Hitből táplálkozva (Az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett gömöri lelkészek és tanítók)

szöveg

Ferencz Anna monográfiája a vallásüldözés egyik legsötétebb epizódjával, az 1674-es pozsonyi vértörvényszék elé idézett és gályarabságra ítélt protestáns lelkészekkel foglalkozik, bemutatva a gömöri származásúak életrajzát is.

Anna Ferencz's monography on protestant pastors sent to the galleys at the court of Pozsony in 1674, which was one of the darkest episode of religious persecutions.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Vizsolyi Biblia (bibliafordítás); Fischer András (1480-1540) (vallásreformátor); Bocskai István (1557-1606) (erdélyi fejedelem); Wesselényi Ferenc (1605-1667) (nádor); I. Lipót (1640-1705) (magyar király); Kollonich Lipót (1631-1707) (bíboros, esztergomi érsek); Szelepcsényi György (1595-) (érsek, rézmetsző); Séllyei Balog István (1627?-1692) (püspök); de Ruyter, Michiel (1607-1676) (holland tengernagy); Lavater, Johann (1624-1695) (bölcsészprofesszor); Fries (Frisius), Johann Heinrich (1639-1718) (teológiaprofesszor); Báthori Jeremiás (református lelkész); Beregszászi István (1630-1686) (református lelkész); Beregszászi János (református lelkész); Bugán Miklós (1625-1703) (evangélikus lelkész); Csetneki Mihály (református lelkész); Dubniczay János (evangélikus lelkész); Fabriczy Mátyás (evangélikus lelkész); Füleki István (1638-1675) (református lelkész); Gömöri János (református lelkész); Gömöri Kanta Pál (református lelkész); Hunnius Pál (evangélikus lelkész); Huszti Mihály (1615-1675) (református lelkész); Hrabeczky Nikodém (evangélikus lelkész); Institoris György (evangélikus lelkész); Jablonczai János (1639-?) (református lelkész); Kalas Márton (református lelkész); Kállai István (1625-1676) (református lelkész); Kálnai Péter (1621-?) (református lelkész); Kapriny Izsák (evangélikus lelkész); Karasznay Mihály (1639-?) (református lelkész); Keviczky Mátyás (református lelkész); Köpeczi Haller Balázs (1640-?) (református lelkész); Ladmóczi István (1636/1646-1684) (református lelkész); Lisznyai Sámuel (református tanító); Mangó Szentpéteri István (református lelkész); Otrokocsi Fóris Ferenc (1648-1718) (református lelkész, író); Pápai János (református lelkész); Paulini György (evangélikus lelkész); Rimaszombati Kis János (1632-1701?) (református lelkész); Rissius János (evangélikus lelkész); Sajószentpéteri György (református lelkész); Sallai János (református lelkész); Simoni Péter (1639-?) (református lelkész); Szalóczi Mihály (1626-?) (református lelkész); Szarándy János (1612 k.-1681) (református lelkész); Szendrei György (1626-1676) (református lelkész); Szendrei Márton (1600 k.- 1675) (református lelkész); Szentgyörgyi Mátyás (református lelkész); Szentkirályi András (1635-1675) (református lelkész); Szentpéteri István (református lelkész); Szentpéteri János (református lelkész); P. Tatai Sámuel (református lelkész); Tököly István (1625-1675) (református lelkész); Veresmarti Tamás (református tanító); Harsányi Móric István (1630-1691) (református lelkész); Kapossi István (református lelkész); Delegatum Judicium Extraodinarium Posoniense (Pozsonyi Vértörvényszék) (1674) (Pozsony); Gubernium (helytartótanács) (1673-1681);
tárgy egyháztörténet; ellenreformáció (1546-1648); protestánsok; gályarabság; lelkészek; levéltári adatok; monográfiák; történelmi időszakok; reformáció (XVI. sz.); anyanyelvi oktatás; vallásszabadság; anabaptisták; egyházmegyék; zsinatok; katolicizmus; vallásügyi törvények; nemesi felkelések; iskolapolitika; vallási felekezetek; vallásüldözések; összeesküvések; Habsburg-ellenesség; gyászévtized (1671-1681); törvényszéki bíróság; koncepciós perek; hazaárulás; halálbüntetések; száműzetések; aposztázia (hitelhagyás); rabszolgakereskedelem; kegyetlenkedések; váltságdíjak; börtönök; nemzetközi összefogás; fogolyszabadítás; abszolutizmus (egyszemélyi uralom); vallásszabadság; emlékiratok; életrajzi adatok; szökések; segítségkérések; 16-17. század;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Ferencz Anna (író)
kiadó Méry Ratio (Somorja)
Tér- és időbeli vonatkozás
térbeli vonatkozás Magyarország (Európa); Olaszország (Európa); Szlovákia (Európa); Horvátország (Európa);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 2004-01-01
időbeli vonatkozás 1674; 2004
Jellemzők
hordozó papír
méret 126 oldal; 12,5 x 20,2 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény