A magyar bűnvádi perrendtartás szabályai

szöveg

Grill-féle kis törvénytár ; 4.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntető eljárásjog
tárgy büntető perrendtartás
tárgy büntetőeljárás
tárgy esküdtbíráskodás
tárgy fiatalkorúak bírósága
tárgy eljárás egyszerűsítése
tárgy eljárás gyorsítása
tárgy rögtönítélő bíráskodás
tárgy katonai bíráskodás
tárgy büntető igazságszolgáltatás
tárgy jogszabályok
tartalomjegyzék
Bevezetés
Rövidítések jegyzéke
1896. évi XXXIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról
I. Fejezet. Általános rendelkezések
II. Fejezet. Bírói hatáskör és illetékesség
III. Fejezet. A kir. ügyészség
IV. Fejezet. A magánvádló és a magánfél
V. Fejezet. Védelem
VI. Fejezet. Bírák, jegyzőkönyvvezetők és a kir. ügyészség tagjainak kizárása és mellőzése
VII. Fejezet. A bíróság határozatai és közlésük
VIII. Fejezet. A nyomozás
IX. Fejezet. A vizsgálat
X. Fejezet. A terheltnek hatóság elé rendelése és kihallgatása
XI. Fejezet. Előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság
XI. Fejezet. Előzetes letartóztatás
XIII. Fejezet A tanúk
XIV. Fejezet. Bírói szemle és szakértők
XV. Fejezet. A vádirat, a kifogások és az ezekre vonatkozó eljárás
XVI. Fejezet. Közvetlen idézés a főtárgyalásra
XVII. Fejezet. A főtárgyalás előkészítése
XVIII. Fejezet. Főtárgyalás a törvényszék előtt
XIX. Fejezet. Főtárgyalás az esküdtbíróság előtt
XX. Fejezet. Perorvoslatok és kijavítás
XXI Fejezet. Újrafelvétel
XXII. Fejezet. Igazolás
XXIII. Fejezet Eljárás az ismeretlenek, a távollévők és a szökevények ellen
XXIV. Fejezet. Eljárás a kiadatás iránti ügyekben
XXV. Fejezet. Eljárás az 1878. évi. V. törvénycikk 62. §-a esetében
XXVI. Fejezet. A bűnügyi költségek
XXVII. Fejezet. A magánjogi igény érvényesítése és biztosítása
XXVIII. Fejezet. Végrehajtás
XXIX. Fejezet. Eljárás a járásbíróság előtt
XXX. Fejezet. Eljárás nyomtatvány útján elkövetett bűncselekmény esetében
XXXI. fejezet. Kártalanítás az ártatlanul szenvedett előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság és büntetés esetében
XXXII. Fejezet. Záróhatározatok
Az 1897: XXXIII. törvénycikk az esküdtbíróságokról
Az 1897: XXXIV. törvénycikk a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről
1913: VII. törvénycikk a fiatalkorúak bíróságáról
I. Fejezet. A fiatalkorúak bírósága
II. Fejezet. Általános eljárási szabályok
III. Fejezet. Eljárás a fiatalkorúak bűnügyeiben a fiatalkorúak bírósága előtt
IV. Fejezet. Eljárás a fiatalkorúak bűnügyeiben a rendes bíróság előtt
V. Fejezet. A közigazgatási hatóság eljárása a fiatalkorúak kihágási ügyeiben
VI. Fejezet A fiatalkorúak bíróságának eljárása büntető jogszabályba ütköző cselekményt elkövető gyermekek érdekében és a környezetükben erkölcsi romlásnak kitett vagy züllésnek indult, de bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsított kiskorúak ügyeiben
VII. Fejezet. Vegyes- és zárórendelkezések
Az 1921: XXIX. törvénycikk a büntetőigazságszolgáltatás egyszerűsítéséről
.Az 1920: XV. törvénycikk az árdrágító visszaélésekről
Az 1920: XXXVIII, törvénycikk á rögtönbíráskodás alá vonható bűncselekmények körének kiterjesztéséről
9550/1915, I. M. sz. rendelet a gyorsított bűnvádi eljárás módosított és kiegészített szabályainak megállapítása tárgyában
Az 5950/1920, M. E. sz. rendelet, az uzsorabíróságról és az- árdrágító visszaélések esetében követendő eljárásról
Az 1922: XXVI. törvénycikk a fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésekről
A 6150/1923. M. E. számú rendelet az uzsorabíróságokról és az árdrágító visszaélések esetében követendő eljárásról szóló 5950/1920. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában
A 6770/1925, M, E, számú rendelet az uzsorabíróságokról és az árdrágító visszaélések esetében követendő eljárásról szóló 5950/1920. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában
6563/1921. M. E. sz. rendelet a gyorsított bűnvádi ' eljárás rendes szabályai alkalmazásának megszüntetése és a rögtönbíráskodási eljárási szabályok kivételes alkalmazása tárgyában
30.000/1923, I, M. rendelet a rögtönbíráskodás kihirdetésének a lázadásra és gyújtogatásra korlátozása tárgyában
135/1924. I. M. számú rendelet- a rögtönbíráskodás kihirdetésének kiterjesztése tárgyában
1928: X. törvénycikk a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról
1930: III. törvénycikk, IV, fejezet, A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi törvénycikk és a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897, évi XXXIV. törvénycikk módosítása és kiegészítése
A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV, t.-c.
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Angyal Pál
kiadó Grill
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1934-01-01
időbeli vonatkozás 20. század első fele
időbeli vonatkozás 1934.
Jellemzők
hordozó papír
méret XVI, 463 p.
méret 15 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár