Balladák könyve

szöveg

Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák

Cím(ek), nyelv
része Bors-Honty művészeti könyvtár
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Balladák könyve
tárgy Kallós Zoltán
tárgy könyv
tartalomjegyzék
RÉGI STÍLUSÚ BALLADÁK
KLASSZIKUS BALLADÁK
A FALBA ÉPÍTETT ASSZONY
1. Kőmíves Kelemen
2. Kőmíves Kelemenné
3. Kőmíves Kelemen
A KÉT KÁPOLNA-VIRÁG
4. Lázár és Erzsébet
5. Lázár és Erzsébet
6. Fekete Ren Kata
7. Fekete Ren Kata
8. Kádár Kata
A MENNYBE VITT LEÁNY
9. Márton Szép Ilona
10. Márton Szép Ilona
11. Márton Szép Ilona
12. Márton Szép Ilona
A KEGYETLEN ANYA
13. Kincsemet vigyem-é?
14. Gyermekemet vigyem-é?
15. Fiat ád az Isten
16. Letevé kisfiát
17. Szegény árva asszony
AZ ELCSALT FELESÉG
18. Molnár Anna
19. Molnár Anna
20. Molnár Anna
21. Molnár Anna
22. Molnár Anna
23. Molnár Anna
24. Molnár Anna
25. Molnár Anna
26. Molnár Anna
A HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY
27. Székvári Mariska
28. Szegedi Mariska
29. Húzzátok, cigányok
30. Szőllősi Erzsi
31. Tollas Erzsi
32. Szegszáli Mariska
A NAGY HEGYI TOLVAJ
33. Kinek adtál engem?
34. Kinek adtál engem?
35. Hajts el, Duna
36. Jöjj meg, Duna
37. Mikor feresztgettél
38. Miért adott oda?
39. Kicsi Ráduj Péter
40. Férjhez adtál, anyám
A MEGÖLT HAVASI PÁSZTOR
41. Szép fehér pakulár
42. Szép fehér pakulár
A KEGYETLEN ANYÓS
43. Marinka
44. Merinka
A GYERMEKGYILKOS ANYA
45. Szabó Erzsi
46. Erzsi, Szabó Erzsi
47. Szegény Szabó Erzsi
48. Szabó Erzsi
A HALÁLRA ÍTÉLT HÚGA
49. Fehér Anna
50. Fehér Anna
51. Fehér Anna
52. Fehér Anna
53. Fehér Anna
54. Fehér Anna
A MEGESETT LEÁNY
55. Mi lele engemet?
56. Aranyos Bözsike
57. Jó estét, barna lány
58. Homlódi Zsuzsánna
59. Homlódi Zsuzsánna
60. Homlódi Zsuzsánna
61. Homlódi Zsuzsánna
62. Homlódi Zsuzsánna
63. Szűcs Mari
64. Jó estét, Mariskám
A HAJDÚKKAL ÚTNAK INDULÓ LEÁNY
65. Ne menj el hazul
A HŰSÉG PRÓBÁJA
66. Madarat láték nagy bánatba
67. Miért sírsz, kis gőrice?
68. A párja vesztett gerlice
69. Mért sírsz, te nagy madár?
70. Kövecses víz közepibe
71. Páratlan gerlice
A HÁROM ÁRVA
72. Csapjátok meg a temetőt
73. Kapum előtt egy diófa
74. Elindula három árva
75. Vegyétek ki én szívemet
76. Túl a vízen, Tótországon
77. Keljen, keljen, édesanyánk
78. Né, hol megyen három árva
79. Diófának három ága
80. Túl a vízen jegenyefa
81. A vicei temetőben
82. Adok nektek három vesszőt
83. Kivirágzott a diófa
84. Elindult a három árva
85. Hová mész te, három árva
86. Keljen fel, kend, édesanyánk
TÖRTÉNELMI VONATKOZÁSÚ KLASSZIKUS BALLADÁK
A KÉT RAB TESTVÉR
87. Szabó Erzsi és Szabó Kata
88. Bíró János és Bíró Kata
89. Bíró János és Bíró Kata
AZ ELADOTT LEÁNY
90. Bíró Katalina
91. Langos Szép Ilona
92. Langos Szép Ilona
93. Szeklédi Borbála
94. Langos Szép Ilona
AZ ELRABOLT LEÁNY
95. Kádár Kata
96. Fúdd el, jó szél
97. Anyám, édesanyám
98. Édesanyám, rejtsen el
99. Rabolnak el engem
100. Visznek el engemet
101. Fújdogál egy nagy szél
102. Görögfi Gyurica
AZ ELRABOLT ÉS VISSZATÉRT LEÁNY
103. Miért küldött el engem?
AZ ELFOGOTT LEGÉNY
104. Fújdogál egy nagy szél
105. Hol van a fiatok?
A GAZDAG ASSZONY ANYJA
106. Bíboros Péterné
107. Bíboros Péterné
KLASSZIKUS VÍGBALLADÁK ÉS ROMÁNCOK
A TALÁNYFEJTŐ LEÁNY
108. Ifjú Mátyás király
A HÁZASULÓ KIRÁLYFI
109. Fényes királyúrfi
AZ ESKÜVŐRE HAZATÉRŐ KEDVES
110. Ilonácska és Györgyike
111. Ilonácska és Györgyike
112. Ilona és Györgyi
113. Györgyi és Ilonka
ESTE GUZSALYASBA
114. Elindulék este guzsalyasba
115. Elindulék este guzsalyasba
116. Megtalálom Mihály szeretőmet
117. Hegyen-földön járogatok vala
118. Hazamegyek szép piros hajnalba
A SZERETET PRÓBÁJA
119. Sárga áspiskígyó
120. Sárga áspiskígyó
121. Sárga áspiskígyó
122. Sárga áspiskígyó
123. Sárga áspiskígyó
A KATONA-LEÁNY
124. Az öreg Dancia király
A GAZDAG FELESÉG
125. Gazdag leányt vettem
126. Szegény legény voltam én
A ROSSZ FELESÉG
127. Gyere haza, édesanyám
128. Jöjjön haza, édesanyám
A LUSTA FELESÉG
129. Szép asszony feleség
A GYÁVA LEGÉNY
130. Sírva sétál Jancsi
A ROSSZ FÉRJ
131. Kelj fel, galambom
A MEGCSALT FÉRJ
132. Mi bajod, angyalom?
A KÉTFÉLE ASSZONY
133. A kétféle asszony
134. Bagoly-asszonkám
A CSUDAHALOTT
135. Szép Ilona
136. Szép Ilona
137. Görög Ilona
138. Görög Ilona
ÚJ STÍLUSÚ BALLADÁK
BETYÁRBALLADÁK
139. Bogár Imre
140. Patkó Bandi
141. Rózsa Sándor I.
142. Rózsa Sándor II.
143. Rózsa Sándor III.
144. Margitai betyár I.
145. Margitai betyár II.
146. Nem loptam én I.
147. Nem loptam én II.
148. Nem loptam én III.
149. Vitális Imre
150. Tisza partján elaludtam I.
151. Tisza partján elaludtam II.
152. Tisza partján elaludtam III.
153. Tisza partján elaludtam IV.
154. Pápainé I.
155. Pápainé II.
156. Betyárlegény az erdőben
BETYÁR- ÉS RAB-ÉNEKEK
157. Balog Józsi
158. Én is voltam Szeredába bezárva
159. A gyimesi hegyek
160. Felsőloki hegyek
161. Gyimesvölgye a hazám
162. Elémentem a vármegye kapunál
163. Addig iszom a csárdában
164. Keres engem a vármegye
165. Én még tizennyolc esztendős nem voltam
MEGRENDÍTŐ HELYI ESEMÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ BALLADÁK
A BÁRÓKISASSZONY
166. Szendre báró leánya
167. Terítsd le a subádat
168. Szépen legel a báróné gulyája
169. Lányomnak se mondalak
AZ EGYMÁSTÓL TILTOTT ÉS EGYMÁSÉRT HALÓ SZERELMESEK
170. Hadd el, Jolán
171. Szabó Gyula és Horváth János
172. Zúg az erdő
173. Sír az erdő
174. Szabó Jolán
175. Fábián Gyula
176. Szűcs Mária
177. Takács Laci
178. Túl a vízen most faragják
179. Szépen szól a harang
180. Fodor Eszter
LEÁNYANYA SIRALMA
181. Lányok, rajtam tanuljatok
182. Ez a kislány akkor kezd búdulni
183. Aludj, szerelem virága
A GYERMEKGYILKOS ANYA
184. Szabó Irma
185. Szabó Vilma
186. Szabó Anna
187. Utra Mari
188. Utra Mari
189. Szabó Vilma
SIRATOZÓK, ÚJSÁGOLÓK
190. Vajda János siratója I.
191. Vajda János siratója II.
192. Ambrus Kata
193. Rugó Imre
194. Hallottátok, Szék városán mi történt?
195. Horváth Perzsi fia
196. Káplár Marci
197. Kovács Kati
A MEGÖLT LEGÉNY
198. Megsiratsz-e, mátkám?
199. Kikísérsz-e engem?
200. Elkísérlek örökös házadig
201. Csináltatsz koporsót?
202. Harangoznak délre
203. Elgyászolsz-é, babám?
SZOLGALEGÉNY SIRATÓJA
204. A halállal kezet adtam
205. Szolgalegény, mit gondoltál?
206. Mindenkinek én meghagyom
A CSÉPLŐGÉPBE ESETT LEÁNY VAGY LEGÉNY
207. Szabó Julcsa
208. Szabó Julcsa
209. Kovács Julcsa
210. Egy szép legény beleesett a dobba
KÓRHÁZI BALLADÁK
211. Én is voltam a vásárhelyi kórházba
212. Barna legény kiállott a kapuba
213. Ha bemegyek a közkórház kapuján
EGYÉB SZERENCSÉTLENSÉGEK
214. Elégett a nyírbátori határ
215. Édesanyám, megbocsásson
216. Kivitték a holttestet az udvarra
217. Elégett a kolozsvári gyufagyár
BALLADA- ÉS ROMÁNC-ELEMEKET TARTALMAZÓ RÉGI ÉS ÚJABB DALOK
218. Nem anyától lettem
219. A pünkösdi rózsa
220. Elküldém az uram
221. A virágok vetélkedése
222. Elment a madárka
223. Három esztendeje
224. Sír az egyik szemem
225. Szól a kakas
226. Én ha páva volnék
227. Fújd el jó szél
228. A virágot én ültettem
229. Hallod-e, te szelidecske?
230. Azt hallottam, babám
231. Ne csudálkozzatok
232. De keserű kenyér
233. Állj meg, holló
234. Né, hol kerekedik
235. Térdig vasban vagyok
236. Tiszta feketében
237. Verje meg az Isten
238. Moldovának sűrű vize
239. Megrikoltom, édesanyám
240. Elbujdosom, megpróbálom
241. Haragszik édesem
242. Látod, rózsám, hogy nyergelek
243. Messze földre megyek
244. Bú az én életem
245. Akkor, szívem, akkor
246. Bánat, nehéz bánat
247. Ha felmegyek Kolozsvárra
248. Zirreg-zörrög a vas ajtó
249. Telik a szolgának
250. Hozd el, Isten, hozd el
251. Meguntam, meguntam
252. Falu végén verbuválnak
253. A pávának három tolla
254. Feleségem olyan vagyon
255. Megházasodtam, te Miska
256. Amíg élek, bánom
257. Nincsen már igazság
258. Mikor leány voltam
259. Az kell, anyám, az kell
JEGYZETEK
260. A kötet szerkesztésével kapcsolatos általános megjegyzések (Szabó T. Attila)
261. Jegyzetek a balladákhoz (Szabó T. Attila)
262. Magyarázó szójegyzék (Kallós Zoltán)
263. Mutató (Szabó T. Attila)
264. KOTTÁK
265. Zenei mutató (Jagamas János)
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Kallós Zoltán
kiadó Magyar Helikon
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Budapest
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Kaposvár
dátum 1973-01-01
időbeli vonatkozás 1973
Jellemzők
hordozó papír
méret 876 p
formátum jpeg
Jogi információk
jogtulajdonos Együd Árpád Kulturális Központ
hozzáférési jogok Kutatási engedéllyel hozzáférhető
Forrás, azonosítók
forrás http://egyud.kaposvar.hu/
leltári szám/regisztrációs szám BHMK.0239