Budavári séta

A budai Várnegyedet kétszer rombolták földig, arculata is ehhez mérten változott. Kápolnákból többhajós templomok, amelyekből később dzsámik lettek, majd azoknak a helyét ismét keresztény templomok vették át. Az épületek többsége középkori alapokon nyugszik, de erre napjainkban csupán néhány boltív és ülőfülke emlékeztet. Amikor Buda 145 hosszú év után újra keresztény kézbe került, a folyamatos ágyútűz alatt álló negyed házai és templomai közül alig néhány maradt épen. Ezen a héten a Várnegyed beszédes utcái közé invitáljuk önöket.

A mai Dísz tér környékén maradtak meg legjobb állapotban a házak, ezeket később a legmódosabbak szerezték meg, de közvetlenül az ostrom után szinte ingyen kínálta a város a telkeket, az épületek felújításának reményében. Az Úri utca házhelyeit – amelyeken szintén sok falmaradvány és boltív van ma is, különösen az Úri u. 13 és a 31. alatt – főleg katonatisztek és állami tisztviselők vették birtokba, a vele párhuzamosan futó utcákat pedig kézművesek népesítették be.

KD_1975_388_8.jpgA vár újjáépítése során alapvetően megőrizte a középkori jellegét, ugyanakkor nagyobb változásnak számított a nyugati oldalon kialakított bástyasétány kialakítása. Korábban a házsorok mindenütt a várfal tetejére támaszkodtak, az újjáépített Budán azonban csak a Halászbástya és a Vízivárosi kapu közötti szakaszon maradt meg ez a jellegzetesen középkori építési forma. Több helyen térré bővítették az utcák találkozását: ekkor keletkezett a Szentháromság tér és a Szent György tér.

Valamiben azonban nem változott a negyed; megőrizte erődítés jellegét, annál is inkább, mivel a visszafoglalás után még egy ideig tartottak egy esetleges török visszatámadástól, először a vár megerősítésére fókuszáltak, a megrongált vízmű helyreállítása mellett, melynek tönkretétele kulcsfontosságú volt a sikeres ostrom során.

165530.jpgTehát számos katonai rendeltetésű épületet emeltek: kaszárnyákat, élelmiszerraktárt, fegyvertárat és katonai kórházat. Az épületek többsége a Szent György téren összpontosult, hiszen itt állt a főőrség háza, a fegyvertár, majd 1786-tól a magyar főhad-parancsnokság épülete is.

A városrész újjáéledéséhez ugyanakkor nagyarányú betelepítésre volt szükség. Az Udvari Haditanács véleménye szerint "legjobb lenne a Felsővárost [azaz a Várat] csupa némettel és katolikussal, az alsót [a Vízivárost] pedig magyarokkal és rácokkal betelepíteni. A telepítést végrehajtó kamara ezek szerint a szempontok szerint igyekezett eljárni, legalábbis az ingatlanhoz és polgárjoghoz jutókkal szemben. 1688-tól rendeletek tiltották a zsidók és protestánsok letelepedését. A szegényebb, nem háztulajdonos lakók között akadtak azért ilyenek is, ám ők – ha tartósan Budán akartak maradni – kénytelenek voltak áttérni a katolikus hitre.

Érdekes, hogy a királyi palota csak jelentős késéssel épült újjá, tulajdonképpen az építkezése során tűntek el a középkori palota maradványai. A későbbi, már reprezentációs célra szánt épületkomplexum Mária Terézia uralkodása idején készült el. A királynő mindössze kétszer, 1751-ben és 1764-ben látogatta meg. Ezután alkalmi rezidenciaként működött a helyszín, később az angolkisasszonyok frissen Magyarországra költöztetett apácarendje is átmenetileg itt lett elhelyezve. 1771-ben Mária Terézia Budára hozatta és az apácák őrzésére bízta a Raguzából megszerzett Szent Jobb ereklyét.

KF_7513.jpgAz 1780-as évektől, a kormányhivatalok Budára költözése után, a telkek értéke megnőtt, egyúttal egyfajta lakosságcsere is történt, a kézművesek helyett nemesek, tisztviselők és értelmiségeik költöztek a Várba. A jómódú polgárok a házak egy részét át is építették a korszaknak megfelelően barokk majd klasszicista stílusban. A Kiegyezés után pezsdült fel ismét a városrész, amikor ide költözött a miniszterelnök hivatala, a Külügyminisztérium, a Pénzügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium, így lett a Várnegyed kormányzati központ.

Beszédes utcanevek, a hívogató Balta köztől az Országház utcán át a Fortuna utcáig

A Várnegyedben az utcanevek a romoknál is beszédesebbek, nemcsak a török uralom, hanem az ostrom emlékét is sokáig őrizték. A mai Dísz teret még sokáig Pasa térnek hívták a déli oldalán állt palota után, a Kapisztrán tér környékének neve pedig, ahol először bejutottak a várba a keresztény seregek, "császári rés"-ként élt a helyiek emlékezetében. Ugyancsak a múltra utalt a Zsidó (ma Táncsics Mihály) utca neve, noha a felszabadulás után zsidók nem lakhattak a várban, csak rituális fürdőjük őrizte emléküket.

KD_1975_388_12.jpgA mai Országház utca kezdetben az itt letelepedett olaszok után Platea Italicorum, vagyis Olasz utcaként volt ismert. A törökök előbb a magyar elnevezését használták, majd Fürdő utcának hívták. A 17. században az utca egy része már Böcken Gasse, vagyis Sütő névre hallgatott egy itteni pékmester, Spiegl Bernát után, egykori házának kapu-zárókövében ma is egy kifli relief jelzi a foglalkozását.

KD_1975_388_5.jpgÉrdekes az Országház u. 28. utcai épület története is, mely korábban a klarisszáké volt, azonban mire elkészült rendházuk, II. József feloszlatta a rendet.
A kiürített épületet Franz Anton Hillebrandt tervei szerint a Királyi Kúria (a legfőbb bíróság), illetve az Országház céljára építették át. A korábbi klarissza templomot három szintre osztották, tornyát és oromfalát a főpárkány magasságáig lebontották. A másik, utcára néző szárnyat 1785-ben Országháza, azaz az országgyűlés céljára alakították át. Nem véletlen, hogy a 18. század végétől ez az épület az utca névadója. Egyébként itt csupán háromszor tartottak rendi országgyűlést, leggyakrabban a budai polgárság vette bérbe táncmulatságok tartására az épületet.

Nem kevésbé izgalmas helyszín a ma is ezt a nevet viselő Balta köz. A legenda szerint onnan kapta a nevét, hogy Hunyadi Lászlónak a fejét ezelőtt a köz előtt csapták le. Egy másik verzió szerint, amikor V. László a Hunyadi gyerekeket Budára csábította, itt akarta letartóztattatni őket. Ekkor a Hunyadiakat védő zsoldosok ebbe a közbe szorulva próbálták védeni uraikat a király katonáitól, s mivel csak kis hely volt a küzdelemre, így pallosaik helyett kénytelenek voltak harci bárdjaikat használni. Persze ezekből valószínűleg egy szó sem igaz. Az utca elnevezése a sarokházban működő „A Baltához” (Zum Hackl) címzett borkimérés és kocsma nevéből származik, amelyet Hackl János vezetett. (Hacke magyarul baltát, fejszét jelent.) A kocsmát 1888-tól Müller Edéné Schwarz Erzsébet üzemeltette tovább, amely állítólag a századfordulón kedvelt szerelmi találkahely is volt a fiatalok körében.

KD_1975_388_7.jpgA Fortuna utcának nem sok köze van a szerencséhez, a középkorban nevezték Középső utcának (Media platea), majd Szent Pál utcának is, itt állott ugyanis a budaszentlőrinci pálos szerzetesek nagy háza. A visszafoglalás után sokáig a Wienner Gasse, azaz Bécsi utca. 1784-ben megnyílt a Fortuna fogadó, és hamarosan a fogadó nevére változott az utca elnevezése. A fogadóban nyílt meg az egyedülálló Magyar Vendéglátóipari Múzeum (MKVM elődje) 1966. augusztus 19-én. A múzeum első kiállításának címe, Szemelvények a magyarországi vendéglátás történetéből, igen pontosan behatárolja a múzeum gyűjteményét. Az intézmény egészen 2005-ig fogadta itt a látogatókat, azóta Óbudán, a Korona téren található.

Az Úri utca életében a 20. század harmincas évei hoztak gyökeres változást. A közelgő II. világháború előszelét megérző magyar kormányzat ugyanis úgy határozott, hogy az akkori „kormányzati negyedben” keres helyet a Nemzeti Bank értékeinek. Így az Úri utca 72. alatt nagyszabású építkezés kezdődött. A ház korábban is meglévő pince alatt teljes titokban további helyiségeket alakítottak ki. Az így létrehozott, hűtő-fűtő szellőzőberendezéssel, vízzel, csatornával, villannyal ellátott bunkerben trezortermek is helyet kaptak, itt tárolták a világháború alatt az ország készpénzvagyonának és aranytartalékának egy részét, továbbá a koronázási ékszerek tárolására is alkalmas volt a pincerendszer. A kommunista hatalomváltás után végül 1950-ben vették el a Nemzeti Banktól az ingatlant, és lett az Erőmű Tröszté. A védett bunkerben alakították ki az Országos Villamos Teherelosztót, amelynek feladata Magyarország elektromos hálózatának irányítása volt, amely egészen a hetvenes évek végéig működött itt, ezután költözött át a Levéltár melletti nemrég lebontott MAVIR-székházba.

Tompa Éva

Forrás:

Albert Enikő: Budavári séták, Látóhatár kiadó, Budapest, 2017.

http://budavar.btk.mta.hu/hu

https://pestbuda.hu 

Ajánló

További tematikus virtuális kiállításaink