Borsod Gömör És Kishont Hivatalos Lapja

1937 XXXVI .évfolyam 16-19.szám

szöveg
minősített tartalom

Borsod, Gömör és Kishont közigazgatásilag egyelőre egyesített (k.e.e.) vármegye Gömör és Kis-Hont vármegye Magyarországon maradt csonka területének és Borsod vármegyének az összevonásával jött létre az 1923. évi XXXV. tc. rendelkezései alapján. A törvény szerint a megye hét járásra oszlott és székhelye Miskolc volt.

Cím(ek), nyelv
nyelv magyar
Tárgy, tartalom, célközönség
tartalomjegyzék
16.szám
Közegészségügyi és köztisztasági szabályrendelet 105.; Vármegyei közegészségügyi és köztisztasági szabályrendelet 105.; Árvaszékhez beterjesztett jogügyletek felszerelése tárgyában kiadott 77. eln. 1932. számu körrendelet kiegészítése 119.; Irodai segédtiszti állásra pályázat 120.; Járási irodasegédtiszti állásra pályázat 120.; Kereskedelmi és iparkamarai illeték 1937.évi kivetési kulcsa 120.; Ónod község vásártartása 120.; Dynarsán injectió elnevezésű gyógyszernek a közgyógyszerellátás terhére való rendelése 121.; Finkei vadászati jog haszonbérbe adása 121.; Sajtótermékek terjesztésének és postai szállítási jogának eltiltása 121.; Borsodsziráki vadászati jog haszonbérbe adása 122.; Szentistváni községi földek haszonbérbeadása 122.; Mezőcsáti kir. járásbíróságnál iratok kiselejtezése 122.; Sajóvelezdi községi földek haszonbérbe adása 122.; Sajópüspöki-i községi földek haszonbérbe adása 122.; Sajópüspöki-i vadászati jog haszonbérbeadása 122.; Körözési befogott talált állatok, talált egyéb tárgyak és értékek tulajdonosainak 123.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 123.; Körözések visszavonása, beszüntetése 123.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 123.;
17.szám
Közgyülésre, rendes és rendkívüli thgira meghívó 125.; Irodai segédtiszti állásra pályázat 125.; Járási irodasegédtiszti állásra pályázat 125.; Pénzügyigazgatóságnál papír és irodaszer szükségletre versenytárgyalás 126.; Sajópüspöki-i vadászati jog haszonbérbeadása 126.;
18.szám
Görömböly-tapolcai üdülőhelyi gyógydíjak megállapítása az 1937.évre 127.; Csernelyi legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 128.; Gömörszőlősi legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 129.; Igrici-i tagos birtokosság legeltetési társulatának apaállat beszerzési segélye 129.; Hejőszalontai legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 129.; Királdi legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 130.; Ományi legelőtársulat apaállat beszerzési segélye 130.; Ragály község apaállat beszerzési segélye 130.; Sajókazai gazdák legeltetési társulatának apaállat beszerzési segélye 131.; Sajónémeti legeltetési társulat apaállat beszerzési segélye 131.; Szirmai legelőtársulat apaállat beszerzési segélye 131.; Szakácsi-i gazdaközönség legeltetési társulatának apaállat beszerzési segélye 132.; Teleia egyesület adománygyüjtési engedélye 132.; Földmunkások menetkedvezményének újabb szabályozása 133.; Sajtótermékek terjesztésének és postai szállítási jogának eltiltása 133.; Kubikusok menetkedvezményének újabb szabályozása 133.; Finkei vadászati jog haszonbérbe adása 134.; Dr. Koncz János „Önkormányzat és Közigazgatás” című művének ajánlása 134.; Mezőnagymihályi segédjegyzői állásra pályázat 134.; Sajóbábonyi körjegyzői állásra pályázat 134.; Bánrévei állatvásártér körülkerítésére versenytárgyalás 135.; Borsodsziráki vadászati jog haszonbérbe adása 135.; Rudabánya község vásári helypénzszedési jogának haszonbérbe adása 135.; Bótai községi földek haszonbérbe adása 135.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 135,136.; Iskolás gyermekek megerősítése a szentgotthárdi és svábhegyi iskolaszanatóriumokban 136.; Svábhegyi és szentgotthárdi iskolaszanatóriumokban iskolás gyermekek megerősítése 136.; Körözési elkóborolt, elveszett állatoknak és elveszett értékeknek 136.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 136.;
19.szám
Mezőkeresztesi szolgabírói kirendeltség szervezése tárgyában alkotott vm. szabályrendelet módosítása 139.; Ózdi járás tulajdonát képező motoros utihengerlő használatára és kezelésére szabályrendelet 140.; Vadászati jog gyakorlásáról alkotott módosított vm. szabályrendelet kormányhatósági jóváhagyása 140.; Gömbösfalvára való megváltoztatása Szomolya község nevének 143.; Ludovika akadémiai vm. alapítványi helyre pályázat és ezen helynek a betöltése 143.; Szomolya község nevének Gömbösfalvára való megváltoztatása 143.; Vakok soron kívül való fogadása a közhivatalokban 143.; Tiszti legények tartása ügyében belügyminiszteri rendelet 143.; Kádas Miklós dr. vm. főjegyző nyugellátása 144.; Özv. Kovács Ferencné miskolci lakos kegydíjügye 145.; Meskó Barna vm. árvaszéki ülnök második személyi pótléka 145.; Hejőcsabai segédjegyzői állásra pályázat 146.; Kisegítő szolgai állásra (vármegyei) pályázat 146.; Tiszavalki községi ingatlanok haszonbérbe adása 146.; Sajóecsegi községi szülésznői állásra pályázat 146.; Vármegyei kisegítő szolgai állásra pályázat 146.; Erzsébet-kórháznál vegyes dolgokra versenytárgyalás 147.; Serényifalva községben hullaház építésére versenytárgyalás 147.; Keleméri italmérési jog haszonbérbe adása 147.; Ományi elemi iskola és tanítói lakás építésére versenytárgyalás 147.; Körözése ismeretlen helyen tartózkodó, eltünt, bűnöző stb. egyéneknek 147,148.; Megsemmisítése elveszett cseléd-, munkakönyveknek, iparigazolványoknak és marhaleveleknek 148,149.; Állatbetegségek (ragadósak) állásairól kimutatás 149.;
teljes tartalomjegyzék
Személyek, testületek
létrehozó/szerző Dr. Bónis Bertalan/ Szerkesztő
kiadó Ludvig István könyvnyomdája
Tér- és időbeli vonatkozás
kiadás/létrehozás helye Miskolc
dátum 1937-01-01
időbeli vonatkozás 1937.
Jellemzők
hordozó papír
méret 46. oldal
formátum pdf
Jogi információk
jogtulajdonos Ludvig István könyvnyomdája
hozzáférési jogok Ingyenes hozzáférés
Forrás, azonosítók
forrás II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár