Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozása

Általános információk

Ózdon a fejlesztést követően létrejön egy a közoktatást támogató kulturális adatbázis kezelést támogató rendszer (Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer). Továbbá kialakításra kerül a digitális tananyagfejlesztés.
A már digitális formában meglévő nemzeti kulturális értékeket és digitális tartalmakat egységes felületen elérhetővé teszi a rendszer, speciális szempontok szerint böngészhet benne a felhasználó.

A rendszer alkalmas továbbá tanulási, ismeretszerzési lehetőségek és tartalmak egységes kulturális és oktatási térinformációs felületen való megjelenítésére is.
Folytatódik a kreatív médiafejlesztés és a kreatív tartalomfejlesztés.

A rendszer előnyei:

 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció
 • Matematikai kompetencia fejlesztése
 • Természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése
 • Digitális kompetencia fejlesztése
 • Hatékony, önálló tanulás
 • Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztése.

Megítélt összeg: 582 216 000 .- HUF

Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2013-09-01

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015-11-30

Beruházás helye (régió): Észak-Magyarország

Beruházás helye (megye): Borsod-Abaúj-Zemplén

Beruházás helye (helység): Ózd

Az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer létrehozásának célja egy olyan oktatási adatbázis létrehozása, amely a kulturális tartalmakat informatikai eszközön megjelenítve segíti a közoktatásban résztvevők munkáját, tanulmányait.
Az oktatási és tanulási programok a digitális fejlesztési eszközök segítségével válhatnak mobilitási programmá. Így lehetősége van az Európai Unió tagországainak arra, hogy ők is a rendszer felhasználójává válhassanak. Fontos, hogy a pedagógusok is nyissanak az új technikai eszközök használata felé, így nyújtva versenyképes, használható tudást tanítványaiknak.
A projekt kiemelt célja a Digipédia létrehozása. A Digipédia egy kulturális adatbázison alapuló digitális keresőrendszer, mely alkalmas a tanulói kompetenciák fejlesztésére, ismeretszerzésre, tudásépítésre. A Digipédia az informatikai rendszerébe feltöltött kulturális tartalmak (ismertetők, leírások) mellett kidolgozott feladatokat is tartalmaz, melyek akár több műveltségi területen, több évfolyamon is beépíthetőek a tanítási órák, illetve a non-formális tanulási alkalmak keretébe. A felhasználók hozzáférhetnek a közgyűjteményekben őrzött dokumentumokhoz akár otthon, akár az iskolában. Ez kiszélesíti, illetve a fiatal korosztálynál megkönnyíti a széles körű hozzáférést. Lehetővé teszi a rendszerezett lekérdezést, ezzel megkönnyíti a keresést a tananyaghoz kapcsolódó témák, művelődési tartalmak között. A Digipédia önálló használata lehetőséget nyújt az „Informatika” műveltségi területhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztéséhez. Ennek az egész életen át való tanulás megvalósulásában is igen jelentős szerepe van.

Szakmai tevékenységek

 1. Informatikai rendszer fejlesztése (külső szolgáltató kerül bevonásra közbeszerzési eljárás keretében)
 2. Informatikai rendszerterv elkészítése
 3. Módszertani segédanyagok készítése – külső szolgáltató bevonásával , kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében valósul meg
 4. A projekt eredményeképpen megvalósuló informatikai rendszer felépítésének, működésének, használatának lehetőségeit tartalmazó módszertani segédanyag a képzések segédanyagául is szolgál egyben, de attól függetlenül is használható.
 5. Képzések pedagógusoknak A képzések az Egységes Nemzeti Oktatási és Kulturális Térinformációs Rendszer alapfokú használatának elsajátítását támogatják.
 6. Képzések diákoknak
 7. Közbeszerzési eljárások lefolytatása
 8. Marketing és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos feladatok ellátása

Rendezvények

Nyitórendezvény

Projekt bemutató rendezvény

infobl_2020

sz2020_m