Tündérsíp

szöveg

Kenyeres Zoltán könyve a Pesti hírlap híres 1929-es felfedező cikkéből vett idézettel kezdődik és a Psyché elemzésével fejeződik be. Weöres Sándor életét és költői pályáját első megjelent verseitől az 1970-es évek fordulójáig kíséri nyomon. Elvezet Csöngére, megismertet a költő családjával, első olvasmányaival, a szellemi hatásokkal, melyek érték, elkalauzol Pécsre, bemutatja az akkori egyetem körül kibontakozó irodalmi életet és diákmozgalmakat, levelek, dokumentumok alapján világítja meg a harmadik nemzedék indulásának és szerveződésének eddig ismeretlen eseményeit. Életrajz? Tudományos monográfia? Esztétikai és költészetfilozófiai értekezés? A könyvet a vizsgálódás egységes szelleme összefüggő egésszé szervezi, noha formailag három tanulmányból áll. Az első a gyermekkor és a pályakezdés éveit tárja föl, a második az 1940-es évek közepétől az 1960-as évek közepéig terjedő nagy alkotói korszakot elemzi részletekbe menően, a harmadik pedig összegzés gyanánt a Psyché költői világát tekinti át. A sok érdekes és eddig ismeretlen dokumentumot feltáró munka középpontjában mégsem az életpálya eseményei állnak, hanem a költői érzelemkifejezés esztétikai kérdésére kerül benne a hangsúly. Annak a kísérletezésnek költészettani jelentőségére derít fényt, hogy e játékos, varázsos költészet hogyan nyitott gyönyörködtető csodáival új távlatokat a magyar lírában.

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Kenyeres Zoltán
tárgy Tündérsíp
tárgy könyv
tartalomjegyzék
CSÖNGÉTŐL PÉCSIG
1. AZ ELSŐ VERSESKÖNYVIG
2. A FELFEDEZÉS PILLANATA
3. GYERMEKKOR
4. ELSŐ VERSEK, ELSŐ ÍRÁSOK
5. VONZÁSOK ÉS VONZÓDÁSOK
6. AZ ELSŐ KÖTETEK ÉS A HARMADIK NEMZEDÉK
7. AZ ÖTTORONY VÁROSÁBAN
8. "HIDEG VAN"
9. "A KŐ ÉS AZ EMBER"
10. A NEMZEDÉK SZÁRNYÁN
AZ "ELYSIUM" - TÓL A "TŰZKÚT" - IG
11. KÖLTŐI FORDULAT
12. A SZEMÉLYISÉG FÖLÖTT
13. Az "orpheuszi" költészet próbája
14. A "tiszta" meditáció bölcselete
15. A kozmikus harmónia esztétikája
16. SZÜRREALIZMUS ÉS VISSZAVÉTELE
17. A logikai láncolat felbontása
18. Egy verstípus műhelytitka: "A sorsangyalok"
19. A kiegyensúlyozódás és a dalforma
20. HOSSZÚÉNEKEK
21. ÉRZELEMELBESZÉLÉS VAGY ÉRZELEMSUGÁRZÁS?
22. A költői érzelemkifejezés nehézségei
23. A tárgyi - érzéki közvetlenség
24. A kísérlet irányai
25. A VERSSÉ VÁLT SZEMLÉLET
26. A mítoszi ihlet jellegzetességei
27. Feloldás a tragikum közelében
28. A Mária - motívum nagy versei
29. A cselekvés változatai
30. JÁTÉKVERSEK
31. A RITMUS SZÖVETTANA
32. A "Magyar etüdök" szerepe
33. Sorképzések
34. Hangzásérzékelés és ritmusfokozás
35. Szimultán ritmusok
36. Ritmus és kép: a belső ritmikai kör
37. A RITMUS JELENTÉSI HATÁRHELYZETE
38. A meghatározhatatlan jelentés
39. A ritmus szervező szerepe és feltáró jellege
40. Játékosság és derű
41. SZONETTEK
42. "RÖGTŐL SZÍVIG MINDEN DALOL"
43. Weöres pályaszakaszai és a "Tűzkút"
44. A szonett mélyszerkezete
45. A modern magyar szonett útja
46. Weöres korai szonettjei
47. "REJTETT KINCSEK SZÁZADÁT..."
48. A Marsyas és Apollon és a Hephaistos
49. Mallarmé és a Mallarmé - hatás
50. Az Ünnepélyes szónoklat
51. A PRÓTEUSZI ÉLET JELENTÉSE
52. Az alakcsere kritikai fogadtatása
53. Költészet és szabadság: a Proteus
54. A ciklus íve: alászálló és fölemelkedő ága
55. A DERŰ MEGTERMETT HARMÓNIÁJA
56. Az animus - anima motívum
57. "Haláletika"
58. A szintézis verse
59. PILLANTÁS A PSYCHÉRE
60. BIBLIOGRÁFIAI JEGYZETEK
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kenyeres Zoltán
kiadó Szépirodalmi
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1983-01-01
időbeli vonatkozás 1983
Jellemzők
hordozó papír
méret 356 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0135