​„Könyvtár, ami összeköt” 2015

Október 27.-én a Könyvtár, ami összeköt – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program keretében tizenkilenc ösztöndíjast látott vendégül a MaNDA, hogy betekintést nyújtson az itt végzett szakmai tevékenységeibe.

A programot Kövér László, az Országgyűlés elnöke idén ötödik alkalommal hirdette meg, a pályázatra a következő országokból lehetett jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna. Vendéglátóként az Országgyűlési Könyvtár biztosította a program szakmai hátterét és intézményes kereteit. A rendkívül színes program célja Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok közös munkavégzésének, tapasztalatcseréjének, szakmai együttműködésének támogatása. A résztvevőknek az Országgyűlési Könyvtárban eltöltött egy hónap során lehetősége nyílt a könyvtár és a hazai könyvtári rendszer tanulmányozására, saját szakmai tevékenységük bemutatására, kapcsolatépítésre, valamint az Országgyűlés munkájába való betekintésre. A program során számos egyetemi, megyei, fiók és más könyvtárak mellett különböző kulturális intézményeket látogatnak meg a résztvevők. Október 3. és november 6. között nyolc határon túli és két magyarországi fiatal könyvtáros kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen az ösztöndíjprogramban. Az idei év egyik újdonsága, hogy a nyertes pályázók mellett a szereplők köre bővült kilenc, budapesti könyvtárak által delegált kollégával. A MaNDÁba érkező ösztöndíjasok első programja a filmarchívum országos feladatkörű nyilvános szakkönyvtárának gyűjteményével, integrált könyvtári rendszerével, valamint a könyvtár digitalizálási tevékenységeinek megismerésével telt.

Ösztöndíjasok a MaNDA szakkönyvtárában (fotó: Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár)

Nagy sikert arattak az ajándékba elvihető intézmény saját filmes időszaki kiadványai, volt olyan marosvásárhelyi könyvtáros, aki a könyvtára számára több kötetnyi Filmévkönyvet vitt haza magával Székelyföldre. A könyvtár látogatása után a résztvevőket a MaNDA főépületében található nagyvetítőben Fejes Katalin megbízott filmarchívumi főigazgató-helyettes köszöntötte.

Ösztöndíjasok a MaNDA nagyvetítőjében (fotó: Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár)

A program folytatása egy körséta volt az archívumban, melyben bemutatásra került a Filmintézet gyűjtőköre, raktározási technikája, valamint a látogatók megtekinthették, hogy a sérült filmalkotásokat a MaNDA saját filmátíró műhelyében hogyan restaurálják.

Archívumi körséta (fotó: Villám Judit, Országgyűlési Könyvtár)

Séta utáni rövid kávészünetet követően szakmai előadások hangzottak el a MaNDA koordináló szerepéről az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatási Programban, a MaNDA adatbázisáról, részletezve az adatszerkezeteket, metaadatstruktúrákat és az automatizált lekérdezéseket, külön kitérve az európai elektronikus könyvtár, az Europeana felé történő adatszolgáltatásra. Végezetül a MaNDA adatbázisának egyik különleges dokumentumtípusának tételei kerültek prezentálásra, ezek a forgatható, nagyítható és forgatható 3D modellek, amelyek segítségével a múzeumi tárgyakat virtuálisan „kézbe vehetjük”. A program zárásaként Dáloky János 1940-ben készített érdekes snittfilmje, a Látta-e már Budapestet télen? című műve került vetítésre, melyhez a zenét Vincze Ottó írta. A filmnek az alkotók a Jazz-fantázia a hóban alcímet adták, s ehhez a zenei meghatározáshoz Kerti Lajos felvételeinek összevágásakor is tartották magukat. A Magyar Filmiroda gyártásában készült rövidfilm egyike a kor legérdekesebb alkotásainak.

A kitartóbb könyvtárosok közül páran kedvet kaptak, és még a MaNDA hétköznap esténkénti ingyenes Filmklubja vetítésére is itt maradtak. Az ösztöndíjas fiatal könyvtárosok még egy hetet töltenek a fővárosban, majd friss tapasztalatokkal, új szakmai kapcsolatokkal és számos maradandó élménnyel tele öt különböző ország különböző feladatkörű könyvtáraiba térnek vissza. Speciális helyzet az övék: külön országokban dolgoznak, mégis egy nemzet tagjai. Egyszerre kell megélniük a könyvtárak jelenlegi paradigmaváltási folyamatát; mindannyiukat egyformán érinti az informatika térnyerése a könyvtárügyben, és egymással együttműködve kell haladniuk vele. 

Bízunk benne, hogy a Könyvtár, ami összeköt programsorozatot jövő évben is meghirdetik és a résztvevők Budapesten eltöltött egy hónapjából egy nap szintén a MaNDA látogatásával fog telni.

Szüts Etele