Vízrajzi Évkönyv 2004. CIX. kötet

szöveg

Az Évkönyv szerkezete az 1996. évi adatokat tartalmazó, 101. kötettől kezdődően a korábbi kötetekhez viszonyítva lényegesen megváltozott. Az új szerkezetű Évkönyv nyomtatott része napi adatokat nem, csak havi és évi közép-, illetve szélső értékeket tartalmaz az Országos Meteorológiai Szolgálat csapadékmérő állomásaira, valamint a felszíni vízállás- és vízhozam-, a felszínközeli és a felszín alatti vízszint- és a forrásmérő hálózatra vonatkozóan. A vízrajzi törzshálózat napi adatai az Évkönyvhöz mellékelt CD-n találhatók az 1971-80, 1981-90, 1991-2000, illetve az 1971-2000 időszakok átlagos és szélső értékeinek statisztikai táblázataival együtt. A korábbi kötetektől - amelyekben a vízrajzi törzshálózat állomásainak csak kisebb része szerepelt - eltérően az évkönyvi adatközlés a 101. kötettől kezdődően minden törzsállomásra kiterjed. A könnyebb áttekintés céljából vízfajta szerint közreadjuk a vízügyi szervezet által üzemeltetett vízrajzi törzsállomások jegyzékét is, az állomások fontosabb törzsadatait, valamint a 2004-ben bekövetkezett változásokat. A CD-mellékleten a korábbi évkönyvekben nem közölt felszíni és felszín alatti vízminőségi és vízhasználati adatok is szerepelnek. A CD melléklet tartalmazza a Magyar Állami Földtani Intézet vízmegfigyelő kúthálózatának adatait is. Az Évkönyv térképmellékletei is megváltoztak: az Országos Meteorológiai Szolgálat csapadékmérő állomásai és a vízügyi kezelésű hidrometeorológiai állomások, a vízrajzi törzshálózatban szereplő vízmércék, a talajvíz kutak, mélyfúrású kutak és források, valamint a MÁFI figyelőkútjainak területi eloszlását 1:200 000 méretarányú részlet-térképek mutatják be a 102. kötettől kezdődően nem vízügyi igazgatóságonként, hanem országos EOTR szelvénybeosztás szerint. Az Évkönyv az egyes hálózatokról áttekintő térképeket is tartalma(hidrometeorológiai, a felszíni vizek vízállás-, vízhozam- és hordalékmérő, a felszíni vizek hőmérsékletmérő és jégjelentő állomásai, a felszínközeli vízszintészlelő hálózat, a felszín alatti vízszintészlelő hálózat a MÁFI hálózatával kiegészítve, a felszín alatti vízminőség-észlelő hálózat, vízhozammérő forrás hálózat). Az Évkönyv - ábrákkal és táblázatokkal szemléltetve - a tárgyév csapadékainak és léghőmérsékleteinek alakulását, a párolgás néhány állomáson mért adatait, a nagyobb vízfolyások és tavak vízállásait, a vízfolyások fontosabb szelvényein átfolyt vízhozamok alakulását, a jégjárást és a lebegtetett hordalék mozgásának jellemzőit, a gázlók előfordulását, a belvizek alakulását, a talaj-, a karszt- és a rétegvizek szintváltozásait és a forráshozamok alakulását bemutató, értékelő részt is tartalmaz. (forrás: Vízrajzi Évkönyv - Előszó)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy talajvízkút
tárgy karsztvízkút
tárgy csapadék
tárgy vízállások
tartalomjegyzék
A) Általános tudnivalók
B) Az év hidrológiai jellemzői
1.Az év hidrológiai jellemzése
2. Hidrometeorológiai jellemzők
3. A felszíni vizek jellemzői
4. A felszín alatti vizek jellemzői
C) A CD melléklet táblázatainak és grafikonjainak mintái
D) Az adatgyűjtő hálózatok térképei
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság Vízgazdálkodási Igazgatósága, Dr. Mayer István a Vízgazdasági Igazgatóság igazgatója:, Péter Péter, (szerkesztő)
kiadó Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság Vízgazdálkodási Igazgatósága
közreműködő Kari Attila a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatója
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország folyói és vízvidékei
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
létrehozás dátuma 2008-01-01
időbeli vonatkozás 2004.
Jellemzők
hordozó papír
hordozó optikai lemez
méret 337 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
azonosító ISSN 032-928
azonosító ISBN 999 602-490-1