Borsod Gömör És Kishont Hivatalos Lapja

1937 XXXVI.évfolyam 9-13.szám

szöveg
minősített tartalom

Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye Gömör és Kis-Hont vármegye Magyarországon maradt csonka területének és Borsod vármegyének az összevonásával jött létre az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján. A törvény szerint a megye hét járásra oszlott és székhelye Miskolc volt.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
9.szám
Debreceni egyetemen Lencz Géza dr. gyüjtési alapjának kamataira pályázat 33.; Harsányi körorvosi állásra pályázat 33.; Balatoni községi szülésznői állásra pályázat 33.; Erzsébet-kórháznál kenyér és sütemény szállítására versenytárgyalás 34.; Zubonyi vadászati jog haszonbérbeadása 34.; Varbói vadászati jog haszonbérbeadása 34.; Szilvásváradi pályamesteri lakóház építésére versenytárgyalás 34.; Ragályi vadászati jog haszonbérbeadása 34.; Mezőcsáti főszolgabírói hivatalba elkobzott bünjelek elárverezése 34.; Trizs községi vadászati jog haszonbérbe adása 34.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 34,35.; Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 35.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 35.;
10.szám
Bánrévei legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 37.; Aggteleki gazdaközönség apaállat beszerzési segélye 37.; Arlói volt úrbéres közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 37.; Borsodszentgyörgyi Kovács család közbirtokosság legeltetési társulatának apaállat beszerzési segélye 38.; Borsodszentgyörgyi Németh család közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 38.; Járdánházai közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 38.; Gépkocsi (vármegyei) vételárának fedezete 39.; Harsány község fedeztetési állomási segélye 39.; Putnoki legeltetési társulat apaállaz beszerzési segélye 39.; Vármegyei gépkocsi vételárának fedezete 39.; Bába tanfolyamra felvételi hirdetmény 40.; Flejser János megyei szolga előléptetése 40.; Felsőhangonyi vadászati jog haszonbérbe adása 40.; Varga János megyei altiszt előléptetése 40.; Bükkzsérci ref. elemi iskola munkáltatására versenytárgyalás 41.; Varbói vadászati jog haszonbérbeadása 41.; Dövényi vadászati jog haszonbérbe adása 41.; Sátai községi földek haszonbérbe adása 41.; Erzsébet-kórháznál elmeosztály épüket munkálataira versenytárgyalás 41.; Alsóhangonyi vadászati jog haszonbérbe adása 41.; Mezőkövesdi főszolgabírói hivatal építésére versenytárgyalás 41.; Mezőkövesdi gazdasági iskola építésére versenytárgyalás 41.; Cserépfalui községi földek haszonbérbeadása 41.; Aggteleki jegyzői iroda és lakás építésére versenytárgyalás 42.; Tiszatarjáni országos vásár tárgyában hirdetmény 42.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 42,43,44.; Hatvani vasúti állomás vízvezetéki munkáira versenytárgyalás 42.; Csendőrlegénység egyenruha szükségleteire versenytárgyalás 42.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 43.;
11.szám
Közgyülésre, rendes és rendkívüli thgira meghívó 45.; Ludovika akadémiai vm. alapítványi helyre pályázat és ezen helynek a betöltése 46.; Bába tanfolyamra felvételi hirdetmény 46.; Geleji vezető jegyzői állásra pályázat 47.; Varbói vadászati jog haszonbérbeadása 47.; Nyékládházai körjegyzői állásra pályázat 47.; Felsőhangonyi vadászati jog haszonbérbe adása 48.; Körözések visszavonása, beszüntetése 48.; Alsóhangonyi vadászati jog haszonbérbe adása 48.; Tardi községi ingatlanok haszonbérbeadása 48.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 48,49.; Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 49.; Körözési befogott talált állatok, talált egyéb tárgyak és értékek tulajdonosainak 49.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 49.;
12.szám
Vámdíjszabályzat újbóli megállapítása 51.; Ludovika akadémiai vm. alapítványi helyre pályázat és ezen helynek a betöltése 52.; Novaji községi irnoki állásra pályázat 52.; Rudabányai községház és jegyzői lak építésére versenytárgyalás 52.; Putnoki vezető jegyzői állásra pályázat 52.; Tardonai vadászati jog haszonbérbeadása 52.; Körözési befogott talált állatok, talált egyéb tárgyak és értékek tulajdonosainak 53.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 53,54.; Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 54.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 54.;
13.szám
Pénzügyi bizottság megalakítása tárgyában vm. szabályrendelet 55.; Végh László dr. szolgabíróvá való választása 55.; Miskolci főszolgabírói hivatal egy szolgabírói és egy irodai segédtiszti állás szervezése 56.; Diósgyőri Baros Gábor-útnak a vicinális közutak hálózatába való felvétele 57.; Közutak (törvényhatósági kezelésben lévők) fedanyagszükségletének beszerzésére 30.000 pengő póthitel engedélyezése 57.; Mezőkövesden járási járványelkülönítő létesítése 58.; Dédesi legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 59.; Járdánházai legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 59.; Külsőbőcsi Hernád hidnál lévő vámház eladása 59.; Kánói közbirtokosság apaállat beszerzési segélye 60.; Keleméri legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 60.; Nagy-Barcai legelőtársulat apaállat beszerzési segélye 61.; Rudabányai vasérctelepi tehéntartó bányamunkások apaállat beszerzési segélye 61.; Nagyvisnyói legelőtársulat apaállat beszerzési segélye 61.; Sajómercsei legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 62.; Sajóvárkonyi legelőtársulat apaállat beszerzési segélye 62.; Szarvasmarhatenyésztő Egylet Szövetségének segélyezése 62.; Bónis Aladár alispán második személyi pótléka 63.; Fekete Bertalan dr. főszolgabíró fegyelmi ügyében felmerült költségek viselése 63.; Ónod községi fedeztetési álomás 1936.évi segélyezése 63.; Ciczó Lajos útkaparó nyugellátása 64.; Szentmiklóssy Ödön szolgabíró első személyi pótléka 64.; Szeleczky Árpádné sz. Adorján Margit özvegyi nyugellátása 65.; Dövényi vadászati jog haszonbérbe adása 66.; Sajóládi körjegyzői állásra pályázat 66.; Rási K. Jánosné özvegyi nyugellátása 66.; Borsod községben építendő községház ás jegyzői lakás építésére versenytárgyalás 67.; Tardonai vadászati jog haszonbérbeadása 67.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Bónis Bertalan/ Szerkesztő
kiadó Ludvig István könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
dátum 1937-01-01
időbeli vonatkozás 1937.
Jellemzők
hordozó papír
méret 36 p.
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ludvig István könyvnyomdája
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár