A kamera mögött: Révhelyi Elemér

Révhelyi Elemér képeit nézegetve egy sokszínű unikális gyűjtemény körvonalai rajzolódnak ki. Saját fotói elsősorban Fellner Jakab által tervezett épületekhez és városokhoz kapcsolódnak. De gyűjteményében nemcsak a hazai barokk építészet elevenedik meg, hanem külföldi városok jól ismert turistalátványosságai is. Aktuális kiállításunkban, adatbázisunk "fényképészei" mutatkoznak be, elsőként Révhelyi Elemér, művészettörténész. Hagyatéka, végakaratának megfelelően a tatai Kuny Domokos Múzeumba került, akiknek ezúton is köszönjük, hogy gazdagították adatbázisunkat.

Egy művészettörténész születése

2013_0365.jpgRévhelyi Elemér fővárosi kistisztviselők gyermekeként látta meg a napvilágot 1889. október 27-én. Elemi iskoláit Budapesten végezte, majd 1909-ben a Pápai Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetben szerzett oklevelet. A művészet és a művészettörténeti ismeretek iránti vonzalma már ekkor megmutatkozott. Visszatérve Budapestre beiratkozott a Képzőművészeti Főiskola rajztanári szakára, ahol 1913-ban oklevelet is szerzett.
1927-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karára járt, ahol 1932-ben művészettörténet, ókori régészet és ókori történelemből doktori oklevelet szerzett. A kései jelentkezés oka, életének kevésbé ismert és szomorú momentuma, hogy 1914-ben hadifogságba került, 6 évig raboskodott Oroszországban.
Hazatérte után rajztanári állást vállalt a Százados úti elemi iskolában, amelyet egyetemi tanulmányai alatt sem adott fel. 1951-ben a Műszaki Egyetem Építészettörténeti tanszékére kapott meghívást, innen vonult nyugdíjba 1965-ben. 

A magyarországi barokk művészet kutatása, különös tekintettel az építőmesterek tevékenységére

2013_1252.jpgHa Révhelyi érdeklődését egyetlen mondatban kellene összefoglalni, akkor a fentebbi fejezetcím járna legközelebb hozzá. Révhelyi fényképészeti hagyatéki anyaga természetesen érdeklődési köréhez illő felvételeket tartalmaz. Tudománytörténeti jelentőségét pedig annak köszönheti, hogy a felvételek nem megrendelésre készültek, azok képes kiegészítői kutatásainak.

Felismerte, hogy az egyes építészeti objektumoknak, külső és belső korabeli állapotát megörökítő fényképfelvételeknek legalább olyan jelentőségük van, mint a levéltári dokumentumoknak.
Az sem meglepő, hogy a barokk építészet tanulmányozása közben érdeklődése Fellner Jakab építész felé fordult, aki főleg Esterházy grófok számára dolgozott. Első jelentős munkája a tatai római katolikus plébániatemplom volt, de az egri püspöki kastély, a veszprémi püspöki palota, valamint utolsó nagy alkotása, a pápai plébánia templom is az ő nevéhez fűződik. Révhelyi kandidátusi disszertációját is Fellnerről írta, Fellner Jakab működésének kezdeti évei címmel.  Tatához, annak muzeális gyűjteményeihez kötődése miatt az Esterházy család, valamint a Fellnerrel kapcsolatos kutatási anyagát végrendeletileg a tatai Kuny Domokos Múzeumra hagyományozta.

2013_1672.jpgMindezen értékes fényképek mellett rendkívüli jelentőséggel bír hatalmas mennyiségű iratanyaga és fotógyűjteménye, amelyet képgalériánkban is megcsodálhat. Megelevenednek felvidéki katedrálisok, Párizs nevezetességei, gótikus templomkapuk és barokk szökőkutak.

Felhasznált irodalom:

http://nas.pazirik.hu/balassa513/kuny/default.html

http://epa.oszk.hu/03000/03095/00014/pdf/EPA03095_art_limes_2015_4_2.pdf

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_KOME_Komtudfuz_04_Revhelyi/?pg=7&layout=s

 

 

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink