Bűnvádi perrendtartás : melléktörvényekkel, az ujabb eljárási törvények részletes magyarázatával, rendeletekkel, joggyakorlattal, jegyzetekkel és utalásokkal

szöveg

8. kiadás

Magyar törvények Grill-féle kiadása

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy büntető eljárásjog
tárgy büntető perrendtartás
tárgy jogszabályok
tárgy jogszabály-magyarázatok
tárgy joggyakorlat
tartalomjegyzék
I. Rész. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896 : XXXIII. t.-c.
1. fejezet Általános rendelkezések
2. fejezet Bírói hatáskör és illetékesség
3. fejezet A kir. ügyészség
4. fejezet. A magánvádló és a magánfél
5. fejezet. A védelem
6. fejezet Bírák, jegyzőkönyvvezetők és a kir. ügyészség tagjainak kizárása és mellőzése
7. fejezet A bíróság határozatai és közlésök
8. fejezet. A nyomozás
9. fejezet. A vizsgálat
10. fejezet. A terheltnek hatóság elé rendelése és kihallgatása
11. fejezet. Előzetes letartóztatás és vizsgálati fogság
12. fejezet. Lefoglalás, házkutatás és személymotozás
13. fejezet. A tanuk
14. fejezet. Bírói szemle és szakértők
15. fejezet. A vádirat, a kifogások és az ezekre vonatkozó eljárás
16. fejezet. Közvetlen idézés a főtárgyalásra
17. fejezet. A főtárgyalás előkészítése
18. fejezet. Főtárgyalás a törvényszék előtt
19. fejezet. Főtárgyalás az esküdtbíróság előtt
20. fejezet. Perorvoslatok és kijavítás
21. fejezet. Újrafelvétel
22. fejezet Igazolás
23. fejezet. Eljárás az ismeretlenek, a távollévők és a szökevények ellen
24. fejezet. Eljárás a kiadatás iránti ügyekben
25. fejezet. Eljárás az 1878: V. t.-c. 62. §-a esetében
26. fejezet. A bűnügyi költségek
27. fejezet A magánjogi igény érvényesítése és biztosítása
28. fejezet Végrehajtás
29. fejezet. Eljárás a járásbíróság előtt
30. fejezet. Eljárás nyomtatvány útján elkövetett bűncselekmény esetében
31. fejezet. Kártalanítás az ártatlanul szenvedett előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság és büntetés esetében
32. fejezet. Záróhatározatok
II. Rész. Az 1913 : VII. t-c. a fiatalkorúak bíróságáról
1. fejezet A fiatalkorúak bíróságáról
2. fejezet. Általános eljárási szabályok
3. fejezet. Eljárás a fiatalkorúak bűnügyeiben a fiatalkorúak bírósága előtt
4. fejezet. Eljárás a fiatalkorúak bűnügyeiben a rendes bíróság előtt
5. fejezet. A közigazgatási hatóság eljárása a fiatalkorúak kihágási ügyeiben
6. fejezet A fiatalkorúak bíróságának eljárása büntető jogszabályba ütköző cselekményt elkövető gyermekek érdekében és a környezetükben erkölcsi romlásnak kitett vagy züllésnek indult, de bűncselekmény elkövetésével nem gyanúsított kiskorúak ügyeiben
7. fejezet. Vegyes- és zárórendelkezések
III. Rész. A kir. törvényszék, mint egyesbíróság’ szervezete, hatásköre és eljárása
1. A kir. törvényszék, mint egyesbíróság hatásköre és szervezete
2. Az egyesbíróság szervezete. A háromtagú tanács és az egyesbíró hatáskörének megoszlása
3. Eljárás a kir. törvényszék, mint egyesbiróság hatáskörébe tartozó ügvekben
IV. Rész. A törvényszéki öttagú külön tanács hatásköre, szervezete és eljárása. Az 1938: XVI. törvénycikk az állami rend megóvása végett szükséges büntetőjogi rendelkezésekről
1. fejezet. Szervezeti rendelkezések
2. fejezet. Anyagijogi rendelkezések
3. fejezet. Eljárásjogi rendelkezések
4. fejezet. Vegyes- és hatálybaléptető rendelkezések
V. Rész. A rögtönbiráskodás szabályai
1. A rögtönbiráskodás elrendelésére vonatkozó törvényhozási felhatalmazások
2. A rögtönbíráskodási eljárás. A 9550/1915. I. M. sz. rendelet a gyorsított bűnvádi eljárás módosított és kiegészített szabályainak megállapítása tárgyában. II. fejezet. A gyorsított eljárás rögtönbíráskodási szabályai
VI. Rész. Az uzsorabírósági eljárás
1. Az uzsorabírósági eljárás szabályozására vonatkozó törvényes felhatalmazások. (1920: XV. t.-c. 9. §., 1922 : XXVI. t-c. 6. §.)
2. Az uzsorabírósági eljárás szabályai. Az 5950/1920. M. E. sz. rendelet az uzsorabíróságról és az árdrágító visszaélések esetében követendő eljárásról
Törvényszakasz-mutató
Betűrendes tárgymutató
teljes tartalomjegyzék
célközönség kutatók, szakemberek
Személyek, testületek
létrehozó/szerző IsaákGyula, Vargha Ferenc, Angyal Pál
kiadó Grill
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Budapest
térbeli vonatkozás Magyarország
térbeli vonatkozás Osztrák-Magyar Monarchia
térbeli vonatkozás Magyar Királyság
az eredeti tárgy földrajzi fekvése Budapest
dátum 1938-01-01
időbeli vonatkozás 1938
Jellemzők
hordozó papír
méret 846 p.
méret 19 cm
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Országgyűlési Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás Országgyűlési Könyvtár