Hétfői lapszemle 1914-ből – Keszthelyi Hírlap 1914. december 20.

2021.12.20. 08:00

Mi minden volt hír sok-sok évtizeddel ezelőtt? Vajon változott-e ez idő alatt, hogy mit tekintenek a szerkesztők, valamint az olvasók hírértékűnek? Ezen a hétfőn is elmerülünk a Keszthelyi Hírlap híreiben.

Lóosztályozás. A helybeli kaszárnyában és a felső majorban vagy 400 sebesült ló van elhelyezve, melyek most aa leggondosabb ápolás alatt állnak. A sebesült lovak osztályozására a múlt hét folyamán itt járt a honv. miniszter részéről Vittenberg huszár ezredes, a földmívelési miniszter részéről báró Jeszenszky, a méneskart Horváth őrnagy, a hadügyminisztert Thessen ulánus őrnagy képviselte. Tíz vemhes kancát, 11 használati lovat és egy tenyész lovat, hadi szolgálatra alkalmatlannak találtak, ezeket somogyvármegye főispánja rendelkezésére bocsájtották, hogy a lovakat kisgazdák közt ossza fel. A vemhes lovakat tartoznak a kis gazdák, lecsikózás után a kincstárnak jó kondícióban visszaállítani, a csikó a kisgazda tulajdona lesz, használati és tenyész lovakat pedig megbecsülés szerint méltányos árban eladják. A honvédelmi miniszter azért rendelte el, hogy a kiosztályozott lovakat Somogyba küldjék, mert somogyvármegyéből német szövetségeseink nagyobb mennyiségű lovat vásároltak.

A gyapotpótló papiros. Az osztrák belügyminisztérium nemrég egy átiratot intézett az illetékes technikai intézményekhez, hogy tegyenek javaslatot a gyapotból való kötszerek pótlására alkalmas egyéb anyagoknak felhasználására vonatkozólag. Minthogy papirosból ilyen anyagokat könnyen lehet készíteni, ezenkívül bizonyos papírból készült áruk a katonáknak a hideg ellen való védelmül szolgáló szövetfelszereléseit is helyettesíteni tudják, az alsó-ausztriai iparegyesület papíripari szakosztálya elhatározta, hogy legközelebb az említett cikkeknek bemutatására szakkiállítást rendez.

kh_141220_ad

Az amerikaiak karácsonyi ajándéka. Bécsből jelentik: A Jazon amerikai hadihajó, mely az európai harcban elesettek árvái részére Amerikában gyűjtött karácsonyi ajándékot hozza, e hónap 7-én Génuában kikötött, ahol a Németország és Ausztria és Magyarország részére szánt ajándékokat kirakták. A hajó fogadására Ausztria képviseletében Lichtenstein Ede dr. herceg, az osztrák belügyminisztérium hadsegítő irodájának vezetője, Magyarország képviseletében Pekár Gyula képviselő a magyar hadsegítő iroda képviselője utazott Génuába. A hadsegítő irodához ma Génuából érkezett távirati jelentés szerint Ausztria és különösen Magyarország részére igen nagy mennyiségű ruhát, kalapot, cipőt és játékszert hozott az amerikai hadihajó. A küldemények e hónap 10-én indultak el vasúton Génuából. Németország, valamint Ausztria és Magyarország küldöttei dec. 8-án ebédet adtak az amerikaiak tiszteletére.

Keszthelyi Hírlap - Harminchetedik évfolyam, 51. szám – 1914. december 20.

Fejér György Városi Könyvtár PDM