Régiónk irodalmi hagyományai (Abaúj, Borsod, Gömör, Zemplén, Torna) "Biblia szól magyarul": 6. osztály

szöveg

A Modultankönyv című rejtett sorozat darabjai az általános tankönyveket egészítik ki egy-egy nagytáj, régió vagy megye sajátos hagyományainak anyagával. A most megjelent kötet a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve a régi Abaúj, Borsod, Gömör, Zemplén és Torna megyék irodalomtörténetét beszéli el, a magyar irodalom kezdeteitől Kazinczyig. Az irodalmi ismereteket tágabb művelődéstörténeti keretekbe helyezve és - természetesen - mindenütt a helyi eseményeket, vonatkozásokat emelve ki. A feladatokat, a stílustörténeti tudnivalókat, magyarázó táblákat tartalmazó, képekkel és rajzokkal illusztrált kötet az általános iskola hatodik osztályosai számára készült, jellegénél fogva magánhasználóknak való. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyismereti törzsanyag.

Cím(ek), nyelv
része Modultankönyv 6.évfolyam
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Gesta Hungarorum (történeti mű); Halotti beszéd és könyörgés (nyelvemlék); Miskolci Kódex; Mátyás király Gömörben (elbeszélés); Toldi Miklós históriája (vers); Vizsolyi Biblia (bibliafordítás); Könyvekről (beszéd); Mercurius Hungaricus (1705-1711) (hírlap); Titkos bú (vers); Trocheus lábakon (vers); Hunyadi Mátyás (I. Mátyás, Corvin Mátyás) (1443-1490) (magyar király); Ilosvai Selymes Péter (16. század) (epikus énekszerző); Geleji Katona István (1589-1649) (erdélyi püspök); Dévai Bíró Mátyás (?-1545) (reformátor); Szkárosi Horvát András (1500 körül) (református püspök, énekíró); Balassi (Balassa) Bálint, báró (1554-1594) (költő); Bocskai István (1557-1606) (erdélyi fejedelem); Károli Gáspár (1529-1591) (református lelkipásztor, esperes); Szenci Molnár Albert (1574-1634) (lelkész, filozófus, író); Sztárai Mihály (?-1575) (reformátor); Miskolczi Csulyak István (1575-1645) (költő, prédikátor); Comenius, Johannes Amos (1592-1670) (cseh író, pedagógus); Gyöngyösi István (1629-1704) (költő, alispán); Losontzi (Hányoki) István (1709-1780) (tankönyvíró); Tolnai Mihály (1700 körül) (lelkész, lapszerkesztő); Bessenyei György (1747-1811) (író, költő); Kazinczy Ferenc (1759-1831) (nyelvújító); Orczy Lőrinc (1718-1789) (főispán, tábornok); Gvadányi József, gróf (1725-1801) (generális, író); Dayka Gábor (1769-1796) (költő); Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) (költő); Vályi Nagy Ferenc (1765-1820) (író, filológus, pap); Nagyszeghi András (költő); Gelei József (1754-1838) (író, műfordító); Nagyváthy János (1755-1819) (mezőgazdász, író); Hatvani István (1718-1786) (író, orvos); Ferenczy István (1792-1856) (szobrász); Fellner Jakab (1722-1780) (építész); Lavotta János (1764-1820) (zeneszerző); Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820) (költő); Bárány Péter (1763-1829) (író, bölcsész); Domby Sámuel (1729-1807) (orvos); Fazola Henrich (1730-1779), (kohóépítő);
tárgy magyar történelem; irodalomtörténet; vármegyék; kolostorok; írásbeliség; nyelvemlékek; tatárjárás; krónikák; várépítések; történelmi mondák; helytörténet; reformáció (XVI. sz.); hitviták; széphistóriák; reneszánsz költészet; török hódoltság; nemesi felkelések; kurucok; ellenreformáció (XVII. sz.); Rákóczi-szabadságharc (1703–1711); kuruc költészet; folklorizáció; iskolaalapítások; nyelvtani értekezések; zsoltárok; oktatás; könyvnyomtatás; iskoladrámák; felvilágosodás; tanköltemények; diákhagyományok; barokk (művészeti stílus); klasszicizmus (művészeti stílus); folyóiratok; testőrköltők; pikareszk (kópéregény); szentimentalizmus; nyelvújítás; kulturális emlékhelyek; útleírások; kultúrtörténet; vashámorok; régiók; tankönyvek;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Papné Veres Ildikó (1954-)
kiadó Pauz Westermann Könyvkiadó Kft. (Celldömölk)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Celldömölk (Vas);
térbeli vonatkozás Magyarország (Európa); Borsod vármegye; Gömör (vármegye) (11. sz.-1802) (Borsod-Abaúj-Zemplén); Felső-Magyarország; Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén); Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén); Rudabánya (Borsod-Abaúj-Zemplén); Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén); Ómassa (Miskolc);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1998-01-01
időbeli vonatkozás 11-18. század; 1998
Jellemzők
hordozó papír
méret 64 oldal; 15,8 x 23,6 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény