Borsod Gömör És Kishont Hivatalos Lapja

1924. XXII. évfolyam 12 -17.szám

szöveg

Borsodvármegye Hivatalos Lapja. Miskolc. 1911—1920. 1918. febr-tól Magasházy Béla. Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék hivatalos lapja 1925-1930. 1935-1936.1938.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tárgy időszaki kiadvány
tartalomjegyzék
12.szám
Közélelmezési alap mérlegszámlája 49.; Tüzrendészeti Közlöny 49.; Oroszországból hadifoglyok hazajövetele 49.; Őrlési adógabona fuvardija 51.; Budapesti turista egyesület menedékházára gyüjtés 52.; Zsófia gyermekszanatóriumra gyüjtés 52.; Felsőgödi r. kath. templomra gyüjtés 52.; Isteni Megváltó leányai árvaházára gyüjtés 52.; Kispesti ág. ev. templomra gyüjtés 52.; Alacskán aljegyzői állásra pályázat 53.; Uraji közjegyzőség székhelye 53.; Polgári ref. templomra gyüjtés 53.; Szirma rétjeinek bérbeadása 53.; Bélapátfalván szülésznői állásra pályázat 53.;
13.szám
Bábolnapusztai ref. templomra gyüjtés 55.; Kispesti Wekerle-telepi templomra gyüjtés 55.; Magyar Vörös- Kereszt Egyletnek gyüjtés 55.; Községek viszonyaira vonatkozó adatok 55.; Kihirdetés alól felmentés dijak 56.; Községi- és körorvosok látogatási dijak 56.; Magyar Nemzeti Bank részvényei bánatpénzül elfogadhatók 56.; Miskolci honvédárvaházra gyüjtés 56.; Országos Gyermekvédő Ligára gyüjtés 56.; Uraji közjegyzőség székhelye 57.;
14.szám
Pótkávé forgalma 59.; Elvetélések kötelező bejelentése 60.; Tisza István ösztöndijalapra gyüjtés 60.; Gyógyszertárakra a háztulajdonosok szabad rendelkezési joga nem terjed 60.; Magyar Dalos Szövetségnek gyüjtése 61.; Gyermekmenhelyen gyermekek ruházatának költsége 61.; Vármegye és községfelszerelési r.- t. 61.; Anyakönyvi dologi kiadások 61.; Ostoroson jegyzői állásra pályázat 62.; Szinhalom vadászati jogának bérbeadása 62.;
15.szám
Csávázás kötelező 63.; Törvényhatósági utalap pótköltségvetése 64.; Utkaparókról szbr. módositása 65.; Vármegyei főjegyzők úti átalánya 65.; Alsóvadászi r. kath. iskolára gyüjtés 66.; Kiszombori r. kath. harangokra gyüjtés 66.; Házassági kihirdetés alóli felmentési dijak 66.; Községi- és körorvosok látogatási dijak 66.; Nemleges születési jegyzőkönyvek 66.; Nyirgelesi g. kath. egyházra gyüjtés 66.; Tiszatarjánban jegyzői állásra pályázat 67.; Imola vadászati jogának bérbeadása 67.; Kánó vadászati jogának bérbeadása 67.; Aggtelek vadászati jogának bérbeadása 67.;
16.szám
Szuhakállói bányavasutra terület 69.; Hangony- domaházi vic. közut kiépitése 69.; Parasznyán egészségügyi kör 69.; Testvérszövetségnek gyüjtés 70.; Tibolddarócon községi orvos 70.; Boldvavölgyi erdőgondnoksághoz erdőőr 70.; Gőzfertőtlenitő gép 71., Győr- gyárvárosi templomra gyüjtés 71.; Hagyatéki leltározási dijak 71.; Irgalmas nővérek esztergomi rendházára gyüjtés 72.; Északamerikai államokba utlevelek 72.; Honvédség árvái számára alapitványi helyek 73.; Borsodnádasdon körorvosi állásra pályázat 73.; Sátán körorvosi állásra pályázat 73.; Szekszárdon bábatanfolyam 73.; Sátán jegyzői állásra pályázat 74., Tard vadászati jogának bérbeadása 74., Borsodgeszt vadászati jogának bérbeadása 74.; Arlón aljegyzői állásra pályázat 74.; Mezőkövesden jegyzői állásra pályázat 74.; Sajókápolnán jegyzői állásra pályázat 74., Sajónémetiben jegyzői állásra pályázat 74.;
17.szám
Diftériaellenes vérsavó 77.; Utlevéllapok kiállitása és dija 77.; Testnevelési célra adó táncmulatságokból 78.; Áll. gyermekmenhelybe utal gyermekek hozzátartozóinak vagyoni viszonyai 79.; Földbirtokreformnovella cimü mü 79.; Vágóhidi és husvizsgálati dijak 79.; Zsolcai állomás kibővitése 79.; Rákosszentmihályi r. kath. templomra gyüjtés 79.; Egerfarmoson segédjegyzői állásra pályázat 80.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Magasházy Béla / szerkesztő
kiadó Klein, Ludvig és Szelényi
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolcz
dátum 1924-01-01
időbeli vonatkozás 1924.
Jellemzők
hordozó papír
méret 34 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár