A hegyaljai kuruc felkelés 1697-ben

szöveg

Hegyaljai felkelés, 1697: a Thököly-emigráció által szervezett kuruc felkelés. Vezetője Tokaji Ferenc kuruc hadnagy, Szalontai György végardói bíró és Kabai Márton református prédikátor volt. A felkelők Sátoraljaújhelyen megsemmisítették a császári katonaságot, majd elfoglalták Tokaj és Sárospatak várát. Tokaj magyar helyőrsége Bajusz Gábor vezetésével a felkelők mellé állt. Csatlakozásra szólították fel a nemeseket, vezérüknek pedig II. Rákóczi Ferencet próbálták megnyerni. A megyei nemesség és a magyar főurak támogatásával a császári hadsereg végül rövid idő alatt elfojtotta a felkelést.

Cím(ek), nyelv
része Magyar Történelmi Társulat
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy I. Lipót (1640-1705) (magyar király); Kollonich Lipót (1631-1707) (bíboros; esztergomi érsek); Eszterházy Pál (nádor) (1635-1713) (költő, zeneszerző, politikus); Szentiványi Márton (1633–1705) (író, pedagógus, jezsuita szerzetes); Thököly Imre, gróf (1657-1705) (kuruc hadvezér; fejedelem); XIV. Lajos (1638-1715) (francia király); Károlyi Sándor, gróf (1669-1743) (kuruc, császári-királyi tábornagy); Kis Albert (1664-1704) (kuruc ezereskapitány); Esze Tamás (kapitány); Bercsényi Miklós, gróf (1665-1725) (kuruc főgenerális); Szalontai György (bíró); Kabai Márton (1650?-1715után) (ref.prédikátor); Tokaji Ferenc (?-1709) (kuruc hadvezér); Rákóczi család; II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) (magyar főnemes, erdélyi fejedelem); Savoyai Jenő (1663-1736) (hadvezér); II. Musztafa (1664-1703) (oszmán szultán); V. Károly Lipót (1643-1690) (lotaringiai herceg, tábornagy); Gvadányi Sándor, gróf (1725-1801); Szecsey Gergely; Zernaviczky György; Habsburg Birodalom (1273-1867) (Európa); Sárospataki Református Kollégium (1531-1952) (Sárospatak);
tárgy hadjáratok; gyarmatok; habsburgok; bécsi országgyűlés; bécsi udvar; pozsonyi kamarák; szepesi kamarák; adórendszerek; tervjavaslatok; abszolutizmus (egyszemélyi uralom); betelepítések; nagybirtokosok; cenzúra; uralkodó osztályok; árulások; népmozgalmak; zsoldosok; népfelkelések; szabadságharcok; török birodalom; kurucok; törökök; török hódoltság; politikai tervek; hegyaljai; kuruc mozgalmak; kuruc felkelések; hajdúk; megyegyűlések; főispánok; rebellisek; börtönök; uradalmi birtokok; szőlőbirtokosok; szőlőgazdaságok; földesurak; jobbágyok; zsellérek; robotmunka; elszegényedés; katonai megszállások; zsoldosok; jobbágytelkek; bécsi udvar; jezsuiták; protestánsok; társadalmi rétegek; hadiadók; kuruc hagyományok; nemesség; emigránsok; agitátorok; kereskedők; béketárgyalások; francia diplomácia; szabadulás; tolvajok; vásárok; zsoldosok; kuruc támadás; felkelők; papok; kéziratok; királyválasztás; tokaji sóház; toborzó körutak; pálos kolostorok; nemesek; kárpát-orosz jobbágyok; zsarolások; eskütételek; Apaffy-birtokok; katonai erők; jezsuita rendház; külföldi zsoldosok; haditanács; nemesek; katonai hadjáratok; politikai hadjáratok; labancok; bőcsi ütközet; körlevelek; nemesi vármegyék; császári seregek; hajdúvárosok; török hadsereg; felkelők; kurucok; várvédők; népvándorlás; sirató énekek; katonatoborzás; Rákóczi-szabadságharc (1703–1711); vármegye gyűlések; panaszlevelek; haditanács; ostromállapot; várfoglalások; szendrői vár; kuruc táborok; hadizsákmányok; adományok; munkaerőhiány; felsőmagyarországi kurucok; haditanács; emigráció; császári seregek; Habsburg-hadseregek; zentai vereségek; békeszerződések; népi mozgalmak; politikai elnyomások; hadifoglyok;
tartalomjegyzék
Jaj, végső romlásra jutott Magyarország
Csöndben új ribillió készül
Ezt a lengyelországi kereskedőt bocsássák békével
Ütött immár a szabadulás órája
Kált Tokaj vára, jajgat Patak vára
Annyira a tűz meg nem oltatott, hogy pislogása ne légyen
Tokaji Ferenc támadása nem volt országos támadás, hanem csak tanulás
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Benczédi László (1929-1986) (történész)
kiadó Művelt Nép Könyvkiadó (Budapest)
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest (Magyarország)
térbeli vonatkozás Bécs (Ausztria); Erdély (Románia); Hegyalja (Tokaj); Lengyelország (Európa); Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén); Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén); Kassa (Szlovákia); Lengyelország (Európa); Tokaji Vár (14. század eleje-1705) (Tokaj); Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén); Debrecen (Hajdú-Bihar); Leányvár (Komárom-Esztergom);Temesvár (Románia); Szendrő (Borsod-Abaúj-Zemplén); Zenta (Szerbia); Felső-Tiszavidék (Magyarország);
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
dátum 1953-01-01
időbeli vonatkozás 17. század; 1929-1986; 1672; 1683; 1693; 1696; 1697; 1703, 1953
Jellemzők
hordozó papír
méret 132 oldal; 14,2 x 20,5 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ismeretlen (Kutatás alatt)
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyüjtemény