Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. május 17.

2021.05.17. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Szabályrendelet a gyermekek dohányzása ellen. Egy érdekes és igen kívánatos szabályrendelet alkotását határozta el a folyó hó 11-én megtartott megyegyűlés belügyminiszteri utasítás alapján, amit a gyermekek dohányzása ellen adott ki. Az új megyei szabályrendelet szerint 100 koronáig terjedő pénzbüntetés fogja érni azt a trafikost, aki 15 éven aluli gyermekeknek dohányt, vagy dohányzáshoz szükséges kelléket elárusít. Csak azt nem tudjuk, vajjon születési anyakönyvi kivonattal kell-e majd igazolni a 16 éves ifjaknak azt, hogy 15-ik életévüket már betöltötték?! S elég lesz-e a szülő egyszerű igazolványa arra, hogy a trafikos a kért dohányárut a 14 éves gyermeknek kiszolgáltathatja, mert azt az atya, vagy nagyatya részére haza viszi?!

Kisiklott balatoni vonat. A Kenese-Almádi között történt vonatkisiklással kapcsolatosan több fővárosi lap azt írta, hogy a vaspálya megcsuszamlása földrengés következtében történt. Múlt csütörtökön fejeződött be ez ügyben a hivatalos vizsgálat, amely megállapította, hogy a baleset oka nem volt más, mint, hogy a Balaton vízállása mostanában félméterrel állandóan magasabb a szokottnál és a nagy víz lazította meg a talajt.

kh_140517_ad

Balatoni vitorlásverseny. Nagyszabású vitorlásverseny lesz a nyár folyamán a Balatonon. A verseny folyó évi augusztus hó 9-én, vasárnap reggel 9 órakor kezdődik a lellei Szalay-uradalom balatonparti erdeje előtt, ahová a nagyközönséget korlátlanul meghívják, hogy szemlélője legyen az első balatoni nagy vitorlás túraversenynek. Az indulásig hangverseny fogja a közönséget szórakoztatni, azonkívül a versenyben részt nem vevő vitorlások ünnepélyesen elvonulnak a versenyző flotta előtt. A versenyzők kötelesek lesznek fél órára kiszállani Szemesen, Siófokon, Aligán, Almádiban, Füreden, Révfülöpön, Badacsonyban, Keszthelyen, Fonyódon, Bogláron, hol a fogadó bizottságnál jelentkeznek. A kiszálló állomások vitorlásai és evezősei elébe mennek a versenyzőknek és ünnepélyesen fogadják. A verseny, minthogy mintegy 230 kilométerről van szó légvonalban, legalább is két napra terjed, de minden az időjárás körülményeitől függ, azonban a verseny még vihar esetén se halasztható el (csak orkán esetén 24 órára) és a pálya semmi körülmények közt meg nem rövidülhet. A versenyben csakis egészen, vagy félig fedett, tehát fedélzettel bíró kétvitorlások vehetnek részt, a hajón három egyénnél több helyet nem foglalhat. Reggel öt órától este 9 óráig mehetnek, az éjjelt ott töltik, ahol este 9 óra a versenyzőket találja. A versenyzők a hajójukon alusznak, amelyet ennek megfelelően szerelnek fel. Kilátás van reá, hogy néhány bátor úrihölgy is indul a versenyen.

Tűz. Csány-örvényesen múlt kedden tűz volt Takács János földműves háza leégett. Azt mondják, hogy valaki bosszúból gyújtotta fel Takácsék hajlékát. A csendőrség nyomozza a gyújtogatót.

kh_140517_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 20. szám – 1914. május 17.

Fejér György Városi Könyvtár PDM