Kincses Kolozsvár

A „kincses Kolozsvár” kifejezés valószínűleg összefügg azzal, hogy Kolozsvár sokáig az erdélyi ötvösművészet központja volt, de alapvetően a város gazdagságára utal az elnevezés, amely elsősorban az Erdélyi Fejedelemség idején volt használatos. Nem véletlen, hiszen az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása Kolozsvár virágkorának kezdetét is jelentette. A város sokrétű, gazdag történetének fontosabb eseményeit mi mutathatná be jobban, mint legfontosabb helyszíne és jelképe, a Főtér? Ennek a varázslatos helyszínnek a kialakulását és változásait követhetik nyomon legfrissebb helytörténeti válogatásunkban.

foto_001_300.jpgAz itt álló ókori település, Napoca már Traianus császár idején a Római Birodalom része volt, ami a város későbbi elnevezésében fontos szerepet játszott (Cluj Napoca). Középkori magját a kolozsmonostori várral azonosított castrum Clus alkothatta, a település fejlődésének a tatár hadak vetettek véget. A rombolás után az újonnan telepített hospesfalu a Nagypiac – későbbi Főtér – néven ismert terület köré szerveződött, melyet később erődfalakkal erősítettek meg, a település pedig nem sokkal később városi rangot kapott Károly Róberttől.
165173.jpgA Fő téren a 15. századtól a 20. századig szinte valamennyi építészeti stílus jegyeit megtalálhatja az éles szemű látogató, ugyan nem feltétlen az épületek homlokzatán. Kétségtelen, hogy a helyszínt a 14. század közepéig a Szent Mihály-plébániatemplom őse uralhatta, amely a fennmaradt faragványok tanúsága szerint román stílusú építmény lehetett.
0260041.jpgA 15. századtól a tér képét az immár gótikus stílusú Szent Mihály-templom határozta meg, az ettől délre fekvő, kisméretű Szent Jakab-kápolnával együtt. A templomot 1489-ben tűzvész károsította, melyet Mátyás király uralkodása alatt restauráltak, a tornyot kivéve, mely csak később, az 1500-as évek közepére készült el. Nem sokáig csodálhatták a városlakók, mert a torony az 1697-es tűzvészben elpusztult és csak 1742-1744 között építették újjá, a korszakra jellemző módon barokk stílusban.
A templom története híven tükrözi a protestantizmus térhódítását, amely együtt járt a nemzeti eszme ébredésével. A templomot 1556-tól rövid ideig az evangélikusok és reformátusok, 1559-től kezdve pedig az unitáriusok használták, a római katolikus vallású hívek 1716-ban Habsburg hatalmi döntéssel kapták csak vissza. A templom számos nagy esemény helyszíne is volt, több országgyűlést is tartottak benne. Itt iktatták be a fejedelemségbe Báthory Zsigmondot, itt választották uralkodóvá Rákóczi Zsigmondot, és a 20. században itt szólalt fel Márton Áron a zsidóüldözés ellen.

0260029.jpgA plébániatemplom melletti Szent Jakab-kápolnát a 16. század második felében öt-öt boltszakaszos, háromhajós, feltehetően csarnoktípusú templommá bővítették. A kápolna azonban 1697-ben súlyosan megsérült, nem építették újjá, hanem elbontották. Nem messze a templomtól volt a városi polgárság temetkezési helye, a cinterem (templom körüli temető). A 16. században köré védőfalat emeltek, és ez lehetőséget adott a kereskedőknek, hogy a fal köré vásáros bódékat állítsanak, amelyet az egyház jó pénzért adott bérbe. Ezeknek az elbontása már a 18. században felmerült, de csak a 19. században, a Kőváry László tiszteletbeli főjegyző vezette bizottság ténykedése nyomán sikerült véghezvinni. 1896-ban döntötte el a város, hogy dísztérré alakítja a főterét.

A házak mentén 5 méter széles aszfaltos járdát építettek, a 12 méter széles szekérutat gránitkővel borították, a piacteret pedig kavicskővel fedték le.
Ami a tér épületeit illeti, házsoraiban laktak a város legtekintélyesebb polgárai, itt épültek fel a legfontosabb világi és egyházi intézmények székházai. A korszak legjellegzetesebb Fő téri épülete a régi városháza, amit Kagerbauer Antal kolozsvári pallér tervezett. A klasszicista épület homlokzata megmaradt eredeti stílusában, rusztikázott vakolattal és belső árkádsorral. Az épületen egykoron a hét szabad királyi város festett címere volt látható, ezeket később a Történelmi Múzeumba szállították. 1991-ben a városházát áttelepítették a korábbi vármegyeháza épületébe, ami Alpár Ignác tervei alapján készült.

VF_10_956.jpgA 19. század második felében számos Fő téri épület nyert el új, historizáló külsőt, melyek között igen jelentős helyet foglal el az egykori Takarékpénztár és Hitelbank épülete, valamint az 1883-ban Maetz Frigyes tervei szerint emelt Iparos Egylet palotája.
A Központi Szálló a tér és a Magyar utca sarkán áll. Az épület elődje a reformkorban egy Fiskus cégtáblájú kocsma volt, ez az elnevezés annyira beivódott a helybéliek tudatába‚ hogy még a század végén is Fiskus-szegletjeként emlegették a sarkot. 1869-ben egy harmincegy szobás, emeletes épület állt már a sarkon, ezt vette bérbe 1872-ben Plihál Ferenc és nyitotta meg benne a Pannonia Szállodát. Mivel az épület tulajdonosa a Katolikus Státus volt, ők építették át az épületet, ennek folyamán a homlokzat eklektikussá vált‚ a sarok fölé tornyot emeltek‚ az első emeleten pedig egy kapu feletti és egy északi erkélyt alakítottak ki. A ház külalakja ma is hasonló, csak az 1950-es években árkádos átjárót nyitottak a gyalogosok számára. A katolikusok Nagy Gábornak adták át az épületet, aki 1891-ben a város legmodernebb szállodáját alakította ki benne, ez lett az emlegetett Központi Szálló. A szálloda egyik legelőkelőbb vendége Samassa József egri érsek volt még 1895 szeptemberében, de megszállt itt Jókai fiatal feleségével is. 

VF_2258.jpgA tér másik jelentős szállodája a délnyugati sarkon álló New York Szálló volt, mely 1895-ben épült Pákei Lajos tervei szerint. A szálló hamarosan a város legrangosabb estélyeinek és báljainak színterévé vált, hiszen a földszintjén működött Kolozsvár legtekintélyesebb irodalmi kávéháza, a New York Kávéház. A hotel prominens vendége volt az első világháború idején többek között Ady Endre, akinek nehéz természete kis híján párbajba sodorta a költőóriást. Ady roppant zaklatott lelkiállapotban érkezett, feszültsége nem volt ok nélküli, egy esetleges bevonulás lehetősége rémítette meg ennyire, csak akkor nyugodott meg, amikor Csinszka kijárta felmentését a kolozsvári hadkiegészítőnél. A költő e hír hallatán mulatni kezdett, és ekkor került összetűzésbe a „kolozsvári értelmiséggel”, de ez már egy másik történet.

Obeliszk helyett Mátyás szobra

KF_5608.jpg19. század második felében Kolozsvár méltó mód szeretett volna adózni az erősödő Mátyás király kultusznak. Egyrészt Mátyás szülőházának helyreállításával – a meglehetősen rossz állapotú épület felújítása évek óta húzódott –, másrészt a város egy szoborral kívánt volna emléket állítani Kolozsvár híres szülöttjének. A téren azonban már állt egy emlékmű, a Státua, mely I. Ferenc császár és felesége 1831. évi kolozsvári látogatásának emlékére készült. A hasábos talapzaton emelkedő obeliszkjének domborműveit, a császári pár portréját, városba érkezésük jelenetét és a városcímert a bécsi klasszicista szobrászat kiemelkedő alakja, Joseph Klieber faragta. Az emlékmű áthelyezésének szükségessége a Mátyás-szobor felállításának tervezésekor merült fel, így került a Kispiacra, a későbbi Karolina, még később a Múzeum térre, a ferencesrendi templom elé.

foto_001_300.jpgA tényleges kezdeményezés első lépésére 1882-ben került sor, az ügy zászlóvivője mindvégig egy unitárius gimnáziumi tanár, Nagy Lajos volt. Az ő indítványára fogadta el a városi tanács közgyűlése azt a határozatot, hogy a város „e czélra legalkalmasabb közterén” emlékszobrot állít Mátyás tiszteletére. A szoborállításhoz minden jó szándék megvolt, csak egy dolog hiányzott, a pénz. A helyzet akkor javult látványosan, amikor 1888-ban egy második szoborbizottság alakult, akik nagyobb összeg birtokában végül ki is írták a pályázatot. A nyertes mű egyértelműen Fadrusz Jánosé volt, aki Kolozsváron várta meg a zsűri döntését. Bár az eredeti elképzelés szerint a millennium évére  tervezték a szobor elkészültét, Fadrusz ekkor még a pozsonyi Mária Terézia-emlékművön dolgozott, és a szobrász terve sokkal grandiózusabb lett, meggyőzte a bizottságot, hogy a másfélszeres méretű alakok helyett a kétszeres mérete jobban érvényesülne a város hatalmas terén, a kivitelezéshez azonban több időre van szüksége. Így 1896. szeptember 30-án csak az emlékmű alapkövét tudták elhelyezni. A szobor alakjait Fadrusz a budapesti műtermében mintázta meg és az újpesti öntödében öntötték őket bronzba. A szobrok 1902. augusztus 15-én négy vasúti kocsin érkeztek Kolozsvárra.

Matei_Corvin.jpg1902. október 12-én avatták fel a szoborcsoportot, melynek központjában a magas bástyaoromzatot idéző talapzatra állított, az ellenséges csapatok fölött diadalmaskodó király lovas szobra áll. A Mátyás-szobor eltávolítása vagy áthelyezése sokat volt napirenden, sajnálatos mód még az 1990-es évek elején is felmerült. Valamelyest csillapította a kedélyeket, hogy 1932-ben egy Nicolae Iorga történésztől származó idézettel látták el a talapzatot. Jól tükrözi a szobor körüli vitákat, hogy azóta az idézetet még két alkalommal helyezték vissza a szoborra. Hasonlóan zaklatott sorsa volt Mátyás címerének is, amely úgy tűnik, végérvényesen lekerült a talapzatról. Ugyanakkor pozitív gesztusként lehet elkönyvelni, hogy a szobor átfogó felújítása közösen, a magyar és a román állam együttes támogatásával történt 2008–2011 között.

Forrás:

Mihály Melinda: Kolozsvár főtere

Lupescu Radu: A Mátyás-szobor

Víg Emese: Még egyszer Kolozsvár – amikor párbajra hívták ki Ady Endrét

Gaal György - Vincze Zoltán: Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz, Korunk, Kolozsvár, 1992.

 

 


 

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink