Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. július 19.

2021.07.19. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Török tudós Keszthelyen. Érdekes vendége volt f. hó 14-én Keszthelynek. Ali Haydar dr. orientalista és etnográfus, a konstantinápolyi tudományegyetemen a földrajz és történelem tanára. Az intelligens, török fezes, napbarnított arcú, hatalmas termetű ember, akin a portól megviselt, de úrias turista öltözet volt, a török kormány megbízásából arra vállalkozott, hogy gyalog bejárja a Balkán és Nyugat-Európa államait, hogy mindenütt megismerkedjék a néprajzi sajátosságokkal. Tapasztalatairól egy nagy etnográfiai tanulmányt fog kiadni, melynek költségeit a török kormány viseli. Magyarország etnográfiai viszonyait külön szimpátiával tanulmányozza, s erről külön nagy fejezetben szándékozik beszámolni. Ali Haydar dr. az összes keleti nyelveket beszéli, az európai nyelvek közül azonban csak franciául tud. Keszthelyen tartózkodásának ideje alatt Tóth Ede vegyész kalauzolta és részesítette szíves magyar vendégszeretetben. A török tudós megtekintette a Balatoni Múzeum néprajzi osztályát is, ahol pásztorfaragások nyerték meg leginkább tetszését. Keszthelyről Nagykanizsa felé vette útját.

Szépségverseny. Élénk, vidám csevegéstől visszhangzott a múlt vasárnap délután a balatoni part sétánya. A számtalan hangárnyalatból csak pár szó volt kivehető: ki a legszebb leány Keszthelyen. S e döntő küzdelemre, (mely sok leánynak álma) gyűltek össze Keszthelyen a fürdő közönségnek szépei. Mind megannyi boldog szívvel jött le a sétányra, mert hát kérem megtörténhetik… A vidám leányok szorgos munkát fejtettek ki a szavazó jegyek eladásánál, melyért külön dicséretet érdemelnek. Mindegyiknek meg volt a maga érdeke, s igyekezett vevőit erről meg is győzni. Senki sem utasíthatta vissza a bájos leánykáknak kérését, hogy legalább pár szavazó cédulát vegyen. Míg a sétányon a munka lázasan folyt, a Hullám előtt egy asztalnál fiatal emberek már a megírt szavazó lapokat gyűjtötték össze. Legtöbb szavazatot kapott Krauth Grethe (Bécs). Második lett Szilágyi Sándorné (Palin). Harmadik Székely Irénke (Budapest). Negyedik Pollacsek Ilonka (Budapest).

kh_140719_ad

Halálos szerencsétlenség Hévízen. Schering János budapesti lakost, aki a Baross-utcai Madách-kávéház tulajdonosa volt, folyó hó 14-én, fürdés közben szívszélhűdés érte. A fürdőorvos, dr. Schulhof Vilmos, valamint az orvosrendőri boncolás is megállapította, hogy a szerencsétlenül járt embert a vízben szívszélhűdés érte, s hogy halálát nem fulladás okozta. Keszthelyről járt ki Hévízre, s a túlságosan kövér, vérmes ember minden orvosi vizsgálat és javallat nélkül használta a meleg, kénes fürdőt. Felesége és gyermekei Keszthelyen nyaralnak. A szegény asszonyt rögtön értesítették férje hirtelen elhunytáról, aki férje holttestét – az orvosrendőri boncolás után – alispáni engedéllyel Budapestre szállíttatta.

Football-verseny. Vasárnap tartotta mérkőzését a Keszthely Iparos Ifjak Önképző- és Testedző Körének labdarúgó csapata a zalaszentgróti Sport Klubbal. A mérkőzést határozottan jobban játszó keszthelyiek nyerték 9-1 arányban. A keszthelyiek közül különösen Nagy középcsatár tűnt ki jó játékával, az egész csapat pedig már fejlődő összjátékával, míg a zalaszentgrótiak közül Fischer mutatott a többinél jobb játékot. Bíró Halden Elemér M. A. F. C.

kh_140719_footer

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 29. szám – 1914. július. 19.

Fejér György Városi Könyvtár PDM