget ad a rendszerezett közzétételnek és a pl. nyugaton és északon ismeretlen jellegzetességeink ismertté tételének. Ide tartozó mesék például a „Vitéz János és Hollófernyiges”, vagy a „Bús királyfi”. Ugyancsak a közzétett antológia révén vált világossá főként az 1940-60-as évek szájhagyományából gyűjtött hiteles magyar mesekincs esetenkénti szerkezeti és műfaji-strukturális különbözése a nyugati meserégió már jóval korábban könyvmesévé merevedett szerkezeti sémáitól, műfaji összefüggéseitől. Az összehasonlító kutatások azt állapították meg, hogy ezek az eltérések viszont általánosan elterjedtek nemcsak a Közép- és Délkelet-Európa szomszédos népeinél, hanem az akkori Szovjetunióban élő rokon népeinknél is. Ilyen mesék például „A hétlábú paripa”, vagy „Az égig érő fa”, vagy a „Peterke”, A műfaji összefüggések eltérő volta következtében az antológia sorrendjét a magyar népmesék természetének jobban megfelelő csoportosításban határozták meg a legreprezentatívabb tündérmesékkel nyitva meg a sort, ezt követték a novellamesék, legenda és rászedett ördögmesék, rátótiádák, tréfás mesék, trufák és anekdoták, hazugságmesék, és a végére hagyták a nemzetközi katalógusokban elsőként szereplő, de a magyarban elég szegényesen reprezentált állatmeséket és láncmeséket. Az egyes műfajokon belül viszont a nemzetközi sorrend vált irányadóvá, de itt is tekintettel voltak a magyar anyag belső összefüggéseire. Egyes kiváló mesemondók alkotó mesemondása kiemelésére néhány, az általánostól eltérő egyéni alkotói változatot is közöltek. Például ilyenek a „Mirkó királyfi meg a tizenkét fejű sárkány”, vagy „A szélkötő Kalamona”. Az irodalmilag megfogalmazott folklórtörténeti szövegek helyesírását modernizálták, a tájnyelvi gyűjtéseket tájszavainak és hangzásbeli sajátosságainak megőrzésével közölték. Az antológiát Ortutay nagyszabású bevezető tanulmánya nyitja és tájszójegyzék szómagyarázatai zárják. A jegyzetekben fel vannak tüntetve a típusszámok, összetételek, a mese lelőhelye, a mesemondóra, a gyűjtőre és a meseszövegre vonatkozó fontosabb, eligazító információk. Emellett bemutatják az egyes mesemondó típusokat, mesehallgató közösségeket, felhívják a figyelmet a mese átadásának, átvételének, elterjedésének kérdéseire is. A három kötetben 412 népmesét közöltek, 124 tündérmesét, 63 novellamesét, 39 legendamesét, 113 tréfás mesét, 10 hazugságmesét, 63 állat-, lánc és csalimesét. Írta: Benedek Katalin

Ortutay Gy. (ed., introd.) : Folktales of Hungary. I-­III. with collab. Dégh, L. & Kovács, Á .

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy kultúra
tárgy népmese
tárgy tündérmese
tartalomjegyzék
Ortutay Gyula: A magyar népmese 5

Tündérmesék

Vízi Sándor 69
A feneketlen kút 82
Estefia, Éjfélfia, Hajnalfia 90
Fehérlófia 115
A barna tehén fia 125
Babszem Jankó 140
Az obsitos katona 153
Az ikervessző 162
Három vándorló királyfiról való história 201
A papucsszaggató királykisasszonyok 221
A szörnyeteg királykisasszony 226
Brugó, az ördög 238
Bot Jankó 251
Ráadó és Anyicska 270
Nemtudomka 298
Kis Sándor 354
A lapiba született gyerek 369
Rudokán 374
A hétlábú paripa 381
A gróf és János szolga 387
A Jólaktam király meséje 390
Aki nem tudott se félni, se megijedni 400
A kis kondás meg a medve 408
Átkozott Dobrozsina 411
A mindent látó királylány 422
A halál és a vénasszony 430
A szegény halász sárfalva 434
A halhatatlanságra vágyó királyfi 438
A halál meg a kislány 451
Ijesztő mese 453
A halál – vőlegény 454
Széplyány Ibronka 460
Ó, májam 473
A halott barát 475
Tündér Erzséböt 478
Csillag királyfi és Tündér Ilona 496
Szép András 512
Becsáros 533
A szegény bujdosó legény 549
A macskacicó 562
A béka – királykisasszony 566
Leányszín Bálint és Gyöngyszín Ilona 576
Árgyilus királyfi 591
A kégyókirályfi 611
A csikócska 637
A békából lett királyfi 643
A tevisdisznó 645
Nagy János története 652
Őzecske 663
A csókaleányok 689
Utószsó 699
Rövidítések jegyzéke 703
Jegyzetek 709
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Ortutay Gyula (összeállító, bevezető)
kiadó Szépirodalmi Könyvkiadó
közreműködő Dégh Linda, Kovács Ágnes (válogató, jegyzetelő)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye 1960
térbeli vonatkozás Minden magyar nyelvterület
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
hivatalos kibocsátás 1960-01-01
időbeli vonatkozás 1789 – napjainkig
Jellemzők
hordozó papír
méret 729 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet