Comenius Ámos János Nagy Oktatástana

szöveg

A terjedelmében korlátozott bevezető tanulmány a Didacta Magna köré fonódik. Igyekeztem azonban Komensky más műveit is felhasználni világnézeti, bölcseleti, pedagógiai felfogásmódjának a megismertetésére. Ehhez adott nagy segítséget a szovjet szakirodalom és a népi demokráciák új kutatási eredményei. Nem törekedhettem minden kérdés felvételére; ez további tanulmányokat igényel. Az volt a célom, hogy az egyes összefüggéseket a marxizmus-leninizmus fényében, új megvilágításban tárgyaljam. Munkám a megújuló és a szocializmust egyre eredményesebben építő magyar neveléstudománynak ajánlom. (Geréb György, Szeged, 1952)

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
nyelv német
nyelv orosz
nyelv latin
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Didactica Magna (Nagy Oktatástan) (könyv); Pansophia (1637) (könyv); Biblia (könyv); Luther Márton (1483-1546) (protestáns lelkész, reformátor); Geréb György (1923-1982) (pszichológus, tanár); Comenius, Johannes Amos (1592-1670) (cseh író, pedagógus); Bacon, Francis (1561-1704) (angol filozófus);
tárgy neveléstudomány; évfordulók; társadalmi változások; vallási felekezetek; pedagógiai szemléletváltások; iskolarendszerek; népoktatási reform; iskolareformok; filozófiai elméletek; oktató anyagok; könyvismertetések; reformjavaslatok; oktatási tapasztalatok; társadalmi különbségek; tandíjak; humanizmus; hazaszeretet; írói munkásságok; politikusok; béketervek; hitélet; népoktatás; ideológiák; iskolai nevelés; esélyteremtés; pedagógiatörténet; értelmi képességek; reneszánsz (művészeti korszak); reformok; pszichikus tulajdonságok; oktatási módszerek; gyermekpedagógia; didaktika (oktatástan); alapelvek; tapasztalatszerzések; nyelvoktatás; szemléltető eszközök; természetismeret; tanulás tanítása; tanmenetek; közoktatás; tananyagok; oktatásmódszertan; korosztályok; tantervek; anyanyelvi oktatás; osztály- és tanórarendszer; neveléselmélet; közösségi nevelés; tanítóképzés; személyi feltételek; tanítók; hivatástudat; iparostanulók; erkölcsi nevelés; iskolai fegyelmezés; esztétikai nézetek; műveltség; torna; közéleti tevékenységek; köznevelés; vallási nevelés; kereszténység; életcélok; önismeretek; vallás; tanulás; viselkedéskultúra; gyermeknevelés; egyházi iskolák; ifjúságnevelés; iskoláztatás; iskolaalapítások; oktatási színvonal; népiskolák; felfedezők; képesség fejlesztés; rendszabályok; rendtartás; alaptörvények; alaptételek; oktatási folyamatok; tanszerek; tantárgyak; tudományok; figyelemösszpontosítás; szakirányú oktatás; mintapéldányok; nyelvtanulás; példamutatások; vallásos irodalom; fejlődési szakaszok; iskolai fejlődés; tanulócsoportok; tankönyvek; latin iskolák; felsőoktatás; valláserkölcsi nevelés; 16-17. század;
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Comenius, Johannes Amos (1592-1670) (cseh író, pedagógus)
kiadó Akadémiai Kiadó (Budapest)
közreműködő Geréb György (1923-1982) (pszichológus, tanár)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1953-01-01
időbeli vonatkozás 1953
Jellemzők
hordozó papír
méret 435 oldal; 13,5 x 20 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény