Al-Kitab Al-Muhtavi

III. fejezet első része, ill. XIX. fejezet

szöveg
minősített tartalom

A M. TUD. AKAD. KÖNYVTÁRA KAUFMANN ALAPÍTVÁNYÁNAK ARAB,
ÉS A LEIDENI CODEX WARNER 41. SZ. HÉBER KÉZIRAT ALAPJÁN

Tobija Ben Mózes HÉBER fordításával

BÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉSÜL

Első ízben kiadta, fordította, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta: Klein Miksa


Részlet az Előszóból:
"Kedves kötelességet teljesítek, amidőn e helyen szeretett tanáromnak méltóságos Dr. Goldziher Ignác, egyetemi tanár, udv. tanácsos úrnak legőszintébb köszönetemet és hálámat fejezem ki azért a szeretetért és jóakaró buzdításért, amellyel egyetemi tanulmányaim alatt elhalmozott és a szives utbaigazitásokért, amelyekkel e dolgozatom irányítására ellátott. Fogadja köszönetemet volt kedves tanárom, Dr. Dercsényi Móric, aki a héber fordításban előforduló görög szavak azonosításában segítségemre volt. Végül köszönetet mondok Dr. Weisz Miksa tanár urnák, a M. Tud. Akadémia könyvtár Kaufmann hagyatéka rendezőjének, az arab kézirat lemásolása alkalmával irántam tanúsított szívességéért.
[...]
"A 40 fejezetből álló műből mindössze 9 van kiadva bölcsészetdoktori értekezések keretében és pedig a XV., XXII., XXIV., XXV., XVI., XXX., XXXI. és XXXVI. fejezetek. Az eddig kiadott fejezetek a mu‘tazilita dogmatikának „adl‘ csoportjába tartoznak, azért jónak láttam egy a „tauhid" körébe vágó fejezetet feldolgozni, amely uj oldalról világítja meg al-Baszírnak és egyáltalán a mu'tazilita dogmatikának természeti philosophiáját. A XIX. fejezetet pedig tartalmának érdekessége miatt találtam közlésre érdemesnek.
Budapest, 1913 május havában.
A szerző."

Al-Kitab Al-Muhtavi THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, BASED UPON THE ARABIC MANUSCRIPT OF THE KAUFMANN FOUNDATION, AND THE HEBREW MANUSCRIPT OF WARNER NO. 41 IN LEIDEN CODEX, with Hebrew Translation by Mr. Tobija Ben Mózes. DOCTORAL DISSERTATION It was first published, translated, introduced, and explained by Mr. Miksa Klein.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
nyelv angol
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy vallástörténet
tárgy iszlám vallás
tárgy mutazilita kalám
tárgy Sahrasztani
tárgy Al-Shahrastani
tárgy perzsa történetírás
tárgy Kaufmann Dávid
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Juszuf Al-Baszir
kiadó Klein Miksa
közreműködő Klein Miksa, Tobija Ben Mózes, fordító
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest, 1913.
dátum 1913-01-01
időbeli vonatkozás Az iszlám aranykor_XI. század
Jellemzők
hordozó papír
méret 51 oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
azonosító 0ec3ade41f5572cc