Vízrajzi Évkönyv 1992. XCVII.kötet

szöveg

A Vízrajzi Évkönyv jelen kötete a magyar vízrajzi szolgálat száznyolcadik évében jelenik meg. A Vízrajzi Évkönyv kiadásának célja Magyarország hidrológiai mérési és észlelési hálózatát, valamint hidrológiai viszonyait jellemző fontosabb adatok évenkénti összefoglalása, közreadása, esetenként szemléltetése, a hidrológiai viszonyok alakulásának értékelése. A Vízrajzi Évkönyvnek az adatgyűjtő hálózatra vonatkozó része tartalmazza a hálózat vízmércéinek, a talajvíz kutjainak, a mélyfúrású kútjainak (rétegvíz és karsztkútjainak), a forrásainak valamint a meteorológiai állomások jegyzékét és a törzskönyvi adatokat. A hálózat állomásainak területi eloszlását az Évkönyvhöz csatolt térképek szemléltetik. Az év hidrológiai jellemzése c. fejezet ismerteti a csapadék, a léghőmérséklet jellemzőit és a párolgás alakulását, tartalmazza a felszíni vizek hidrológiai jellemzőit, a jég- és gázlóviszonyok, a belvízi elöntések és a belvízszivattyúzások adatait, továbbá a talajvizek, a források és a mélyfúrású kutak főbb hidrológiai mennyiségeit. A felszíni vizek adatait magába foglaló fejezet 156 vízmérce napi vízállásait, a vízállások eddig előfordult szélső értékeit, 52 mérési szelvény napi vízhozam adatait, valamint 48 vízmércénél mért vízhőmérsékletet tartalmazza, továbbá tájékoztat a jelentősebb vízfolyások hordalékjárásáról, jégviszonyairól és a dunai gázlók alakulásáról. Az adatokat vízállás menetgörbék, keresztszelvények, a víz- valamint a léghőmérséklet, a jégviszonyok és gázlómélységek alakulásának ábrái szemléltetik. A felszín alatti vizek jellemzőit ismertető fejezet talaj-, réteg- és karsztvíz kutak vízszintjeit, egyes kutak vízszintmenet görbéjét, a talajvízszintek területi alakulását szemléltető térképet és néhány forrás vízhozam adatait tartalmazza. A hidrometeorológiai jellemzők c. fejezet az ország évi csapadék- és párolgási viszonyairól tájékoztat. (forrás: Vízrajzi Évkönyv - Előszó)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
nyelv francia
nyelv német
nyelv orosz
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vízállások
tárgy vízmérce hálózat
tárgy vízhozam
tárgy gázlóviszonyok
tárgy talajvíz
tárgy forrásvíz
tárgy karsztvíz
tárgy hidrometeorológia
tárgy meteorológia
tartalomjegyzék
Általános tudnivalók
A) Adatgyűjtő hálózat
1.Az adatgyűjtő hálózat állomásai
2.Törzskönyvi adatok
3.A törzsadatok változásai
4.A talajvíz kutak és a meteorológiai állomások csoportosításának vázlata.
B) Hidrológiai jellemzők
1.Az év hidrológiai jellemzése
2.A felszíni vizek jellemzői
3.A felszín alatti vizek jellemzői
4.Hidrometeorológiai jellemzők
- Függelék
- Mellékletek
- Az adatgyűjtő hálózat térképei
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság Hidrológiai Intézete, Dr. Starosolszky Ödön a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság vezérigazgatója, Liebe Pál a Hidrológiai Intézet Igazgatója, Dr. Ivicsics Lajos tudományos tanácsadó
kiadó Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium megbízásából a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Részvénytársaság Hidrológiai Intézete
kiadó RÓMAI Kiadó és Nyomdaipari Betéti Társaság Felelős vezető: Kónya Gábor
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország nagyobb folyói és vízvidékei
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
létrehozás dátuma 1993-01-01
időbeli vonatkozás 1992.
Jellemzők
hordozó papír
méret 308 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
hozzáférési jogok Fizetős hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Vízügyi Főigazgatóság Központi Vízrajzi Adattár
azonosító ISSN 0302 -928 X
azonosító ISBN 963 602 – 490 1