Miskolczi Katholikus Egyházi Tudósító

1913. II. évfolyam 6-7. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy katolikus hivatalos közlöny
tartalomjegyzék
1913. II. évfolyam
6-7. szám
Molináry M. Emerika 98.; A Katholikus Kör hivatása 101.; Hitbuzgalmi élet: A kir. kath. főgimnáium Mária-kongregációjának 1912-13. évi működése 104.; Egyházügyek: Az első hajdúdorogi püspök 106., Az alsó-hitközség egyháztanácsi ülése 106.; A felső-miskolci róm. kath. Egyház Számvizsgáló-Bizottságának ülései 106., A felső-miskolczi róm. kath. hitközség egyház tanásának és iskolaszékének együttes gyűlése 107.; A felső-miskolczi róm. kath. Hitközség közgyűlése 108.; A gör. kath. egyház közgyűlése 110.; Tájékoztató: Ünnepek a róm. kath. Egyházban 111., Tudnivalók a bőjtről 111., Eltörölt ünnepek 111, Nagy Boldogasszony ünnepén 112., Búcsú-ünnepek a miskolczi templomokban 112., Búcsú-ünnepek Borsodvármegyében 112., Teljes búcsúban részesülhetnek a hívek 112., Sajtó vasárnap 112.; Tanügy: Új finevelő-intézet a miskolczi minorita rendházban 113., Huszontéves jubileum 113., kispapok fölvétele 113., Pályázati hirdetmény 113., Az érsekin leánynevelő és tanintézetbena nyilvános záróvizsgálatok sorrendje 114., A miskolczi kir. kath. Főgimnázium jövő iskolai évre vonatkozó értesítése 115., Beiratások a felső városi róm. kath. Elemi népsikolában 116.; Egyesületi élet: A Katholikus Nőegylet választmányi gyűlése 116., A Katholikus Jótékony Nőegylet közgyűlése 117., A Katholikus Olvasókörből – Katholikus Kör 119., A Katholikus Olvasókör Választmányi gyűlése 120.; A Katholikus Olvasókör közgyűlése 122., A Katholikus Olvasókör tagjainak figyelomébe! 123.; Krónika 124.; Saját ügyünkben: Lapunk előfizetési ára egész évre, postán való díjmentes küldéssel egy korona 128.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Rétay Kálmán / szerkesztő
kiadó Klein és Ludvig Könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
létrehozás dátuma 1913-01-01
időbeli vonatkozás 1913.
Jellemzők
hordozó papír
méret 32 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Klein és Ludvig Könyvnyomdája
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár