Hétfői lapszemle 1913-ból

2020.11.16. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Tavaszi idő. Vármegyénk több helyeiről kaptunk tudósítást a felől, hogy az almafa az idei almaszüret után újból kivirágzott, gyümölcsöt hozott, s hogyha még néhány hétig enyhe időjárás marad, a második termés is megérik, s új szüretet tarthat a gazda. Tegnap meg azt a hírt vettük, amiről személyesen is meggyőződhetünk, hogy a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia gazdaságában úgy virágzik a pipacs és a búzavirág, akár csak májusban, vagy júniusban. Egy egész öllel hozott be Német Béla gazd. akad. segédtanár a jelzett helyről, s a tavasz és mező e szerény de szép és poetikus két virága méltó feltűnést keltett és igazi tavaszi hangulatot ébresztett a szemlélőkben.

Szerencsétlenség a kukoricafosztáson. Alsólendváról jelentik: Özvegy Kozáry Aurélné földbirtokosnő majorjában kukoricafosztás volt a napokban. Szokás szerint a falu minden legénye és leánya elment oda. Egy Pál István nevű legény elvette a szőlőpásztor puskáját és tréfából ráfogta Gombkötő Máriára. A legény azt hitte, hogy a fegyver nincs megtöltve és meghúzta a ravaszát. A puska elsült és a következő pillanatban Gombkötő Mária halva esett össze. A szerencsétlen leánynak a fejét járta át a fegyver golyója. Pál Istvánt a csendőrség letartóztatta.

KH_131116_ad

Lépfene. Balatonszentgyörgyön, mint tudósítónk írja – fellépett a lépfene a jószág közt. A község állatállományát zárlat alá vették.

Ruhák kiosztása. Örömtől sugárzó gyermeksereg állta körül tegnap délután a városháza udvarát. Oda sereglettek a Keszthelyen elhelyezett menhelygyermekek, akiket most láttak el téli ruhaneműkkel. A kiosztást Rátkay Ilona, a helyi telep ügyelőnője végezte, több helybeli úrnő jelenlétében, kik legnagyobb készséggel segédkeztek a kiosztásnál. Három héttel ezelőtt már 50 leánygyermeket ruháztak fel, míg tegnap a fiúk részesültek a ruhák kiosztásában. A nemesszívű hölgyeknek, a kik szívesek voltak a ruhák kiosztásánál megjelenni, ez úton mond köszönetet a helyi telep vezetősége.

A zalaegerszeg-kőszegi vasút megnyitása. A sokáig vajúdott zalaegerszeg-zalabér-sárvár-kőszegi helyiérdekű vasúti vonalat folyó hó 9-én nyitották meg ünnepélyes külsőségek között. Akkor tartották meg az úgynevezett műtanrendőri bejárást is. Az új vasút Zalavármegye és Vasvármegye forgalmának fontos és régóta nélkülözött tényezője.

 KH_131116_f

Fejér György Városi Könyvtár PDM