Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. április 26.

2021.04.26. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

A gazdászok football-csapata. Tavasz van, lágy fuvalmak, ébredés-virágzás, pezsgő vér; kifelé igyekszik mindenki! Levegő, jó, tiszta, balzsamos, illatos, tüdőtágító levegő, ez kell. És lent a parkban délutánonként zöld-inges, fekete-nadrágos, fekete-harisnyás fiúk rúgják a labdát. – Footballoznak. Kérem: kicsodák? Csodálatos! Gazdászok. Praxik. Végre, hogy ez a kitűnő, világszerte népszerű sport Keszthelyen meghonosul. Igaz, már régen kimondták rá a halálbüntetést. Pedig Angliában még hetven éves emberek is futnak a labda után, Keszthelyen már a gyerekeknek sem szabad. Itt nincs szükség egészséges tüdőre, edzett testre! De hagyjuk ezt! Arról van szó, hogy megalakult a gazdászok Athletikai klubjában a football csapat. Ez most az örvendetes tény, ezen örüljünk, mert sportunk föllendülését várjuk ettől az eseménytől. Ritter József III. éves hallgatónak köszönhető a csapat összehozása, ő tett meg mindent megszületése érdekében. Azt hiszem, eléggé ismerjük Ritter hozzáértését. Hiszen Keszthely város bajnoka az evezés terén és számtalan érmek, díjak tulajdonosa. Nagy szimpátiával fogadta a football-eszmét Groffits Gábor, az akad. Athletikai Klub elnöke is, ki azóta fáradságot nem ismerő buzgalommal támogatja a football érdekeit és tetemes pénzösszeget is előlegezett, hogy a kezdet nehézségein meg ne törjön a jóakarat. – Most egy nagy kérdés előtt áll a csapat: hol legyen a pálya és hogyan szerezzenek pályát. Groffits tanár mindent megtett, hogy Festetics hercegtől megfelelő teret eszközöljön ki. Megfelelő pálya mérhetetlenül nagyot lendítene a football ügyén. Reméljük, hogy mihamarább kitűnő pályán mutatja be az új csapat az ügyességét. Hogy azonban a football-csapat hosszú életű lehessen, a közönség szimpátiájától is függ. Versenyeket fog a csapat rendezni, fővárosi és vidéki csapatokat fog hozatni. Ez persze anyagi áldozatokkal jár, amit a közönségnek kellene megtéríteni mérkőzési belépő-díjak alakjában. Talán nem is marad el a közönség, nem lesz közömbös a sport iránt. Hiszen Budapesten 20 ezer ember néz végig egy-egy meccset, hogy lássa a népszerű football-primadonnák játékát. Talán csak Keszthely város közönségének közönye nem fogja ezt a sportot is már csírájában megfojtani. A csapat egyébként már javában „dolgozik”. Jövő vasárnap vagy Tapolcára megy, vagy a tapolcaiakat hozatja ide, május 10-én pedig a magyaróvári akadémia kiváló csapatát hívja meg mérkőzésre. – Ma, vasárnap d. u. fél 5 órakor pedig a helybeli Iparos Ifjak Önképző- és Testedző-Körének csapatával rendeznek barátságos mérkőzést a parki pályán. – Íme van alkalom szórakozásra elég! – Csak aztán mindenki ott legyen!

kh_140426_ad

Francia érdeklődés a Balaton iránt. Siófok elöljárósága Párisból megkeresést kapott aziránt, hogy lenne-e hajlandó egy „Idegenek Klubjának” létesítését engedélyezni. A megkeresés hivatkozik osztrák fürdőkre, hol már vannak hasonló Kaszinók. A Balneológiai Egyesület idei kongresszusán szóvá fogják tenni ezt az ajánlatot, mely a forgalom fokozódását és az idegen tőke behozatalát okvetlen elősegítené.

A Balatoni Múzeum a budapesti kiállításon. A budapesti Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya az iránt kereste meg a Balatoni Múzeum vezetőségét, hogy a Budapesten rendezendő, s a városligeti iparcsarnokban folyó évi május 23-án megnyitandó Borászati és pincegazdasági gépek és eszközök kiállításán résztvenni szíveskedjék. A Balatoni Múzeum-Egyesület vezetősége e felszólításnak engedve, mintegy 25 darab néprajzi tárgyat és 10 darab fényképet küldött el a kiállítást rendező néprajzi múzeum igazgatóságának. A tárgyak között vannak: régi, primitív borvályú, csobolló, pincezárak, pincekulcsok, szőlő-metsző kések és tőke fűrészek, kerepelők (madárijesztegetők), lopótök, csutora, díszes kobakok, gyertyatartó és akópálca stb. a fényképek pedig gyenesdiási és cserszegi présházakat és pincéket ábrázolnak.

kh_140426_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 17. szám – 1914. április 26.

Fejér György Városi Könyvtár PDM