Komensky Amos János világnézete és pedagógiája

szöveg

Komensky Amos János (Comenius Ámos János) a tudományos pedagógia, az iskolai oktatás mai szervezetének megalapozója, az általános mindenkire kiterjedő népoktatás nagy úttörője. Munkásságának alapvető gondolata a panszófia, a természetről és az emberről szerzett tudományos ismeretek enciklopédiája.

Cím(ek), nyelv
része Szocialista Nevelés Könyvtár 84. szám
nyelv magyar
nyelv német
nyelv latin
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Didactica Magna (Nagy Oktatástan) (könyv); Comenius, Johannes Amos (1592-1670) (cseh író, pedagógus); Alsted, Johann Heinrich (1588-1638) (teológus, filozófus, polihisztor); Husz János (Jan Hus) (1369-1415) (cseh pap, reformátor, egyetemi tanár); Sárospataki Tanítóképző Intézet (1857-2000) (Sárospatak); Comenius Tanítóképző Főiskola (2000-2013) (Sárospatak);
tárgy munkásság; szótárkészítés; tanulmányok; enciklopédiák; cseh testvérek közössége; társadalomfilozófia; újjárendezési tervek; egyházpolitika; táboriták; gyarmati függőség; hazafiság; huszitizmus; vallási teológia és filozófia; világbéke; pánszófia (egységes filozófia, vallás és politika); pánszofoszok (embereszmény, hit és tudomány embere); államelméletek; analízis-szintézis (részekre bontás); társadalmi ellentétek; egységesség elve; gyermekkor; jellemformálás; képesség fejlesztés; latin iskolák; nevelési elvek; nyelvoktatás; oktatási évek; osztály- és tanórarendszer; összefüggő ismeretek; tantervek; szabályozórendszerek; iskolarendszerek; hit-és erkölcstan; fokozatosság elve; pedagógiai alapelvek; enciklopédikus tudás; erkölcsi nevelés; értékítélet; esélyegyenlőség; tudásvágy; közösségi nevelés; kulturális fejlesztés; lélektan; chiliazmus (krisztusi ezerév); eklekticizmus (elméletek összekeverése); ellentmondás (filozófiai fogalom); élőlények; embriológia; filozófiai elméletek; munkára nevelés; nemzeti öntudat; népoktatás; szaktudományok; termelői munka; természet törvényei; természetfilozófia; természettudományos világnézet; anyanyelvi kultúra; bibliai teremtéstörténet; didaktika (oktatástan); egységes világvallás; gondolkodásmódok; ideológiai ellentétek; ismeretelmélet (gnoszeológia);
tartalomjegyzék
Előszó
Komensky élete és munkássága
Komensky kora
Komensky szociális és filozófiai nézetei
A panszofia fogalma és alapelvei
A panszofiai elvek pedagógiai alkalmazása
Komensky iskolarendszere
Komensky természetfilozófiája
Komensky pedagógiájának pszichológiai alapjai
Komensky didaktikájának ismeretelméleti és módszertani alapjai
Név- és tárgymutató
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Vaszkó Mihály (1920–1970) (pszichológus, tanár, pedagógiai szakíró)
kiadó Tankönyvkiadó Vállalat (Budapest)
közreműködő Geréb György (1923–1982) (pszichológus, egyetemi tanár)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén); Amszterdam (Hollandia); Csehország (Európa); Magyarország (Európa); Föld (bolygó);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1954-01-01
időbeli vonatkozás 1954
Jellemzők
hordozó papír
méret 181 oldal; 12,7 x 19,7 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény