Jubileumi Tudományos Emlékülések Borsodban

szöveg

"A könyv a Lenini Centenárium tudományos emlékülésének bemutatása, a Friedrich Engels születésének 150. évfordulójára rendezett ünnepi felolvasó ülés anyaga, valamint Sárospataki tudományos emlékülés hazánk felszabadításának 25 éves évfordulójáról szól."

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Bodnár Ferenc, dr. (párttitkár); Lenin, Vlagyimir Iljics (1870-1924) (szovjet-orosz politikus); Engels, Friedrich (1820-1895) (filozófus);
tárgy 100 éves évfordulók; iskoláztatás; tüntetések; riportok; kultúrforradalom; ivóvízellátás; hároméves tervek; pedagógus átképzések; választások; főkorszakok; sajtóterjesztés; nemzetközi események; politikai élet; újságcikkek; termőföldek; ipartelepítés; nagyüzemi gazdálkodás; művelődéspolitika; kulturális rendezvények; műemlékvédelem; sportok; életmódok; gazdálkodási egységek; néphagyományok; állami gazdaságok; földműves szövetkezetek; szövetkezeti mozgalmak; pártok; dialektika; proletariátus; pártkritikák; élettörténetek; természetkutatások; nemzetek egyesülése; természetvizsgálat; marxi-lenini elmélet; baráti kapcsolatok; proletárok; tőkés viszonyok; filozófiai elméletek; emlékülések; nemzetközi munkásosztály; kongresszusok; társadalomépítés; nemzetiségek; dialektikus materializmus; materializmus; monopóliumok; pártszakadások; történelmi visszatekintések; ünnepi beszédek; életszemléletek; kommunizmus; centenárium; megemlékezések; politikai együttműködés; munkásviszonyok; ellentmondás (filozófiai fogalom); munkásmozgalmak; jellemvonások; marxizmus-leninizmus; demokratikus forradalmak; forradalmi helyzetek; népfrontpolitika; proletárdiktatúra; forradalmi zúgolódások; történelmi események; tervutasítások; nemzeti bizottságok (1944-1949); demokratikus diktatúra; ideiglenes kormány; újjászervezések; földreformok; törvények; pártválasztások; hatalmi harcok; munkástársadalmi élet; pénzügyi-gazdasági rendszerek; felszólítások; szociálforradalmárok; imperializmus; pártpolitika; marxizmus; szocialista demokrácia; kommunisták; gazdaságirányítás; üzemi demokrácia; üzemfejlesztések; munkásérdekek; ötéves tervek; közoktatás; konfliktuskezelés; osztályharcok; pártoktatás; politikai értekezletek; bérpolitikai intézkedések; politikai levelezések; politikai feladatok; ideológiai munka; gazdaságpolitika; gazdasági reformok; gazdasági érdekek; statisztikai adatok; munkafegyelem; nagyvállalatok; nyereségérdekeltségek; életszínvonal; terület felszabadítások; élelmiszeradományok; munkalehetőségek; ipari fejlődések; munkásosztály; szénbányászat; szocializmus; iparosítás; forradalom; gazdaságpolitikai programok; gazdaságfejlesztések; területfejlesztések; ipari termelés; foglalkoztatás; iparosodás; nehézipar; technikai felszereltség; technikai színvonal; gazdaságirányítás továbbfejlesztése; munkakövetelmények; vállalati működések; munka termelékenység; minőségromlás; műanyagfeldolgozó erőművek; marketing tevékenységek; mezőgazdasági átszervezések; mezőgazdasági fejlődés; mezőgazdasági termelés; termelési feltételek; mezőgazdasági válság; lakossági jövedelmek; gazdálkodás; munkafeltételek; termelőszövetkezetek; bérezések; életkörülmények; munkafeladatok; átlagbérek; jövedelem bruttósítás; tőkés iparvállalatok; pártmunkák; munkastílusok; munkakapcsolatok; pártszervezetek; munkatényezők; pártfeladatok; szakmai irányítás; vállalatfejlesztések; műszaki fejlesztések; beruházások; gyártmányfejlesztések; műszaki feltételek; vegyipar; műanyagfeldolgozó üzemek; közigazgatás; létszámnövekedés; gazdasági fejlődés; parasztság; létszám megoszlások; szocializmus építése; mezőgazdaság; népesség nyilvántartás; szocialista kultúra; pártprogramok; népművelés; kultúra; foglalkoztatási struktúra; feladattervek; iparfejlesztés; létszámbővítések; érettségizettek; visszaemlékezések; politikai beszédek; közművelődés; várostörténet; államosítások; városfejlődés; diáknapok; tanítóképzés; egészségvédelmi intézkedések; egészségügy; tudósítások;
tartalomjegyzék
A Lenini Centenárium Tudományos Emlékülésének anyaga
Friedrich Engels születésének 150. évfordulójára rendezett ünnepi felolvasó ülés anyaga
Sárospataki tudományos emlékülés hazánk felszabadulásának 25 éves évfordulójára
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Csabai László (szerkesztette)
kiadó MSZMP Borsod Megyei Bizottsága (Miskolc)
közreműködő Kerekes József (marxista esti egyetem vezetője); Tóth Sándor, dr. (tanszékvezető); Bogár Károly (tanszékvezető); Nagy István, dr.; Uraj Miklós; Tiner Lajos; Székely Istvánné; Karajz József; Kiss József; Haraszthy Gyula; Földházy István; Gergely Károly; Botfalusi Mihály, dr
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
térbeli vonatkozás Edelény (Borsod-Abaúj-Zemplén); Észak-Magyarországi Régió; Észak magyarországi Vegyiművek (1949-2006) (Sajóbábony); Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén); Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1970-01-01
időbeli vonatkozás 1970
Jellemzők
hordozó papír
méret 314 oldal; 16 X 24 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény