Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. október 18.

2021.10.18. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Katonáink beoltása a kolera ellen. N. W. Tagblatt harctéri tudósítója a következő táviratot küldte lapjának: Az osztrák és magyar hadseregben ezekben a napokban a lehető legnagyobb terjedelemben végzik a profilaktikus koleraoltást, a melyhez szükséges szérumanyag már megérkezett. Ez összesen százhúszezer csomag. Az oltáshoz nem kell valami különös készülődés. A legénység sorba áll, mellén mindenki kigombolja a kabátját és az ingét, a jobb mellén mindenkit jódtinktúrával beecsetelnek, azután az injekciós fecskendővel beoltják. E közben a katonát kikérdezik személyi adatai felől, és ezeket az adatokat beírják az oltásról fölvett jegyzőkönyvbe. Az orvos flastromot ragaszt az oltás helyére és a beoltott katona eltávozik. Az egész kezelés fél percig tart. Az új koleragyógyítás tanulmányozását a Balkán-háború alatt különösen a Balkánra küldött Busson Brunó dr. specialista végezte, aki most mint ezred orvos, egy tábori laboratóriumot vezet. Bebizonyult, hogy az oltás legalább is az esetleges kolera nagyon enyhe lefolyását biztosítja. Az oltást egy hét múlva meg kell ismételni, semmi kellemetlen következménye nincsen és hatása három hónapig tart. Mozgó oltóbizottságok beutazzák most az egész operációs területet, úgy hogy hadseregünknek a legrövidebb idő múlva egyáltalán nem kell már félnie a veszedelmes járványtól.

kh_141018_ad

Kitüntetett hős vasutas. Tegnap délelőtt meghatóan szép ünnepség folyt le Szabadkán. Tolnai Kornél a magyar államvasutak elnökigazgatója jelenlétében Dittrich Ede vezérkari őrnagy akkor tűzte Oszvald József vasúti fűtő keblére az elsőosztályú vitézségi érmet, amelyet az egyszerű munkásembere rettenthetetlen hősiességével nyert el. Oszvald József a déli harctér felé robogó egyik vonat fűtője volt. Egy vasúti állomás közelében erős összeütközés volt csapataink és a szerb katonák között. Egy szerb golyó eltalálta a mozdonyvezetőt, aki holtan bukott le a mozdonyról. A bátor fűtő nem vesztette el lélekjelenlétét. A mozdonnyal ellenséges tűz közepette összetolatta az összes vasúti kocsikat és minden sérülés nélkül megmentette és visszahozta azokat. A vasúti kocsikon több mint egy millió korona értékű muníció volt. A bátor fűtőnek köszönhető, hogy az élete veszélyeztetésével megmentette. Oszvald József hősi cselekedete felső helyen is elismerésre talált. A Máv. elnöke külön vonaton jött le ezen ünnepségre Szabadkára, és maga részéről is szívélyes szavakkal köszönte meg, majd meg is jutalmazta a bátorlelkű vasúti fűtőt. Végül Damnitz Félix porosz altábornagy, aki egy porosz tiszti bizottsággal lószállítmány átvétele céljából időzik Szabadkán, üdvözlő szavai után egy-egy gyalogos huszárszakasz tisztelgett Oszvald fűtő előtt. A meghalt mozdonyvezető özvegyének Potiorek táborszernagy 500 koronát küldött, közadakozásból pedig 1000 korona gyűlt egybe.

Mozi. Az Uránia-színházban tegnap pompás műsort nézett végig a közönség. Ma délután fél 5 és este fél 9 órakor teljesen új műsorral tartanak előadást. Az elő szám „Az első belga hadszíntéri felvétel” vagy 20-25 képpel világsláger, melynek megtekintése mindenkinek ajánlható. A délutáni előadásra a helybeli kór- és magánházakban elhelyezett üdülő sebesülteknek a mozi tulajdonos díjtalan bemenetelt ajánl fel.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 42. szám – 1914. október 18.

Fejér György Városi Könyvtár PDM