Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. november 15.

2021.11.15. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Óriási tűzvész Zalapákán. A múlt héten pénteken óriási tűzvész pusztított Zalapákán, mely az egész községet pusztulással fenyegette. Úgy délután 2 óra tájban egyszerre kigyulladt Horváth Pál cipész pajtája. A tűz innen átterjedt az istállóra és a lakóházra is, úgy, hogy rövid negyed óra múlva az egész porta lángban állott. A Horváth portáról a tűz átcsapott Beck József bírónak az utca másik oldalán lévő lakóházára és istállójára, majd pedig Vinczek József és Gerencsér Imre telkeire. Rövid idő alatt ezeken a portákon is minden rommá égett. A vörös kakas itt még nem állott meg, hanem ijesztő gyorsasággal terjedt tovább házról házra. A tűzhöz kivonultak a pákai, lentii és novai tűzoltók, kik a lakossággal egyetemben óriási erőfeszítéssel dolgoztak a tűz elfojtásán. Egész éjszaka tartott a tűz, sőt még szombaton délelőtt is dolgoztak a tűzoltók. Elégett mintegy ötven épület, lakóház, pajta és istálló, azonkívül rengeteg gabona, takarmány, állat, gazdasági eszköz, élelmiszer, bútor stb. A kár igen nagy. A tűz oka még ismeretlen.

A vöröskereszt karácsonyi csomagszállítása a táborba. A közeledő karácsony alkalmából harctéren küzdő hőseinknek itthon maradt hozzátartozói bizonyára sok mindenféle ajándékkal akarnak kedveskedni. A postai csomagfölvétel körül azonban a nehézségek a háborús állapot tartalma alatt mindinkább növekednek, és a táboriposta állandó túlterheltsége is időközönként megszorító rendelkezésekre vezetett. E nehézség leküzdésére a magyar Vöröskereszt Egyesület igazgatósága azt tervezi, hogy a katonáinknak szánt ajándékok gyors szállításának biztosítására külön alkalmi szállítási szervezetet létesít olyanképpen, hogy a középpontban gyűjtött csomagokat külön automobil menettel a táborba viteti és ott az illetőnek szétosztja. A nemes célt szolgáló terv csak úgy valósítható meg, ha hazafias automobiltulajdonosaink áldozatkészsége révén elegendő számú gépkocsi áll az egyesület rendelkezésére és, ha sikerül a szükséges benzinkészletet biztosítani. Remélhető, hogy az előkészületek rövid időn belül sikeresen befejeződnek. Az egyesület igazgatósága ezután közölni fogja a menetek indulásának idejét és az ajándék csomagok hovaküldésére vonatkozó egyéb tudnivalókat.

kh_141115_ad

Az orosz lapok hazudozásai. Az olaszországi tudósítónktól levelet kaptunk, amelyben a többek közt a következőt írja: Orosz jelentések alapján az egész olasz sajtót átjárja az a hír, hogy az oroszok Hindenburgot egész vezérkarával együtt elfogták. A hír Pétervárról jött. Persze borzasztó sikert vártak tőle, az orosz felsőbbség elismerését. Minthogy ez nem történt így, a hírt a római orosz nagykövetség megcáfolta. Persze most mindenki az orosz fantázia találékonyságán mulat. Bezzeg csendesek, ha saját, vagy szövetségeseik hátuljára vernek. Például most, hogy a németek chilei vizeken egy pár angolt megsimogattak, három napra volt szükség, hogy az angolok beismerjék.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 46. szám – 1914. november 15.

Fejér György Városi Könyvtár PDM