Magyar Népmesék III. kötet

Novellamesék

szöveg

Ortutay Gyula (szerk., bev.): Magyar népmesék I-III. Dégh Linda és Kovács Ágnes (vál., jegyz.). Bp., 1960, Szépirodalmi Könyvkiadó Az 1960-ban megjelent, máig utól nem ért színvonalú, három kötetes Magyar népmesék antológia társszerkesztői, Dégh Linda és Kovács Ágnes számot adnak az első kötet utószavában arról a szakmai célkitűzésükről, hogy a magyar népmese-anyagnak nemcsak tematikai változatosságát, hanem a történeti fejlődését tekintve is a lehetőségekhez képest teljes panorámáját nyújtsák az olvasóiknak. Minden mesetípus legszebb, legjellemzőbb változatát válogatták ki, úgy, hogy valamennyi nevezetesebb gyűjteményt legalább egy szöveggel szerepeltettek. A szövegek sorrendbe állítását a nemzetközi Aarne-Thompson mesetípus katalógus és a Magyar népmese katalógus számsorrendjének figyelembe vételével alakították ki. Megállapították, hogy a magyar mesekincs tematikus gazdagsága és bizonyos értelembe vett összekötő szerepe a Nyugat- és Dél-Európa, valamint Kelet-Európa és Belső Ázsia meserégiói közt nagy jelentőséget ad a rendszerezett közzétételnek és a pl. nyugaton és északon ismeretlen jellegzetességeink ismertté tételének. Ide tartozó mesék például a „Vitéz János és Hollófernyiges”, vagy a „Bús királyfi”. Ugyancsak a közzétett antológia révén vált világossá főként az 1940-60-as évek szájhagyományából gyűjtött hiteles magyar mesekincs esetenkénti szerkezeti és műfaji-strukturális különbözése a nyugati meserégió már jóval korábban könyvmesévé merevedett szerkezeti sémáitól, műfaji összefüggéseitől. Az összehasonlító kutatások azt állapították meg, hogy ezek az eltérések viszont általánosan elterjedtek nemcsak a Közép- és Délkelet-Európa szomszédos népeinél, hanem az akkori Szovjetunióban élő rokon népeinknél is. Ilyen mesék például „A hétlábú paripa”, vagy „Az égig érő fa”, vagy a „Peterke”, A műfaji összefüggések eltérő volta következtében az antológia sorrendjét a magyar népmesék természetének jobban megfelelő csoportosításban határozták meg a legreprezentatívabb tündérmesékkel nyitva meg a sort, ezt követték a novellamesék, legenda és rászedett ördögmesék, rátótiádák, tréfás mesék, trufák és anekdoták, hazugságmesék, és a végére hagyták a nemzetközi katalógusokban elsőként szereplő, de a magyarban elég szegényesen reprezentált állatmeséket és láncmeséket. Az egyes műfajokon belül viszont a nemzetközi sorrend vált irányadóvá, de itt is tekintettel voltak a magyar anyag belső összefüggéseire. Egyes kiváló mesemondók alkotó mesemondása kiemelésére néhány, az általánostól eltérő egyéni alkotói változatot is közöltek. Például ilyenek a „Mirkó királyfi meg a tizenkét fejű sárkány”, vagy „A szélkötő Kalamona”. Az irodalmilag megfogalmazott folklórtörténeti szövegek helyesírását modernizálták, a tájnyelvi gyűjtéseket tájszavainak és hangzásbeli sajátosságainak megőrzésével közölték. Az antológiát Ortutay nagyszabású bevezető tanulmánya nyitja és tájszójegyzék szómagyarázatai zárják. A jegyzetekben fel vannak tüntetve a típusszámok, összetételek, a mese lelőhelye, a mesemondóra, a gyűjtőre és a meseszövegre vonatkozó fontosabb, eligazító információk. Emellett bemutatják az egyes mesemondó típusokat, mesehallgató közösségeket, felhívják a figyelmet a mese átadásának, átvételének, elterjedésének kérdéseire is. A három kötetben 412 népmesét közöltek, 124 tündérmesét, 63 novellamesét, 39 legendamesét, 113 tréfásmesét, 10 hazugságmesét, 63 állat-, lánc és csalimesét. Írta:Benedek Katalin

Ortutay Gy. (ed., introd.) : Folktales of Hungary. I-­III. with collab. Dégh, L. & Kovács, Á .

Cím(ek), nyelv
része Magyar népmesék. 1-3.
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy kultúra
tárgy népmese
tartalomjegyzék
Ortutay Gy.-Dégh L.-Kovács Á. (1960.) III. köt.

125. 7-17. A királykisasszony jegyei.
126. 18-33. A rejtvényfejtő királylány.
127. 34-36. Az már nem igaz!
128. 37-39. A nyelves királykisasszony
129. 40-50. A pénz mindent megcsinál.
130. 51-58. Csillagszemű juhász.
131. 59-60. A kiskutya neve
132. 61-67. A fortélyos leány
133. 68-73. Arany Zsáda
134. 74-89. A büszke királykisasszony.
135. 90-96. A férj türelme.
136. 97-102. Világszép Jánossa
137. 103-133. A török
138. 134-139. Szegény ember nyert pere
139. 140. p. A tolvaj ispán
140. 141-142. Mátyás lesz a király.
141. 143-148. Mátyás király és Toldi.
142. 149-150. Hogy osztotta be életét az öreg ember?
143. 151-152. A nyolc garas beosztása.
144. 153-154. A megfejt fôurak
145. 155. /Szabad rabló, szabad gyilkos, szabad koldus/
146. 156-157. Mátyás király és a legényke
147. 158-159. A legjobb barát mög a legnagyobb ellenség.
148. 160. Juhán bácsi
149. 161-162. A visszafordulás.
150. 163. Mátyás mög a csillagász.
151. 164-167. Mátyás király aranyszőrű báránya.
152. 168-169. /Mátyás király katonája/
153. 170-184. Mátyás király lopni megy.
154. 185-187. Mátyás király a cinkotai kántorral a kocsmában.
155. 188-189. Mátyás király és a kiskakast felosztó szomszéd.
156. 190. Mátyás király és a mutatványos.
157. 191. Hogyan ajándékozott Mátyás király?
158. 192-194. Budán es csak egyszer volt kutyavásár.
159. 195-196 p. Mátyás király és az aratók
160. 197. Mátyás király vöröshagymán kapáltat.
161. 198. Az urak mög a nádas.
162. 199-200. Az ingyen nem temető pap és Mátyás király
163. 201-202. Mátyás mög a kamarás.
164. 203. Mátyás király lustái.
165. 204-205. Gyertyatartó Matán.
166. 206-208. Mátyás király meg Markóp.
167. 209-211. A titokzatos beszédű jány.
168. 212. p. A pap mög a csordás fia.
169. 213-214. Az okos juhász.
170. 215-216.p. Rabszabadító.
171. 217. Daru elletlen lovon.
172. 218. Kőközé rakott apját szoptatja
173. 219. Tizenkettő mért hat az?
175. 221-225. A jövendölés
176. 226-235.Sziklához láncolt Gergő.
177. 236-238.p. Az árva asszony.
179. 248-249.p. Isten verése.
180. 250-251.p. A ki másnak ási az árkot, maga szakad bele
181. 252-261. A három gróffiú.
182. 262-267. A kötélverô.
183. 268-274. A furfangos legény szerencséje
184. 275-283. Pénzös János.
185. 284-289. A jáger meg a katona.
186. 290-304. Mónár Anna.
187. 305-306. Fajszikó.
LEGENDAMESÉK
188. 309-314. Krisztus és Péter vendégségben.
189. 315-317. Krisztus megszaporíja a szegény ember juhait.
190. 318-320. A kapzsi ember büntetése.
193. 324-325. A mestörök mestöre.
194. 326. Krisztus mög a kovács
195. 327-333. Megölô Istéfán.
196. 334-335. Oktáviánus császár.
197. 336-337. A lóvá vált pap.
198. 338-347. Két remete.
199. 348-351. Az engedetlen Halál.
200. 352. Lusta legény, dolgos lány.
201. 353-354. Szent Pétö rembört teremt.
202. 355-356. Jézus meg Péter vándúlás közben.
203. 357-358. Szent Péter szamarat árul.
204. 359-360. A cseresznye.
205. 361. p. Mért kopasz Szent Pétör?
206. 362-363. Mért szidják az ácsok Szent Pétert?
207. 364-365. Szent Péter és a sült lúd lába.
208. 366-371. Hová lett a bárány mája?
209. 372. Szent Pétör hibát talál a diófában.
210. 373-374. Melyik az erôsebb?
211. 375.Szent Pétör szolgái.
212. 376. Szent Péter anyja
213. 377-378. A rossz nevelés.
214. 379-380. A beszélő koponya.
215. 381. A mindönlátás elvesztése.
216. 382-384. Noé, mikor a bárkát készítötte…
217. 385-393. Füstös Kálefakter.
218. 394-396. A nemes úr meg az ördög.
219. 397-399. A zördög mög a szegény embör.
220. 400-404. A furfangos cigány.
221. 405-415. A cigány az égben és a pokolban.
222. 416-417. Az ördög mög a hajdin.
223. 418-419. A dohány neve.
224. 420. A kőmíves meg az ördög.
225. 421-427. A három vándorló legény.
226. 428-431. A három fiú meg az óriás.
227. 435. A bölcs galagonyásiak.
228. 436. Métt nincs a cigánnak búzája?
229. 437-439. Métt nincs a cigánnak se kecskéje, se juhja?
230. 440. A palóc és a puska
231. 441-442. A kisszigetiek.
232. 443-444. A cigány, aki maga alatt vágta a fát.
233. 445-446. Megitatják a ficfát
234. 447.. A madarászó rátótiak.
235. 448. A kutásók
236. 449-450. A cibre.
237. 431. A hólyagos apró.
238. 452. Hogyan másztak át a kémény árnyékán a szentlôrinciek?
239. 453-454. A három székely és a püspök.
240. 455-457. A rátóti csikótojás.
241. 458-460. Gyermekköltés
242. 461. A templomtolók.
243. 462. Az öregasszony malaca.
244. 463. Mi a vicc?
245. 464-474. A két koma fogadása.
246. 475-466. Ki viszi haza a kasztrojt?
247. 477-478. A bordás.
248. 479-480. Elmönt az én uram...
249. 481-484. A pékné mög a pap.
250. 485-486. Nyírták.
251. 487-490. A székely asszony és az ördög.
252. 491-492. A rest menyecske.
253. 493495. A rest macska.
254. 496-503. A rest asszony a lakodalomban.
255.504-512. A csalárd asszony.
256. 513-514. A kanász mög a csóka.
257. 515-518.A mennyből jött ember.
258. 519-529. Katyika és Matyika.
259. 530-532. A matolla.
260. 533-535. Ki fizet?
261. 536-537. A bolondos embör
262. 538-543. Pali és a májszterné.
263. 544-547. Cene.
264. 548-552. A szegény ember vására
265. 553-554. A királ mög a favágó.
266. 555-558. A vadréce-sült
267.559. A rászedett molnár.
268. 560. Aki sokat markol, keveset fog.
269. 561.A cigány tervei.
270. 562. A cigány és a nyúl.
271. 563-566. Az öregember és az öregasszony.
272. 567-571. Az üst arany.
273. 572-579. A három bolond.
274. 580-581. A vak leány.
275. 582-585. A szótalan leány.
276. 586. Az elámított leány.
277. 587. A három selyp.
278. 588.A tűnézô öregasszony.
27. 589-591. A vénleány.
280. 592-604. Huncfut Jankó.
281. 605-607. Többet tud az apjánál.
282. 608-614. Öt testvér.
283. 615-617. Az elátkozott barát.
284. 618-633. A furfangos komák.
285. 634-641. A kis Kolozs mög a nagy Kolozs.
286. 642-646. A szegény halász és a gazdag szomszéd.
287. 647-656. A fehéringes-gatyás gyerek.
288. 657-668. A két testvér öröksége.
289. 669-673.. A három barát meg a katona.
290. 674-680. Egy jó énekes asszonyról.
291. 681-686. Ludas Matyi.
292. 687-694. Tréfa.
293. 695-703. Csalóka Péter.
294. 704-705. A borbély és a szegény ember.
295. 706-707. Aratni volt a cigány…
296. 708-709. A megdöglött szarka.
297. 710-711. A cigány ügyvéd.
298. 712. Répatolvaj cigány.
299. 713. A cigány szalonnát lop.
300. 714. Akasztják a cigányt.
301. 715-716. Három cigányanekdota.
302. 717-719. Krisztus meg a cigány.
303. 720-721. A cigány helyettesíti Szent Antalt.
304. 722-723. Ki álmodott szebbet?
305. 724-726. A cigány és a pap.
306. 727-729. A cigány penitenciája.
307. 730-734. Megölné a borjút egy kanál tejért!
308. 735. Kinek köszönt a cigány?
309. 736. Ki tud nagyobbat hazudni?
310. 737-739.p. A bocskordi király kitudta a ludamenti királyt.
311. 739-740. Adj, Uram Isten száz forintot!
312. 741-747. A bíró és a katona.
313. 748-749. Szépasszony furfangja.
314. 750-755. A borbély.
315. 756-759.. Az igazság.
316. 760-764. Az egynapos király.
317. 765-771. A cigányból lett király
318. 772-777. Százat egy ütéssel.
319. 778-789. A csobotár.
320. 790-799. A fának eladott tehén.
321. 800-802. A kutyának eladott malac.
322. 803-806. A gyáva ember.
323. 807-811. Ilók és Mihók .
324. 812-820. Mit kellett volna mondanom?
325. 821-822. A három ostoba.
326. 823-832. János és a bíró.
327. 833-836.. Ihaha menyecske.
328. 837-843. Szép Mariska.
329. 844-845. A szegény suszter.
330. 846-847.A pap borjúja.
331. 848-852. A mester meg a pap.
332. 853-856. A pap, a harangozó és a szalonna.
333. 857-859. Hogy lött a polgárbul pap, a katonábul mestör?
334. 860-862. A pap, a község és az eső.
335. 863. Mit mondott Dávid?
336. 864. A Szentlélek.
337. 865. A kisasszonyfai pap a disznó hátán.
338. 866-867. A pap ésa veres hajú gyermekek.
339. 868-871. Bodor ügyvéd.
HAZUGSÁGMESÉK
340. 875. Vadászhistóriák.
341. 876-878. A kutya kabala.
342. 879-880. A bikaborjú
343. 881. Anyám kenyeret sütött…
344. 882-883. Gönci papó történetei [1].
344. 882. Gönci papó történetei [2].
344. 883. Gönci papó történetei [3].
345. 884-891. Az ecsém lakadalma.
346. 892-895. Nagynéném lakodalma.
347. 896-897. Amikor megkezdtem az életemet…
348. 898-903. Mikor én vásárra mentem.
349. 904-905. Mikor kicsi voltam…
ÁLLATMESÉK, LÁNCMESÉK ÉS CSALIMESÉK
350. 909-912. Róka koma.
351. 913-914. A róka és a farkas.
352. 915-918. A róka keresztelőbe megy.
353. 919. A farkas, a róka mög a tik.
354. 920-925.p. A farkas mulatni megy, azután szállni tanul.
355. 926-927. A róka meg a szürke agár.
356. 928-930. A róka és a macska.
357. 931. A róka szabadulása a kútból.
358. 932-934. A szürke ló.
359. 935. A róka és a farkas csikót vesz.
360. 936. A róka és a kácsák.
361. 937. Sajtelosztás.
362. 938-939.. Mikor haragszik a magyar ember?
363. 940. Tarackirtás.
364. 941-942. A vén kutya.
365. 943-946. A sánta kutya mint suszter.
366. 947-949. Kacor király.
367. 950-952. A kutyák és farkasok beszélgetése.
368. 953-955. A szamár mögaz oroszlány.
369. 956. Mióta haragszik a kutya a nyúlra?
370. 957-958. Forró vizet a kopaszra!
371. 959-960. A farkas és a kis leány.
372. 961-962. A három kiskecske, a cáp és a farkas.
373. 963-967. A hét kecskeolló
374. 968-970.. A medve meg az asszony
375. 971-975. Kilenc tyúk meg a kakas.
376. 976-977. A medve és a szúnyog
377. 978-979. Az ember hálátlan
378. 980-981. Miért haragszik a disznó a kutyára, a kutya a macskára, a macska az egérre?
379. 982-983. Mióta szagolja egymást a kutya?
380. 984. A kiskutya.
381. 985. Mért nincs a kutyának háza?
382. 986-989. Eredj pokolba!
383. 990-993. A félig nyúzott cáp
384. 994-997. A szegény asszony és a kecskék.
385. 998-999.A szárnyasok királyválasztása.
386. 1000-1003. Az ökörszem és a medve.
387.1004. Mióta nem ereszti el a macska a madarat?
388. 1005. Avadgalamb és a szarka.
389. 1006. Húszan ludak
390. 1007. Mit mond a varjú nyáron vagy mit mond télen?
391. 1008-1009. A sárga madár.
392. 1010-1011. Mindön anyának a legszöbb a maga fia.
393. 1012-1013. Ügyetlenek.
394. 1014-1016. A szőrdisznyó és az őz.
395. 1017. A bolha és a bögöly.
396. 1018. A prücsök krajcárkája
397. 1019. A szamár és a tücsök.
398.1020. A varga, a szikra és a bab.
399. 10211023. A kiskakas gyémánt félkrajcárja.
400. 1024-1025. A kakas meg a királ.
401. 1026-1027. Szerbusz pajtás.
402. 1028-1030. A burgundi.
403. 1031. Icinke-picinke.
404. 1032-1034. A pityka és a kökény.
405. 1035-1038.. Térülő-forduló mese.
406. 1039-1041. A rák és a mász.
407. 1042-1044. A kis gömböc.
408. 1045-1046. Jakab és a zab.
409. 1047-1049. A kóró és a kismadár.
410. 1050-1052. A kisnyúl.
411. 1053-1054. A macska és a kisegér.
412. 1055. Csali mesék 1.
412. 1055. Csali mesék 2.
412. 1055-1056. Csalimesék 3.
412. 1055-1056. Csalimesék 4.
412. 1055-1056. Csalimesék 5.
JEGYZETEK 1057-1100
TÁJSZAVAK MAGYARÁZATA 1101-1122
TARTALOM 1123-1132


teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Ortutay Gyula (összeállító, bevezető)
kiadó Szépirodalmi Könyvkiadó
közreműködő Dégh Linda, Kovács Ágnes (válogató, jegyzetelő)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye 1250 Budapest
térbeli vonatkozás Egész magyar nyelvterület
az eredeti tárgy földrajzi fekvése 1014 Budapest, Országház utca 30
hivatalos kibocsátás 1960-01-01
időbeli vonatkozás 1855 – napjainkig
Jellemzők
hordozó papír
méret 1132 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet