Harcz a Nemzeti Hadseregért

szöveg
Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Osztrák-Magyar Kiegyezés (1867); Andrássy Gyula, ifj. (1860-1929) (politikus); Alkotmány (Magyarország); Fejérváry Géza (1833-1914) (katona,politikus); Széll Kálmán (1843-1915) (jogász, politikus); Tisza Kálmán (1830-1902) (politikus); Zichy János, gróf (1868-1944) (politikus); Tisza István, gróf (1861-1918) (politikus);
tárgy elbeszélések; politikai élet; munkásság; magyar nyelv; munkafolyamatok; katonai szolgálatok; jogegyenlőség; törvényjavaslatok; politikai beszédek; törvénykönyvek; törvényhozás; hadkötelezettség; tartalékcsapatok; munkaidő kihasználás; sorozások; pénzügyi viták; politikai viták; alkotmányjog; társadalmi érdekek; tárgyalások; haderők; orosz hadseregek; területfoglalások; gazdasági hatalom; anyagi helyzet; honvédelem; felszereléshiány; hazafiság; erkölcsi normák; anyanyelvek; egyeztető tárgyalások; hadügyi kormányzat; előterjesztések; hadi állományok; nyelvhasználat; hadseregek; fogalmi ellentétek; nyelvtörténet; személyes ellentétek; nemzeti önállóság; visszaemlékezések; idézetek; katonai kiképzések; német nyelvtanulás; követelmények; háborús veszélyek; törvények végrehajtása; nemzeti jogok; szokásjog; törvénycikkek; statisztikák; tulajdonviszonyok; munkakörülmények; katonai pálya; műveltségi színvonal; költségvetések; oktatás; korhatárok; családalapítás; műveltség; családi élet; közösségi nevelés; gyakorlati felkészülések; munkaidő; pedagógiai munkák; munkásfiatalok; megélhetési források; munkára nevelés; kérvények; politikai támadások; kadétok; tisztképzés; magyar történelem; csapatgárdisták; határozati javaslatok; visszaélések; határozatok végrehajtása; bankrendszerek; ellenzéki pártok; hatalmi harcok; politikai nézetek; kompromisszum (megegyezés); fegyveres testületek; munkaértékelések; magyar katonaság; statisztikai adatok; adórendszerek; vasúthálózatok; birtokállományok; háborús politika; politikai törekvések; tapasztalatszerzések; fenntartási költségek; törvények; nemzeti érzések; önkéntes katonák; társadalmi osztályok; kormányváltás; oszlatások; feljelentések; törvényrendeletek; zenekritika; magyar himnusz; politikai hatalom; demonstrációk; ünnepségek; megtorlások; jogalkalmazás; képviselők; állami intézményrendszerek; párttagok kötelességei; sajtócenzúra; erkölcsi kötelességek; tiszteletadások; fegyelmi eljárások; katonák; újoncok; házszabályok; politikai jogok; létszámbővítések; kérelmek; katonai csapatok; átszervezések; igazságszolgáltatás; honvédtisztek; honvédelmi törvény; hagyományápolás; önálló magyar hadsereg; követelések; börtönbüntetések; lakossági érdekek; napirendek; gazdaságirányítási viták; gazdasági helyzet; hírnévrontás; visszavonulás; reprezentációk; gazdasági érdekek; tagkilépések; helyzetértékelések; fejlesztési tervek; habsburgok; katonai parancsok; népjogok; jogfosztottság; felelősségvállalások; jogsérelmek; megtévesztések; cselszövések; lemondások; törvényhatóságok; közvélemény; nemzeti képviseletek; pártellenőrzések; végrehajtó bizottságok; anyagi erőforrások; politikai irányítás; miniszterek; munkamódszerek; kormányzás; panaszlevelek; szavazók; gazdasági visszafejlesztések; érdekképviseletek; hadiparancsok; megállapodások; kormánykritikák; elnökválasztások; katonai tervek; liberalizmus; valláskritikák; konzervatívok; politikai színvonal; társadalmi helyzet; pénzügyi kimutatások; anyagi fedezetek; katonai felszerelések; pénzügyi problémák; tagsági összetétel; többletköltségek; eszmék; nyelvtanulás; vallási nevelés; német militarizmus; magyarságtudat;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Eötvös Károly (1842-1916)
kiadó Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. (Budapest); Révai és Salamon könynyomda (Budapest)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Erdély (Románia);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1906-01-01
időbeli vonatkozás 1906
Jellemzők
hordozó papír
méret 324 oldal; 11,5 x 19,5 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen Jogtulajdonos
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény