Miskolczi Katholikus Egyházi Tudósító

1913. II. évfolyam 8-9. szám

szöveg
minősített tartalom
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy katolikus hivatalos közlöny
tartalomjegyzék
1913. II. évfolyam
8-9. szám
Hetényi Gyula: Sajtó vasárnap 130.; Molináry M. Emerika főnöknő ünneplése 132., Hitbuzgalmi élet: a katholikus nagygyűlés és az egri érsek 136.; Egyházügyek: Az alsó miskolczi róm. kath. Hitközség 137., Az alsó-miskolczi róm. kath. hitközség főgondnokának mint világi elnökének évi jelentése 137., A felső-miskolczi hitközség temető-Szakosztályának gyűlése 139., A felső-miskolczi róm. kath. egyház Számvizsgáló-Bizottságának ülése 140., Papszentelés egyházmegyénkben 141., Kispapok fölvétele az egri főegyházmegyébe 141., Jótékony Adomány 141., gyémántmise 141., Tájékoztató: ünnepek a róm. kath. egyházban 142., Október a szet olvasó hónapja 142., Tudnivalók a bőjtről 143., Konstatntin-jubileum 143., A katholikus köszöntés 143., Fohász az Oltáriszentséghez 143., Sajtóvasárnap 144., Hálaadó istentisztelet 144., Bérmálsi tervezet 144., Nyilvános szentségimádás 144., gyászjelentések hibás kifejezései 144.; Tanügy: Igazgatói megbizás 145., Személyi változások az érseki leánynevelő- és tanintézetben 145., Új fiúnevelő intézet Miskolczon 145.; Egyesületi élet: A Katholikus Nőegylet rendkívüli közgyűlése 148.; A katholikus Kör Számvizsgáló-Bizottságának ülése 151.; A Kath. Sajtóegyesület Fővárosi Hölgybizottsága miskolczi fiókjának juniusi havi gyűlése 152.; Értesítés 153.; Krónika: Lajos napján 154., Az Országos Katholikus szövetség közgyülése 154., Edelény Árpád – kassai pénzügyigazgató 154., A kereskedelmi és iparkamara elnök-választása 154., Kinevezés 154., Rekviem Samassa bibornok érsekért 154., Giesswein Sándor dr. Prelátus Miskolczon 155., A diósgyőr-vasgyári új plébános beiktatása 155., Templom megáldás 156., A Bársony János emlékmű leleplezése 156., A Kath. Kör ismerkedési estélye 157., Adományok a gör. Kath. Templomra 157., új köztemető Miskolczon 157., Orvosi megbizatás 158., Gyász-rovat 158., Huszonötéves jubileum 159., A Miskolczi Róm. Kath. Nőegylet 159., A Miskolczi Ref. Egyházi Értesítő és a Katholikus Kör. 159.; Saját ügyünkben 160.; Egy végrendelet 160.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Rétay Kálmán / szerkesztő
kiadó Klein és Ludvig Könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
létrehozás dátuma 1913-01-01
időbeli vonatkozás 1913.
Jellemzők
hordozó papír
méret 32 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Klein és Ludvig Könyvnyomdája
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár