Péchi Simon szombatos imádságos könyve

szöveg
minősített tartalom

A XVI századi Erdélyben élő székely népcsoport körében elterjedt szombatos vallás egyik legmeghatározóbb személyének Péchi Simonnak a műve. Bevezetés "Az 1910 december hó 10-ikén tartott igazgatósági ülés jegyzőkönyvének egyik pontja így szól: «Titkár bemutatja az -országos •rabbiképző-intézet birtokában levő két szombatos kódexet, melyek a héber imakönyvnek Péchi Simon által eszközölt magyar fordítását foglalják magukban. Minthogy a magyar irodalom és a zsidó felekezet érdeke egyaránt kívánatossá teszi, hogy a Péchi imakönyve a bel- és külföldön létező és felkutatandó összes kódexek alap- ján tudományosan feldolgozva, pontos szövegben és a szükséges magyarázó jegyzetekkel kiadassák: azt ajánlja, hogy dr. Guttmann Mihály rabbiképzői és dr. Karmos Sándor tanítóképzői tanárok bízassanak meg e két kódex megvizsgálásával a célból, hogy az egész munka keresztülvitelének tervére vonatkozólag írásban jelentést tegyenek.» «Báró Hatvány József elnök úr meleg szókkal méltányolja az egész ügy kiváló fontosságát az Imit szempontjából s késznek nyilatkozik arra, hogy ameny- nyiben az egész mű kiadása a 4000 koronát meg nem haladja, ezt az összeget rendelkezésre fogja bocsátani.)) «Az igazgatóság a legmélyebb hálával veszi a báró úr ő méltósága jóakaratának ez újabb megnyilvánulását s már most elhatározza, hogy a megjelenendő kötet címlapján báró Hatvány József úr e most kijelentett kegyes ajánlkozása megfelelő- módon kifejezésre jusson. Budapest, 1914 március havában. Bánóczi József titkár"

The work of Mr. Simon Péchi, one of the most significant figures of the Szekler Sabbatarians in Transylvania in the 16th century.

Cím(ek), nyelv
kapcsolat Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványa
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy Szombatosok
tárgy Ima
tárgy Vallás
tárgy Guttman Mihály
tárgy Harmos Sándor
tárgy Péchi Simon
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Péchi Simon
kiadó Izraelita Magyar Irodalmi Társulat
közreműködő Harmos Sándor, Guttmann Mihály
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Erdély
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Magyarország Budapest
dátum 1914-01-01
időbeli vonatkozás XVI sz.
Jellemzők
hordozó papír
méret 494.p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem Könyvtára
leltári szám/regisztrációs szám 466a29d5e390cf6a